BOTSPARKEN: Dette er betonggrisene som bymiljøetaten ønsker erstattet med såkalte 'pullerter', altså metallstolper som står i bakken.

Terrorsikring og Ebenker

Den 14. mai var det duket for komitémøte. Der ble det vedtatt både utbytting av betonggriser og plassering av elektroniske benker.

Publisert

«Terrorsikring i Botsparken» het et av forslagene som ble presentert på møte i Gamle Oslo oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomité. I forslaget, som legges frem av Arbeiderpartiet, skriver de at «som ledd i arbeidet med objektsikring i Oslo sentrum er det utplassert såkalte betonggriser som kjøretøysperre langs vegen på framsiden av Polithuset i Botsparken. Dette har preg av å være et midlertidig strakstiltak som bare har blitt stående, og forringer kvaliteter i en av bydelens største og mest sentrale parker».

Til stede var representanter fra Rødt, Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet, Høyre, samt én uavhengig representant.

Hindrer biler

Formålet med betonggriser er å hindre at uønskede kjøretøy kan ta seg inn på steder med store folkemengder eller frem til bygninger som kan sees på som et terrormål. Bruk av «grisene» har økt i storbyer over hele verden etter flere angrep, med kjøretøy som våpen i byer som London, Paris, Berlin og Stockholm. I 2017 ble det registrert hele 12 slike angrep.

Betonggrisen ble godkjent for bruk i Norge den 10. mai 2012 og er designet ikke bare for å beskytte fotgjengere, men også for å redusere skaden på bilføreren. Nettopp derfor har betonggrisene vært mye brukt på motorvei, før de fikk økt bruk i terrorsikring.

Flere endringer

Selv om forslaget heter «Terrorsikring», ble det tidlig klart at forslaget er fremmet av praktiske og estetiske grunner. Ettersom betonggrisene var ment som midlertidige tiltak, anbefaler Ap i forslaget å erstatte de med «permanente grep som er mindre skjemmende og gir mer igjen til omgivelsene».

I forslaget er det tre tiltak som vurderes av komitéen:

Å erstatte alle eller de fleste betonggrisene med pullerter, altså metallstolper, som har integrert belysning. Utplassering av by-møbelet «ebenk», med gratis WIFI, lademuligheter og strøm til arrangementer. Andre by-møbler med aktivitetsskapende elementer som kan øke aktiviteten på offentlig sted, samt beplantning og flere søppelkasser.

Til tross for enighet om å vedta forslaget, er det noe forvirring rundt punktene.

– Er det egentlig noen som vet hva en pullert er, spør nestleder og venstrerepresentant, Leif Christian Roberg.

To fluer, en smekk

Ønsket om å installere ebenker forsvares med argumenter om å fremme den generelle bruken av parken, øke trygghetsfølelsen og å gjøre det enklere å holde parken ren. Ebenker er benker som gir deg tilgang til gratis WIFI, og lar deg lade mobilen. Visjonen til de originale ebenkene, utviklet av flere selskaper i sammarbeid med Oslo kommune, er også å bruke benkene som et møtested for aktiviteter eller hendelser, slik som «mini-konserter» eller strøm til «food trucks».

I møtet kommenterer ingen av representantene forslaget om ebenk, men alle er enige om at parken må gjøres mer tiltrekkende for publikum. Leder for komitéen, Olaf Svorstol (Rødt) kommenterer at forslaget er et godt bidrag til prosjektet «Områdeløft Grønland».

– Parken eies av justisdepartementet, så det vil være de som må ta regningen her, nevner Svorstol.

Torsdag 23. mai har Gamle Oslo bydelsutvalg møte for å velge om tiltakene som er blitt vedtatt faktisk skal iverksettes. Dersom de velger å godkjenne både pullerter og ebenker, gjenstår det å se om benkene har en merkbar effekt på trygghetsfølelsen til beboerne på Grønland.

Powered by Labrador CMS