OMBYGGING: Øverste del av Stensberggata

- Håper det blir mindre trafikk om natta 

Det er ikke lenge til færre parkeringer på St.Hanshaugen, men til fordel for trygg trafikk.

Publisert

I andre kvartal i 2024 til andre kvartal i 2027 blir Ring 1 midlertidig stengt for all trafikk. Dette medfører store ulemper for trafikken i det gjeldene området. 

Tiltak skal settes i verks og tilrettelegging i Stensberggata er en av dem. Dette fjerner ikke ulempene, men reduserer.

- Mange burde velge bort bilen i denne perioden. Ved å gjøre til rette i Stensberggata med kollektivtrafikk, blir sykkelen og å gå et alternativ til privatbilen, forteller Mats Mikael Larsen som er prosjektleder for bymiljøetatens arbeid i forbindelse med Ring 1.

Mer eller mindre trafikk

Grunnen til at Ring 1 blir stengt er fordi Hammersborgtunellen og Vaterlandstunellen skal bygges om. Begge tunellene er fra 1989 og trenger en oppgradering. 

Stensberggata skal bli enveiskjørt, med sykkelvei begge retninger. Dette fører til at 70 beboerparkeringer fjernes. I andre kvartal 2027 blir det kun sykkelvei den ene veien.

 - Stensberggata har blitt valgt som midlertidig trase´ for 37-bussen, så naboene vil merke en annen type trafikk gjennom gata, sier Larsen. 

37-bussen har endret kjørerute flere ganger i løpet av de siste årene, men dette en nødvendig. 

Kommer det til å bli mer eller mindre trafikk i området? 

 - Det har vi ikke grunnlag eller data for å si noe om. Rapporten fra vegvesenet viser at mye trafikk vil forflytte seg til området nord for Ring 1, sier Larsen.

Beboerne er positive

Susanne Solli, som går igjennom Stensberggata hver dag, er positiv til å fjerne parkeringene og gjøre veien bedre for myke trafikanter. Men hun håper på at bussen ikke vil gjøre det for travelt.

Lars Inge Olsen, som bor i Stensberggata er også positiv, men han håper at bussene vil klare å kjøre der med tanke på fartsdumpene. Lengre ned i krysset der bussen kjører nå, har han opplevd å høre bussene slepe seg over fartsdumpene. Han har sendt e-post om dette til ruter, uten å få svar. 

 - Kanskje det blir mer stille om natta! Det er alltid biler som bråker, sier Olsen. 

Olsen bruker bil hver dag, likevel er han positiv til den midlertidige nedstengningen. Han parkerer heller nede i parkeringshuset nedenfor gata. 

- Det er bare sånn man må leve med, og tåle en liten periode. Hvis man får en avvending med parkering og sykkeltrase´ på den ene siden og bilvei på den andre blir det bare bra, avslutter Olsen. 

Nedstengningen er midlertidig, men veien vil fortsatt ha sykkelvei den ene retningen når Ring 1 åpner igjen. 

Powered by Labrador CMS