Informasjon er nøkkelen: Amira og de frivillige i Grønland foreldre og barn ønsker å gjøre pandemien lettere å håndtere Grønlands beboere.
Informasjon er nøkkelen: Amira og de frivillige i Grønland foreldre og barn ønsker å gjøre pandemien lettere å håndtere Grønlands beboere.

Amira Cherni (35) tar grep om Grønlands koronakunnskap

Hun er trebarnsmor, FAU-leder, entreprenør og engasjert Grønland-beboer. Likevel bruker Amira Cherni (35) fire timer hver fredag til å opplyse Grønlands befolkning om korona og vaksinering.

Publisert

– Det er viktig for meg å løfte området jeg bor i, skape engasjement og inkludere folk.

Hver fredag står Cherni og andre frivillige på stand på Grønland Torg. Selv så mye hun har på tapeten, tar hun seg alltid tid til å engasjere seg i lokalmiljøet.

Sammen med andre flerspråklige innbyggere deler hun ut gratis munnbind, håndsprit og koronainformasjon. Hun mottar nesten daglig e-poster med oppdatering på restriksjoner, anbefalinger og råd fra Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Informasjonen oversetter hun til blant annet arabisk, urdu og somalisk. I tillegg lager hun informasjonsplakater.

– Det er ikke alle her som følger med på sosiale medier eller har høy nok digital- og språklig kompetanse. Vi står her slik at vi kan møtes ansikt til ansikt.

Dette, og de andre aktivitetene de vanligvis gjennomfører, har Cherni søkt støtte om fra IMDI for å gjennomføre. I 2020 fikk de 50 000 kroner, i 2021 har dette beløpet økt til hele 200 000 kroner.

– Det er viktig at vi gjør det vi lover og presterer godt. Det er slik vi får mer penger neste år og kan utrede mer.

Inkluderende samfunn

56 prosent av Grønlands innbyggere har innvandrerbakgrunn, og Cherni sier hun opplever mange fordommer om hjembyen sin.

– Jeg hører om kriminalitet, rusmisbruk, fattigdom og dårlig miljø. Derfor prøver vi å integrere og inkludere.

Møtepunkt: Midt på Grønland Torg står det frivillige hver fredag.
Møtepunkt: Midt på Grønland Torg står det frivillige hver fredag.

Gruppen Grønland foreldre og barn har mange aktiviteter de ønsker å arrangere. Vanligvis holder de fysiske informasjonsmøter og fysiske aktiviteter for barn og ungdom opp til fjortenårsalderen.

– Nå har vi erstattet de fysiske aktivitetene med veiledninger over Zoom, i tillegg til standen vår her på Grønland torg. Det er spesielt ungdommen som sliter, så initiativet vårt har mye med dem å gjøre.

De som stiller opp mottar honorar og opplever mestringsfølelse. På denne måten unngår de å sitte oppe hele natten og sove hele dagen. Ungdommen tjener på frivillighet og ansvar, mener Cherni.

Det har blitt attraktivt for de unge å delta. Også foreldrene deres er raske med å sende meldinger til styrelederen for å spørre om barna deres kan være med neste gang.

– Jeg prøver å rullere så mye jeg kan. Både slik at så mange som mulig kan delta, men også for å få med flest mulig nasjonaliteter. Da øker sannsynligheten for at folkene forstår hverandre.

Noe Cherni ikke var klar over da hun søkte om godkjenning til å ha standen på Grønland Torg, var den gunstige plasseringen av Grønlands drop-in-tilbud for koronatest.

– Det gjør det enda enklere for innbyggerne å følge anbefalingene, og det styrker tilbudet vårt.

Representering av mangfold

Meningsfullt initiativ: Antonsen og Cherni er enige om at dette er et tilbud Grønland trenger.
Meningsfullt initiativ: Antonsen og Cherni er enige om at dette er et tilbud Grønland trenger.

Stian Amadeus Antonsen er lokalpolitiker i Gamle Oslo (SV) og sitter i bydelsutvalget. Han har selv møtt Cherni og snakket med henne om hvor viktig han synes arbeidet hennes er.

– Det er fantastisk å se at ildsjeler som Amira søker prosjektmidler og står. Å nå ut på denne måten kan redde liv.

Antonsen mener at de frivillige organisasjonene bør brukes som kontaktpunkt i lokalsamfunnene. Det representeres et mangfold av miljøer som det offentlige ikke alltid blir godt

nok kjent med, sier han.

– Vi ser at enkelte politikere på høyresiden prøver å fremstille det som om innvandrere ikke tar ansvar i denne pandemien. Dette er et eksempel på at det ikke er sant. Derfor er det viktig at vi heier på de frivmillige ildsjelene.

Planen videre

Nå som samfunnet delvis åpner igjen, og butikkvirksomheten på Grønland driftes noenlunde normalt, ønsker Cherni å utvide tilbudet ytterligere.

– Nå ønsker vi å sette opp enda en lørdag i måneden, så vi står der hver fredag og to lørdager i måneden. Dessverre betyr det at vi muligens må kutte andre tilbud. Vi har ikke penger og frivillige til alt.

Nå er planen videre for 2021 å fullføre aktivitetsplanen de etablerte tidligere i år. Jo mer regjeringen åpner opp, desto flere aktiviteter og møter vil de gjennomføre. De ønsker seg blant annet møter med kvalifisert helsepersonell, sporingsteamet i Oslo og andre fra helsevesenet. Alt for å belyse Grønlands befolkning så godt de kan.

Powered by Labrador CMS