Juni 2008: Maja (1995), Signe (1997) og Einar (2001) vokste opp i huset ved siden av parken. I tiden før friområdet ble vedtatt, lagde søsknene et skilt i spenning.
Juni 2008: Maja (1995), Signe (1997) og Einar (2001) vokste opp i huset ved siden av parken. I tiden før friområdet ble vedtatt, lagde søsknene et skilt i spenning.

Bakerenga park er tolv år på overtid: – Oppleves som en salderingspost

I 2009 fikk barna øst i Gamlebyen gladbeskjeden om at det skulle etableres park i Konows gate 40. I dag står området fremdeles urørt og de spente barna er nå voksne.

Publisert Sist oppdatert

I over et tiår har beboerne lengst øst i Gamlebyen ventet på den etterspurte parken – uten at stort har skjedd. Da det ble vedtatt at Bakerenga park skulle etableres, var det et stort udekket behov for grøntområder i denne delen av byen. Områder der barn og unge kan drive uorganisert aktivitet og fri lek.

I forslagsstillers planbeskrivelse kommer det frem at samtlige involverte stilte seg positivt til forslaget. Det ble påpekt at parken vil ha positive konsekvenser for barns interesser, og gi økt leke- og aktivitetstilbud.

Til tross for gode forutsetninger og positive tilbakemeldinger, har ikke friområdet blitt realisert. Behovet for leke- og friområder for barn i strøket er heller ikke dekket.

Flere beboere reagerer sterkt på dette.

En overgrodd perle

Øyonn Groven Myhren (51) bor i området og har engasjert seg for saken. Hun og familien gledet seg stort over den kommende parken, da det ikke er andre muligheter for lek i nærheten.

Det var i tillegg en lettelse at det skulle ryddes opp på tomta, da ting ikke var helt på stell.

Øyonn Groven Myhren har lenge vært engasjert i saken om Bakerenga. Parken skulle bli en grønn perle for lokalbefolkningen, i et ellers tettbebygd område.
Øyonn Groven Myhren har lenge vært engasjert i saken om Bakerenga. Parken skulle bli en grønn perle for lokalbefolkningen, i et ellers tettbebygd område.

Hun forteller at det sto ulovlige brakker på tomta og i den overnevnte planbeskrivelsen nevnes det at det var tilholdssted for prostitusjon. Den nye parken skulle gi området et nytt og tryggere liv.

Dette har skjedd:

2009: Bystyret vedtar forslaget og ber byrådet om å igangsette reguleringsarbeidet.

2013: Omregulering av området vedtas til grønnstruktur.

2016: SV tar initiativ til å fremme forslag til vedtak om at arbeidet skal utføres umiddelbart.

2017: VårtOslo skriver sak om parken og lykkes ikke i å komme i kontakt med byråd.

2018: Byrådsavdelingen svarer på en henvendelse, og skriver at tiltaket ikke er prioritert i økonomiplanperioden 2019-2022.

Men slik ble det dessverre ikke. Etter flere år med venting og ingen informasjon, har flere beboere nærmest gitt opp tanken om Bakerenga park.

– Jeg vet ikke hva det er som har satt det på vent. Det kan jo være mange ting, men det er først og fremst rart. Vi snakker om et slitent og nedprioritert område i byen, med deprimerende dårlig parkdekning. Det oppleves som en salderingspost. Det er veldig synd for de barna som aldri har opplevd å ha et sted de kan løpe rundt i og sparke ball. De er jo voksne nå, forteller Øyonn.

Hun viser meg rundt og forteller at området har blitt herjet mye med gjennom årene. Flere prosjekter har blitt satt i gang, uten å gjennomføres. Veien utenfor grøntområdet er røft skåret og mangler inngjerding, noe som fører til ulykker. Selve parken er overgrodd og forsøplet. Det er ikke noen offentlige søppelkasser i nærheten. Det ble også plassert pallekarmer av kommunen i 2013, men noen av disse er råtnet bort og hvem som har ansvaret for vedlikehold, er uvisst.

– Det hadde vært helt fantastisk for det området her. Det er kjempeviktig for barna å få mulighet til å løpe litt.
– Det hadde vært helt fantastisk for det området her. Det er kjempeviktig for barna å få mulighet til å løpe litt.

Stor betydning

Øyonn påpeker hvor mye det hadde betydd for lokalmiljøet å få reparert området. En park ville fungert som et viktig møtepunkt som hadde limt strøket sammen.

– Det hadde blitt så innmari fint og hadde betydd så mye på mange nivåer. Jeg er overbevist om at en oppgradering vil få mange gode synergieffekter for hele bomiljøet. Og ikke ville det vært dyrt heller. Det er en nokså liten flekk vi snakker om, understreker hun.

Men til tross for positive konsekvenser av grøntarealet, har utbyggingen av parken blitt satt på vent. Det er byråd for miljø og samferdsel som har ansvaret for når prosjektet skal igangsettes, men der har det vært stille. Beboerne har ikke fått informasjon om hva som skjer videre, noe mange setter spørsmålstegn ved.

– Jeg synes det er kjemperart. Parken er jo vedtatt i bystyret og greier. Jeg kan ikke helt skjønne hvorfor det skal være så vanskelig å få ordna med denne parken. Vi er jo ikke i veien for noen, legger Øyonn til.

En etterspurt forklaring

Det potensielle knutepunktet bærer preg av ventetiden.
Det potensielle knutepunktet bærer preg av ventetiden.

Olaf Svorstøl (R) er representant i Bydelsutvalget og mener parken bør gjennomføres. Han forteller at han nå skal følge saken opp videre og forsøke å få liv i den igjen. Han viser til lignende saker som opprinnelig ble nedprioritert, men som de fikk igangsatt likevel. Nå vil han prøve å gjøre noe lignende med Bakerenga park.

Svorstøl forklarer at det er mange saker som ikke blir fulgt opp på grunn av manglende kapasitet. Han understreker at det dog er ingen unnskyldning.

– Det skal selvfølgelig ikke ta tolv år. Har man et vedtak fra en bydel, så bør man i hvert fall informere om at dette prioriterer vi ikke lenger.

Hva synes du om fraværet av svar fra byråden?

– Våre vedtak fra bydelsutvalget er nærmest som uttalelser. Så det er byråd/bystyret som bestemmer. Jeg synes at de burde se på dette vedtaket, og hvis de ikke har noen endringer, så burde de si ifra til oss og fortelle at den nå er nedprioritert. Den informasjonsbiten her burde man i hvert fall holde på, og gjerne gi en forklaring på hvorfor, understreker Svorstøl.

Miljø- og samferdselsbyråden hadde ikke anledning til å prioritere å stille til intervju i denne saken. VårtOslo lykkes heller ikke i å komme i kontakt med byråden i 2017.

Powered by Labrador CMS