Nylandsbrua, porten til Grønlands torg.
Nylandsbrua, porten til Grønlands torg.

Nylandsbrua: – Riv hele skiten

Nylandsbrua ligger som et betongtak over passasjen til Grønland Torg og skyggelegger området som er kjent for salg av narkotiske stoffer. Det diskuteres om en rivning vil bidra til å løse stedets mange problemer.

Publisert

Rivning av Nylandsbrua er en kompleks og vanskelig diskusjon som har blitt foreslått i en rekke utredninger siden 1995. Hovedargumentet for rivningen er at flere ser på broen som en bidragsyter til stedet kriminalitet, dette kom blant annet frem i stedsevaluering fra 2019 hvor innbyggere pekte på plassen som «designet for kriminelle».

Knut Schreiner, kultursosiolog i Rodeo Arkitektur beskriver plassen som skyggebelagt og preget av mye støy. Han er en av mange som mener at en fjerning av Nylandsbrua kan fungere som en løsning på Grønlands mange utfordringer. Schreiner deler diskusjonen inn i tre deler med fokus på byplanlegging, byrom og symbol.

Byplanlegging

Magnus Delsett, lokallagsleder i Sosialistisk Venstreparti, peker på at bussterminalen er en viktig faktor i diskusjonen.

Byplanleggingen omfatter komplekse veisystemer. Hvis brua rives vil veisystemet bli mer komplisert og krevende for busstrafikken.

Bussterminalen ligger vegg i vegg med Olafiagangen.
Bussterminalen ligger vegg i vegg med Olafiagangen.

Delsett forklarer at det snakkes om å redusere behovet for en stor bussterminal, for så å utrede en gjennomgående plan for busstrafikken. Bussterminalen skal rives og han synes dette er positivt fordi en eventuell rivning av Nylandsbrua avhenger av en løsning som ivaretar buss og veitrafikken helt inn til sentrumskjernen, noe som blir enklere når bussterminalen rives.

Han påpeker også flere andre store byggeprosjekter rundt Oslo S som står i veien for å rive, noe som gjør at diskusjonen er kompleks og vanskelig. Det er ingen godt synlig eller tilstedeværende debatt annet enn på sosiale medier og i aviser.

– Forhåpentligvis er det fart i dette arbeidet nå og vi håper på en rivning om ikke altfor lenge.

Byrom

Oslo utvikles hver dag, særlig områdene rundt Grønland. Det foregår store byutviklingsprosjekter. Disse kommer i veien for broens prioritering.

Kommunen har innført midlertidige tiltak for å synliggjøre politiet. Det har også blitt satt opp paller til å sitte på, og ungdommer fra nærmiljøet har malt farger på bakken. Delsett forklarer at dette er midlertidige tiltak, men at det må mer til for å påvirke det kriminelle miljøet.

Fargene på bakken er et midlertidig tiltak for å gjøre plassen mer trivelig.
Fargene på bakken er et midlertidig tiltak for å gjøre plassen mer trivelig.

Et annet argument for rivningen av broen er fokuset på Akerselva. Per Østvold, styreleder i Oslo Elveforum er opptatt av å få Akerselva opp og frem i dagen. Han håper at man kan åpne Akerselva fra Hotel Plaza til der bussterminalen ligger i dag og ned mot Oslo S. En rivning av Nylandsbrua vil kunne gjøre dette mulig.

Østvold synes at Grønlands gatebilde ligger i skygger og mener at dette vil bidra til å løfte bydelen til å bli et mer trivelig sted.

Symbol

Nylandsbrua strekker seg over passasjen mellom Bussterminalen og Oslo Plaza, og plassen

mellom Plaza og Grønlands torg. Broen ble bygget for å sluse trafikken til Bispelokket, men ligger nå som en rest fra fortiden da Bispelokket ikke lenger eksisterer. Med Operatunnelen og en ny bro som ligger 200 meter bortenfor er ikke mye av trafikken lenger avhengig av Nylandsbrua.

Nylandsbrua er et symbol på at Grønland ikke har fått vært med på Oslos reise til å bli en mye bedre by.

Knut Schreiner synes at broen ligger som et inntrykk av at Grønland ikke er med i byutviklingen. Han mener at det må gjøres større tiltak enn mer synlig politi og farger på bakken for å gi plassen en effekt i stedsidentiteten.

Diskusjonen er komplisert. Delsett, Schreiner og Østvold håper at det vil resultere i en rivning av Nylandsbrua for å løfte Grønland. Enn så lenge står den der og Delsett sier at den vil stå der en stund til før man kan sette seg inn i saken fordi de andre større byutviklingsprosjektene rundt bydelen prioriteres

Østvold er engasjert og Oslo Elveforum prøver å overbevise politikere hver gang de får muligheten. Han sier: – Riv hele skiten å få Akerselva opp og fram i dagen!

Powered by Labrador CMS