KORONA: Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz, håper at Oslo blir mer normal.
KORONA: Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz, håper at Oslo blir mer normal.

Forsiktig optimisme i Oslo Rådhus

Kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz håper at Oslo blir mer normalt snart.

Publisert Sist oppdatert

KORONAVAKSINE

· Koronavaksinen Comirnaty fra BioNTech og Pfizer ble den første koronavaksinen som har fått betinget (midlertidig) godkjenning av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og Europakommisjonen. Godkjenningen som ble gitt 21. desember 2020 gjelder for EU/EØS og inkluderer Norge.

· Koronavaksinen fra Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna) fikk betinget godkjenning i EU/EØS (inkluderer Norge) 6. januar 2021.


· AstraZeneca har søkt om godkjenning av koronavaksine.


· Vaksinen inneholder ikke covid-19 virus, men består av forkjølelsesvirus (av adenovirusfamilien) som er endret slik at det inneholder genet for SARS-CoV-2 spike-protein. Viruset (dvs. vektoren) kan ikke formere seg i kroppen.

Kommunikasjonssjef i Oslo Kommune, Hanne Gjørtz, mener signalene fra media om at vaksinasjon på nyåret virker lovende.

– Det er vanskelig å vite hvor lang tid det vil ta før vi kan leve som normalt. Vi må regne med å leve med restriksjonene en stund fremover, og håpe at vaksineringen vil føre til en reduksjon i smittetallene. Er vi flinke, kan vi unngå full nedstengning, sier hun.

To vaksiner klar

Vaksineprodusentene har testet effekten av vaksinene, men det gjenstår å se virkningen når større og mer sammensatte grupper har fått vaksinen.

For tiden er det 68 vaksiner i kliniske studier. Moderna og Pfizer/ BionTech er produsentene som har fått sine vaksiner betinget godkjent. Begge vaksinene krever dosering i to omganger.

I tillegg til de to vaksinene, søkte Astra/Zeneca om godkjennelse for sin i desember 2020. Denne tredje vaksinen forventes å bli godkjent i løpet av februar.

– Konklusjonen er at vi vil se et økende antall vaksiner mot koronaviruset i 2021, sier overlege Hallvard Holdaas ved Rikshospitalet i Oslo.

Det er EU-kommisjonen som forhandler med vaksineprodusentene om levering av vaksiner til EU/EØS-området. Det er inngått avtaler med 7 vaksinekandidater. Norge omfattes av EUs vaksineavtaler på likeverdige vilkår som EUs medlemsland.

· Her kan du lese hva ekspertene sier om usikkerhet med hensyn til antall dager det bør gå mellom første og andre dosering samt ulike strategier for vaksinering
Vi må fortsatt holde avstand og vente med å samles i større grupper. FOTO: Benedicte Wang
Vi må fortsatt holde avstand og vente med å samles i større grupper. FOTO: Benedicte Wang
Vi må fortsatt holde avstand og vente med å samles i større grupper. FOTO: Benedicte Wang
Vi må fortsatt holde avstand og vente med å samles i større grupper. FOTO: Benedicte Wang

Risikogruppen først

Direktør for smittevern, Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet (FHI), håper på flere godkjente vaksiner tidlig i 2021.

– Vi håper flere vaksiner kan være godkjent innen EU/EØS-området tidlig i 2021. Den største effekten får vi dersom vaksinen hindrer spredning av smitte. En effektiv vaksine mot sykdom vil redusere tiltaksbyrden i samfunnet. Endelig prioritering vil avhenge av vaksinens effekt og den epidemiologiske situasjonen. Personer i risikogruppen og helsepersonell står høyt på listen, sier Bukholm.

Sigurd Hortemo, overlege i Statens legemiddelverk er enig i Holdaas og Bukholm sine synspunkter og sier i tillegg:

«Vi har ansett det mest sannsynlig med en betinget godkjenning i januar/februar».

FHI anslår at studenter vil få tilbud om koronavaksine i oktober, dersom dagens vaksinasjonstempo holder seg.

Powered by Labrador CMS