MÅKER: De kan være svært aggressive i hekketiden.
MÅKER: De kan være svært aggressive i hekketiden.

Barn angrepet av aggressive måker

Måker gikk til angrep på en fire år gammel gutt som spiste en bolle på Aker Brygge. Gutten fikk rifter og sår på hendene. Faren har innsendt en klage til Oslo kommune.

Publisert Sist oppdatert

Måker er først og fremst ute etter mat. De er nesten altetende og søker steder der det finnes noe å spise. I kystnære strøk er det ikke uvanlig at de prøver å få tak i mat der det er uteservering.

De kommer i flokk og styres av en leder. Har de funnet «sin» plass vil de kjempe for å beholde den. Dersom måkene tillates å bruke disse stedene blir de deres territorier. Da vil de beskytte stedet og jage bort inntrengere. Stedene blir tilsølt og full av måkemøkk som er helsefarlig.

Måker er fredet

Måker vil gjerne slå seg ned på bygninger for å hekke, men også for å ha sikre og gode utkikksposter der de kan speide etter mat.

Måker er fredet i hekketiden, fra mai til midten av juli. Det er også forbud mot å fjerne måkereir som er godt påbegynt. Utenfor hekketiden gis det heller ikke fellingstillatelse på måker og det er forbudt å legge ut feller eller gift.

Måker lærer seg fort hvor det er lett tilgang på mat.
Måker lærer seg fort hvor det er lett tilgang på mat.

Aldri opplevd lignende

Faren til gutten, har selv opplevd å få en pølse revet ut av hånda av en måke, og mener de er blitt forferdelig aggressive den siste tiden.

– Det begynner å bli helsefarlig. Det var derfor jeg skrev til Oslo kommune for å høre om de ville gjøre noe med det. Jeg tenker det er godt det ikke gikk ut over øyne. Sønnen min ble så skremt at han snakket om måken i ukevis.

Han har enda ikke fått svar på klagen, og opplever at kommunen ikke tar slike saker på alvor.

Måker som helseproblem

Måker som okkuperer områder som sitt territorium forsøpler stedet med enorme mengder av ekskrementer. Måkemøkk inneholder mengder av bakterier og kan smitte mennesker med f.eks. salmonella.

– Måkene er en naturlig del av bybildet, spesielt når vi er så nært havet som på Aker brygge. Så lenge det er tilgang på mat på brygga så løser ikke det problemene, sier Arnulf Soleng som er seniorforsker ved seksjon for skadedyrkontroll i FHI.

Både Oslo kommune, fylkesmannens miljøavdeling og Mattilsynet tilbakeviser at måkeproblemer er en offentlig oppgave og at det er opp til huseier å løse dette problemet.

Måker har skarpe nebb som lett hakker gjennom søppelsekker.
Måker har skarpe nebb som lett hakker gjennom søppelsekker.

LES OGSÅ
Slik takler du nærgående måker

Åsmund Fjellbakk, er viltforvalter i fylkesmannens miljøavdeling, og forteller at følgeproblemer med at fugler stjeler mat fra folk, er noe den enkelte må forholde seg til.

– Det er ikke situasjoner det offentlig kan håndtere. Måker er lite sky og har erfaring med at folk lett lar seg skremme til å slippe det de holder. Det er altså ikke en aggresjon mot mennesker som sådan, men en utbredt metode for å overta andres bytte, sier han.

Vi fikk til slutt kontakt med Jacob Kielland Haug, kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune. Han forteller at han forstår at den lille gutten opplevde situasjonen som dramatisk.

– Enkelte måker er imidlertid spesielt oppfinnsomme og uredde i jakten på mat og vi er også kjent med at måker på Aker brygge har vist liknende atferd tidligere.

– Er det noe dere kan gjøre med dette problemet?

– For å bidra til å unngå at slike situasjoner oppstår er det viktig å man ikke kaster fra seg søppel og matrester, siden det bidrar til at måkene fortsetter å oppsøke området. Så er det naturligvis bra å være oppmerksom når man ferdes i byen samt å ha kunnskap om dyrs atferd, sier Haug.

Anbefalinger

Alle kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser vi kontaktet sier de forholder seg til lovverket. Måker som skadedyr er den enkeltes problem er svaret de gir. Noen kommer imidlertid med forslag om hvordan den enkelte kan treffe forebyggende tiltak for å begrense eller få slutt på problemet. Det kan resultere i at måkene oppgir de stedene de har gjort til sitt eget territorium og finner nye hekkeplasser og nye territorier.

Folk må oppfordres til å ikke fôre fugler i byområder, og redusere tilgangen på mat i form av søppel og matrester.

Iverksette tiltak som til en viss grad hindre måkene i å lande på flate tak, samt hindre reirbygging.

Det kan være netting og vaiere på flate hustak eller stolper, fjerning av de første stråene eller kvister på et nettopp påbegynt reir.

Eliminere mest mulig søppel og matavfall utendørs.

Måker er sjøfugl, men stadig flere tiltrekkes urbane strøk nær kysten eller brygger der det er rikelig med mat å finne. Så lenge det finnes mat er kampen mot måkene håpløs å vinne.

Det forventes at de som plages av skademåker selv må betale alle tiltak i forsøk på å løse problemet, herunder rengjøring av stedet. Dette er avgjort kostbare tiltak for en huseier eller driver av et utested. Dessuten er det slett ikke sikkert at man får bukt med problemet.

Powered by Labrador CMS