Byvandring på Grønland

Brobygging gjennom kultur og språk i Gamle Oslo

KulTur har i regi av Tøyen Frivilligsentral blitt arrangert i 6 år. Nå skal de samarbeide med Grønland Frivilligsentral for å nå ut til flere.

Publisert Sist oppdatert

I Oslo i dag er det 28 frivilligsentraler fordelt på alle bydelene. Frivilligsentralene er viktige samlingspunkter for innvandrere, lavinntektsfamilier, mennesker med rusproblemer og andre som har falt utenfor samfunnet av forskjellige årsaker. 

Frivilligsentralen på Tøyen har mange ulike aktivitet og arrangementer som er med på å engasjere lokalsamfunnet og flere hundre frivillige som er med på at alt kan utføres. 

På egne nettsider beskriver de seg som en "Katalysator for frivillig engasjement og vil bidra til at innbyggerne føler på tilhørighet, stolthet og felleskap."

KulTur

Mange av arrangementene er etterspurt og oppstår ved at folk engasjerer seg og kommer med innspill til hva de ønsker å gjøre. Hovedmålet er å gjøre noe sosialt som alle kan inkluderes i, både store og små. 

Leksehjelp for både unge og voksne, lesesirkler på både engelsk og norsk og ulike språkkaféer slik at alle skal ha et tilbud. En av disse språkkaféene heter KulTur og finner sted hver tirsdag fra klokken 13.00 til 15.00. Her møtes man på Gamle Munch som ligger på Tøyen, for så å dra ulike plasser sammen. 

Gruppen er for innvandrere som er interesserte i kultur og ønsker å bli kjent med norsk kultur og de ulike kulturtilbudene som er å finne i Oslo. 

Dijana Sekulic er daglig leder i Tøyen Frivilligsentral og var selv engasjert som frivillig da hun først kom til Norge. Hun bruker mye tid på finne nye steder å dra til, nye ting å gjøre og møte nye frivillige som ønsker å bidra med å dele sine interesser innenfor kultur. Hun hjelper også folk som ønsker å engasjere og arrangere ulike eventer med å komme i kontakt med ulike bedrifter som kan støtte med økonomiske midler.

Åse Ranfelt og Dijana Sekulic

- Det er et stort behov for å bygge ut nettverket sitt i et helt nytt land. Disse tilbudene som er gratis betyr mye. Det er ikke alle som har råd til å betale masse penger for kulturtilbud når man kommer til ett nytt land og er i prosessen med å søke jobb.

Hun sier at frivilligsentralene er viktige integreringsarenaer for mennesker som ikke jobbe og går mye av dagene alene hjemme.

Det er givende å oppleve å være en ressurs 

Denne tirsdagen skal KulTur gruppa gå fra Gamle Munch til nabolagskaféen på Grønland og deretter blir det en liten omvisning på Grønland. Tøyen Frivilligsentral er en godt etablert organisasjon og samarbeider mye med Grønland Frivilligsentral som noe mer nyetablert.  

Åse Ranfelt er en av de frivillig som har vært med i over to år. Hun er norsklærer og bidrar til språkkaféene på Mandag og Tirsdag og har også ansvar for en av lesesirklene som heter Leselyst.

For henne så har det å fått bidra med sin kunnskap og oppleve å være en resurs vært utrolig viktig. 

- Det er utrolig givende å få være med på LeseLyst og oppleve mennesker på den måten. Det er en kilde til glede å få bli kjent med så mange fine mennesker som også kan være gode resurser i samfunnet.

Mange av deltakerene på språkkaféene er høyt utdannede mennesker men opplever å bli nedprioritert av arbeidsgivere fordi de ikke har norske referanser. Mange blir derfor frivillige selv etter å ha vært deltakere for å kunne få en norsk referanse. 

Dijana forteller at på 2 år har over 30 personer fått jobb ved å ha personer ved frivilligsentralene på CVen. 

Hører mye på NRK P2

Nancy Fancott kommer fra Canada og har vært med på KulTur flere ganger før og mener det er en god måte å komme i kontakt med andre mennesker på samtidig som man får oppleve byen. 

- Jeg hører mye på NRK P2 på radioen for å høre om nyheter og kultur på norsk. Jeg forstår nesten alt men syntes nynorsk og dialekt kan være litt vanskelig.

Nancy Fancott, Martin Close, Roger Evans og Rocio Gavilán

Rocio Gavilán kom til Norge fra Spania vinter 2021 og fant det noe utfordrende i starten. I 2021 var det fortsatt noen Covid-restriksjoner og mye måtte skje i små grupper. Nå jobber hun som spansklærer og er også med på spansk språkkafé gjennom frivilligsentralen. 

Arbeidet til frivilligsentralene i Oslo og i Gamle Oslo er utrolig viktig for integreringsarbeidet. Det å kunne føle på tilhørighet og det å kunne være en resurs for andre er essensielt. 

Det er alltid behov for folk som ønsker å bidra til å skape en trygg og inkluderende arena! Bli frivillig på Tøyen eller Grønland!

https://frivillig.no/tyen-frivilligsentral

https://frivillig.no/gronland-frivilligsentral

Powered by Labrador CMS