St Hanshaugen omsorgssenter, bilde fra facebook

St Hanshaugen omsorgssenter:-Vår visjon er “den gode dagen”

Kulturleder Aud Henriksen som jobber på St Hanshaugen omsorgssenteret forteller om all planleggingen som må til for å kunne arrangere alle aktivitetene de tilbyr.

Publisert Sist oppdatert

-Vår visjon er “den gode dagen” og det er vår oppgave å legge til rette, for at hver enkelt kan oppleve lyspunkter i hverdagen.

Det er to 100% aktivitørstillinger. Aktivitørene har lang erfaring og kjenner beboerne godt. Kultur og aktivitetsprogrammet blir utarbeidet for hvert halvår. Aktivitetene blir tilpasset slik at alle skal kunne finne noe som er interessant. Det krever god planlegging, kreativitet, grunnleggende kunnskap og kjennskap til de som skal benytte seg av tilbudet. Aud sin jobb som kulturleder er å være inspirator og å organisere tjenesten.

- På hvert beboerrom henger det, godt synlig, røde hjerter som beboerne selv har fått hjelp til å skrive på hva som er viktig for dem. Vi arrangerer fellesaktiviteter flere ganger i uken, men har også fokus på det individuelle.

Restaurant i spisestuen

Aud forteller om en dag der de lagde om spisestuen til restaurant fordi en av beboerne hadde ønsket seg fersk skrei, lever og rogn. Hun bestilte fersk skrei med tilbehør fra meny og forberedte en restaurantaften for et ti-talls beboere som ble spesielt invitert.

- Jeg var kokk og laget middagen, aktivitør og vaktmester tok på seg dress og hvit skjorte og “ble til” servitør og hovmester. Ergoterapeut og aktivitør var gjester til bords sammen med beboerne. I etterkant har vi gjort dette til fast hyggetreff fire ganger i året.

Enhet for døve

St Hanshaugen omsorgssenter er det enste sykehjemmet som har en enhet for døve beboere. Aktivitetstilbudene blir også tilpasset denne gruppen. I tillegg til pleiepersonalet, er det mange ansatte ved sykehjemmet som har kurs i tegnspråk. Målet er at alle ansatte skal kunne kommunisere ved hjelp av tegnspråk.

Igjennom røde kors er det frivillige som tar oppdrag på sykehjemmet. En frivillig besøker en bebor sammen med hund sin. Sykehjemmet har også investert i en digital plattform som heter VilMers. Hver avdeling har installert appen på avdelingens iPad. Inne på portalen ligger profilen til alle bidragsytere og ansatte kan gjøre avtaler direkte med hver enkelt frivillig. Beboere kan få alenetid med en frivillig, avdelingen kan få besøk av barn fra en barnehage eller få levert blomster, ferskt bakverk fra ulike butikker.

Beboerråd

Nyinnflyttede beboere blir invitert til innkomstsamtale med et tverrfaglig team på sykehjemmet. Aud er en av de som deltar på møtet, og kan kartlegge den første viktige dataen. Aktivitørene oppsøker beboerne i ettertid av møtet for å bygge tillit.

- Vi har også et beboerråd der hvor det sitter både beboere og pårørende. Her kommer det forslag om fellesaktiviteter fra begge gruppene, som vi prøver å etterkomme.

Flere pårørende har gjerne satt opp St Hanshaugen omsorgssenter på første plass når det kommer til ønsket sykehjem.

- Vi opplever ofte at pårørende til eldre som har fått innvilget sykehjemsplass, tar kontakt med oss og ønsker en omvisning her da de har satt opp vårt sykehjem som førstevalg.

Powered by Labrador CMS