Steen & Strøm
Steen & Strøm

Ber om tiltak etter gjentatte klager

Arrangementssted TAKET, på toppen av Steen & Strøm, har over en lengre periode mottatt hyppige naboklager. Bydelen ber de iverksette støyreduserende tiltak.

Publisert Sist oppdatert

7. februar sendte Bydel St. Hanshaugen ut et brev til TAKETs daglige leder Varun Agnihotri. De viser til brev sendt 16. november 2022 der de ber TAKET Steen & Strøm iverksette støyreduserende tiltak senest innen 15. desember 2022. Bydelens varsel om vedtak om pålegg om retting kommer et hyppige naboklager.

 Lydlogger, vurdert av fagpersoner, viser at lydnivå har vært svært høyt. Innendørs støymål i en av klagernes hjem i Prinsens gate 8, etasje 7 viser vesentlig overskridelse av grensen for veid lydnivå i henhold til Helsedirektoratets veileder.

Venter på svar

Spesialkonsulent i Bydel St. Hanshaugen Tove Maria Christiansen forteller til Oslonytt at konsekvensene av støyklager, er at bydelslegene kan pålegge utestedet å gjøre støyreduserende tiltak. Det har allerede blitt gjort i dette tilfellet.

-Før vi gir et slikt pålegg må vi måle støynivået hos naboene for å finne ut om grenseverdiene for støy overskrides. Det har vi gjort i denne aktuelle saken, og målingen viste overskridelser av grenseverdiene. Hyppigheten på støyproblemet er også noe vi må vurdere. Et pålegg om retting skal varsles først. Et slikt varsel sendte bydelen til TAKET Steen & Strøm 16.11.22.

Videre forteller Christiansen at de nå venter at Plan- og bygningsetaten skal svare på om bruken av lokalet er i tråd med loven.

Hvis det viser at bruken er i tråd med loven, vil bydelen vurdere om de skal gi et pålegg om retting med varsel om tvangsmulkt.

Hvis det derimot viser seg at bruken ikke er i tråd med loven, vil Plan-og bygningsetaten overta saken.

Eget ansvar

Christiansen sier de kun krever at musikkstøyen fra utesteder ikke overskrider støygrensen, og mener utestedene selv må ta ansvar. 

- De må selv komme fram til hensiktsmessige og varige tiltak. Vi anbefaler at de bruker en rådgiver med akustisk fagkompetanse.

I enkelte områder av sentrum opplever beboere tidvis mye støy, men de fleste klager løses uten bydelens påvirkning.

-Vi mottar en del klager på støy fra utesteder, uteserveringer og utendørs arrangement. De fleste klagene løser seg uten at bydelen trenger å gi pålegg om retting.

Sommeren er høysesong for støy

Fagkonsulent i Helseetaten Ståle Grøthe bekrefter på generelt grunnlag at det er en utfordring med støy fra sentrumsnære utesteder.

-Spesielt gjelder dette i sommerhalvåret med uteserveringer, musikkavspilling utendørs og lyd som lekker ut fra åpninger. Detter er utfordrende saker da støyen ofte er sterkt varierende.

Tvangsmulkt blir dratt frem av Grøthe, som ytterst konsekvens for utesteder som gjentatte ganger mottar klager på støy.

-Etter regelverket om miljørettet helsevern og folkehelseloven kan det bli gitt pålegg om retting og pålegg om tvangsmulkt om forholdet ikke blir rettet.

-Tett dialog med naboer er det som gir best resultat og minst konflikt over tid. Vi prøver å bidra til dialog, legger Grøthe til. 

Oslonytt har vært i kontakt med TAKETs daglige leder Varun Agnihotri. Han ønsker ikke å kommentere saken. 

Powered by Labrador CMS