Ny rapport fra Folkehelseinstituttet:

1,5 ENHETER: Ifølge rapporten Alkohol i Norge gir et alkoholinntak på mer enn seks enheter, som tilsvarer ca. fire halvlitere øl, en klart forhøyet skaderisiko.
1,5 ENHETER: Ifølge rapporten Alkohol i Norge gir et alkoholinntak på mer enn seks enheter, som tilsvarer ca. fire halvlitere øl, en klart forhøyet skaderisiko.

Tre av fire drikker
ikke alkohol i hverdagen

Det totale alkoholkonsumet er mindre enn i andre land. Norsk drikkekultur er likevel problematisk.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttet slapp nylig rapporten Alkohol i Norge. Den omhandler nordmenns alkoholbruk, og de negative følgene av rusmiddelet.

Ifølge rapporten holder de fleste nordmenn seg unna alkohol i hverdagen, og drikker i snitt seks liter alkohol i året. Det totale konsumet er derfor lite sammenlignet med andre europeiske land: i Danmark drikkes det ni liter ren alkohol per voksne innbygger. I Tsjekkia er tallet tolv liter.

Tendensen i Norge er at det drikkes mye når det først drikkes.

– I Norge og i Norden generelt har vi en drikkekultur hvor det drikkes mer per drikkesituasjon. Mer enn seks enheter per gang regnes som risikofylt drikking, sier Inger Synnøve Moan. Hun er en av forskerne bak rapporten.

– Etter mer enn seks enheter alkohol øker risikoen for helseskader, ulykker, vold og kriminalitet, sier hun.

JULEBORDSESONG: Desember er en travel måned for dørvaktene ved utestedet The Scotsman.
JULEBORDSESONG: Desember er en travel måned for dørvaktene ved utestedet The Scotsman.

Informasjonstiltak lite effektivt

Rapporten slår fast at det eneste som virker for å få alkoholkonsumet ned er prisøkninger, tilgjengelighetsreguleringer, samt strenge regler og sanksjoner for ulovlig alkoholbruk. Norge regnes som best i klassen sammenlignet med 30 OECD-land på slike tiltak. Informasjons- og holdningsskapende tiltak har «i beste fall liten, kortvarig effekt», ifølge rapporten.

Fremskrittspartiet har et annet syn. De skriver følgende om alkoholpolitikk på egne nettsider:

“Fremskrittspartiet tror en mer liberal alkoholpolitikk vil føre til et mer avslappet forhold til alkohol og til sunnere drikkevaner, samt få alkoholomsetningen over i lovlige former. Den beste forebyggende alkoholpolitikken ligger i opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger.”

OMSTRIDT: Partiene på Stortinget er uenige om hvordan alkoholpolitikken bør føres. Mens Arbeiderpartiet ønsker en restriktiv politikk, i tråd med rapporten «Alkohol I Norge», tror Frp at enkeltmennesket i større grad er i stand til å bestemme selv.
OMSTRIDT: Partiene på Stortinget er uenige om hvordan alkoholpolitikken bør føres. Mens Arbeiderpartiet ønsker en restriktiv politikk, i tråd med rapporten «Alkohol I Norge», tror Frp at enkeltmennesket i større grad er i stand til å bestemme selv.

Mener Frp tar feil

– Fra et forskningsmessig ståsted, mener jeg Frp tar feil i den påstanden, sier Moan. Forskningsrapporten konkluderer også med det motsatte.

Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, blir forelagt rapporten og kritikken fra Moan, og svarer:

– Frp ønsker lavere alkoholavgifter for å hindre grensehandel og smugling. Høyere priser på alkohol vil føre til at flere nordmenn drar til Sverige og handler der.

Hun legger til at alkoholmisbruk er viktig å motkjempe, og å forhindre at mindreårige bruker alkohol.

Powered by Labrador CMS