Lange reiseveier

Idrettsanlegg i St. Hanshaugen under press

Bydelens behov for flerbrukshaller og idrettsfasiliteter møter utfordringer i ny behovsplan.

Publisert

Planen, som ble mottatt av Bydel St. Hanshaugen fra Bymiljøetaten, har som mål å imøtekomme behovene til barn og unge ved å forbedre eksisterende idrettsanlegg og øke kapasiteten på disse. Men til tross for tidligere innspill og ønsker fra bydelen, føler mange nå at viktige prosjekter ikke er tilstrekkelig prioritert.

Bydelsutvalget i St. Hanshaugen har spesielt reagert på utelatelsen av flerbrukshaller fra den nye behovsplanen. Prosjekter som tidligere var nevnt under "Utredningstiltak 2023 – 2030", som flerbrukshaller på Veterinærhøyskolen og NRK-tomten på Marienlyst, er nå fjernet fra planen. Dette har skapt bekymring blant innbyggerne og bydelsrepresentantene, som understreker flerbrukshallenes betydning for lokalsamfunnet.

Jobbes mot forbedring i bydelen

I en eksklusiv kommentar uttrykker seniorrådgiver i Oslo Idrettskrets, Robert Gausen, bekymring for situasjonen. 

- De klassiske hallidrettene trenger en hall for å kunne få fotfeste her i bydelen.

 Han påpeker at utfordringene knyttet til den gamle bebyggelsen i bydelen og de potensielt høye kostnadene kan gjøre det vanskelig å realisere slike prosjekter.

I tillegg til flerbrukshaller, støtter bydelen forslaget om kunstgressbane og kunstis på Sophus Bugges plass, og ber om at dette prosjektet blir prioritert og tidsbestemt. Bydelsutvalget understreker også viktigheten av å se området Idioten i sammenheng med utviklingen av Veterinærhøyskoleområdet og ber om at et forprosjekt blir prioritert.

Lange reiseveier

For innbyggere som Vetle Lysaker, en 20 år gammel håndballentusiast, har mangelen på tilgjengelige treningssteder vært en utfordring. 

-Det har vært vanskelig å finne gode treningssteder her i nærheten.

 Han forteller om reiser til Kjelsås for å trene og spille kamper, noe som har vært tidkrevende og kostbart. 

-Med nærliggende idrettshaller ville det vært mye lettere å praktisere sporten, avslutter han

Fulle anlegg

Med tanke på den økende interessen for fysisk aktivitet blant barn og unge i Bydel St. Hanshaugen, er det avgjørende å sikre tilstrekkelig tilgang til idrettsfasiliteter som kan imøtekomme samfunnets behov og fremme helse og trivsel blant innbyggerne. Det er håp blant beboere som Vetle Lysaker om at bydelsmyndighetene vil ta deres behov på alvor og prioritere utviklingen av idrettsanlegg i den endelige behovsplanen.

Bydel St. Hanshaugen fortsetter å kjempe for tydeligere prioritering av viktige idrettshaller og fasiliteter i den nye Behovsplanen for idrett 2025-2034. Det er et håp om at deres innsats vil bidra til å skape et mer aktivt og helsefremmende miljø for alle innbyggerne i bydelen.

Powered by Labrador CMS