«FRIVILLIGHETENS DAG»: Maja Jørgensen (20) og Ingrid Lunde (21) står grytevakt for Frelsesarmeen på Egertorget i Oslo.FOTO: 300043
«FRIVILLIGHETENS DAG»: Maja Jørgensen (20) og Ingrid Lunde (21) står grytevakt for Frelsesarmeen på Egertorget i Oslo.
FOTO: 300043

Folkehøgskolekontoret: – Kunnskapsløftet er oss

I fornyelsen av Kunnskapsløftet vil regjeringen fokusere på skolens relevans for den enkelte elev og deres arbeidsliv. Dette er en av folkehøgskolens grunnverdier.

Publisert Sist oppdatert

Med sine 180 elever er Rønningen folkehøgskole Norges største. Linja SE: Oslo er tilrettelagt ungdom som ønsker å jobbe med mennesker. Sosionom, lege, lærer og spesial- og barnevernspedagog er blant drømmeyrkene hos de 13 ungdommene.

Friår med mening

Linjelærer Lillian Skjold Raufoss forklarer at byen er klassens lærebok. Med besøk av fagpersoner og praksisarbeid på ulike institusjoner og organisasjoner for blant annet rusmisbrukere, eldre og ungdom har elevene fått en smakebit på en meningsfylt jobbhverdag. Dette mener læreren er viktig for både utdanning og dannelse.

– Fordommer brytes ned og elevene lærer mye om samarbeid og om seg selv i møte med mennesker i vanskelige situasjoner, sier Raufoss.

LEVER TETT: Utenfor rommet til Ingrid Lunde (21) er det alltid noe som skjer. Hun synes det gode fellesskapet er noe av det beste med å gå på folkehøgskole. FOTO: 300043
LEVER TETT: Utenfor rommet til Ingrid Lunde (21) er det alltid noe som skjer. Hun synes det gode fellesskapet er noe av det beste med å gå på folkehøgskole.
FOTO: 300043

Se alle mennesker

Elev Ingrid Lunde begynte på folkehøgskole for å utvikle seg som person og har i løpet av det første semesteret på SE: Oslo blitt sikker på valget om å bli psykomotorisk fysioterapeut. Hun vil kombinere fysioterapi med den gode samtalen, og har gjennom menneskemøter lært at tilsynelatende friske og glade mennesker kan bære på tunge byrder.

– Det er garantert mye vi lærer på folkehøgskolen som man ikke lærer andre steder. Man må løfte blikket, for disse erfaringene får man ikke av å kun titte i en pensumbok, forteller 21-åringen.

Ved å ha et åpent blikk og dømme mindre, ønsker elevene på SE: Oslo å se det gode i mennesker som har falt utenfor samfunnet.

Mest fornøyde elever

En landsdekkende undersøkelse av studenters tilfredshet målt av EPSI Rating, viser at folkehøgskolene har de mest fornøyde elevene, for det syvende året på rad. De skriver i sin rapport fra desember 2018 at året på folkehøgskole har gitt mange elever et verdifullt nettverk, økt motivasjon og lyst til å lære.

KLASSEROMMET: Torvald Andresen (19) og Benjamin Kjærås (23) begynte på SE: Oslo for å finne ut om de hadde bestemt seg for riktig studieretning. Etter året på Rønningen vil de studere sykepleie og barnevernspedagogikk. FOTO: 300043
KLASSEROMMET: Torvald Andresen (19) og Benjamin Kjærås (23) begynte på SE: Oslo for å finne ut om de hadde bestemt seg for riktig studieretning. Etter året på Rønningen vil de studere sykepleie og barnevernspedagogikk.
FOTO: 300043

Vil gjøre godt

I Stortingsmelding 28, «En fornyelse av Kunnskapsløftet», legges det vekt på at skolen skal bidra til at hver enkelt elev kan realisere sitt potensial, få et grunnlag til å mestre eget liv og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Daglig leder på Folkehøgskolekontoret, Dorte Birch, ser folkehøgskolens verdier tydelig i fornyelsen.

– Da jeg leste stortingsmeldingen, tenkte jeg «Kunnskapsløftet er jo oss», sier lederen.

Birch forklarer at det å styrke ungdom er folkehøgskolens viktigste oppgave. Utbyttet elevene skal få er kategorisert i fire deler. Faglig kunnskap, samarbeidskompetanse, motivasjon og demokratisk dannelse.

– Folkehøgskolene drives ikke for kommersiell verdi, men for å gjøre godt. 7700 ungdom i året tar med seg kunnskap som utgjør et viktig ledd for deres fremtid, avslutter Birch.

Powered by Labrador CMS