Rosa Engebrigsten Bye og Alan Bendu er prosjektledere for jobbsenteret.

Gode tilbakemeldinger fra ungdommen

Nytt jobbsenter i Gamle Oslo hjelper ungdom med veien inn i arbeidslivet.

Publisert Sist oppdatert

I andre etasje på Riverside ungdomshus ligger det nye jobbsenteret for ungdom i bydel Gamle Oslo. Jobbsenteret åpnet 16. januar, og er et lavterskeltilbud som hjelper ungdom mellom 16-24 år med alt fra jobbsøking, veiledning når det kommer til jobb og utdanning, og å lære mer om veien inn i arbeidslivet og voksenlivet.

Startfasen

Sammen er Rosa Engebrigtsen Bye, som jobber for bydel Gamle Oslo og Alan Bendu, som jobber i NAV, prosjektledere for jobbsenteret. Nå er de i en testfase der de prøver seg fram for å se hva som funker og ikke. 

– Til nå har vi fått gode tilbakemeldinger av ungdommene som har benyttet seg av tilbudet, forteller Bye. Ikke bare gir ungdommene tilbakemeldinger, men de ansatte har også evaluering om hvordan de synes det går. 

Jobbsenteret ligger i andre etasje på Riverside ungdomshus.

De ansatte på jobbsenteret er veiledere fra ungdomsavdelingene hos NAV og i bydelen, i tillegg til to unge ambassadører. I forkant av prosjektet har bydelen samarbeidet med forskere på arbeidsliv fra OsloMet, som har kunnskap om hvordan man skal følge opp ungdom.

Jobb og livet

Jobbsenteret er åpent tirsdager og torsdager, der tirsdager tar for seg jobb-relaterte saker og torsdager tar for seg "livet". "Livet" handler blant annet om å håndtere stress og å lære om pengebruk og sparing. Bye og Bendu påpeker at dette er nyttig for ungdom å lære slik at de kan forberede seg på voksenlivet og arbeidslivet. 

Det holdes både kurs og samtaler på jobbsenteret, og det er også mulighet for individuelle samtaler. Bye påpeker at det er et lavterskeltilbud, der det bare er å møte opp. 

– Tilbudet er for alle, og alle som kommer får den hjelpen akkurat de trenger, forteller Bye.

Spennende prosess

Selv om jobbsenteret er lite nå, har de ambisjoner om å bygge seg opp over tid. 

– Det er spennende å prøve å utvikle et konsept til å gå bra, forteller Bendu. De påpeker at de er takknemlige for at de kan starte i mindre skala, i et lite lokale og teste ut underveis i prosessen hva som funker for å jobbe seg opp mot et ferdig prosjekt. 

Powered by Labrador CMS