Her ønsker beboerene færre biler og flere grøntområder
Her ønsker beboerene færre biler og flere grøntområder

Bilfritt og flere grøntområder på Tøyen/Grønland

Oslo kommune vil skape et bedre bymiljø og økt byliv i sentrum med flere grøntområder og ikke noe biltrafikk på Grønland og Tøyen.

Publisert

Med fokus på trafikk ble det i juni 2022 gjennomført en digital innspillsrunde i Gamle Oslo. Det kom inn mange innspill, særlig fra området Grønland og Tøyen. Resultatene av denne innspillsrunden er at folk i bydelen ønsker seg mer grøntområder og mindre biltrafikk. Dette er relevant med Bilfritt by-liv prosjektet som man prøver på i sentrum områdene.

Mats Kvaløy Bjørbekk, lokalpolitiker i AP
Mats Kvaløy Bjørbekk, lokalpolitiker i AP

Bilfritt byliv

Bilfritt byliv er et prosjekt som primært er ment for å gjøre sentrums områdene bedre tilrettelagt for gående og syklende. Sommeren 2022 ble det holdt et prøveprosjekt der deler av Grønland var bilfritt og gjort om til en bylivsgate.

Mats Kvaløy Bjørbekk, leder av byutviklingskomiteen i gamle Oslo og representant for Arbeiderpartiet i bydelsutvalget, er fornøyd med tilbakemeldingene som har kommet under innspillsrunden. Prøveprosjektet med bilfri gate sommeren 2022 ga mange positive erfaringer som Arbeiderpartiet skal ta med seg videre.

- Oppgaven vår som lokalpolitikere er å bidra til å få disse forsøkene til å fortsette, også nå i sommer. Vi vil få involvert flest mulig folk i disse evalueringene

Permanente løsninger

Deler av gamle Oslo som Grønland og tøyen går innunder Bilfritt by-liv prosjektet. Befolkningen i nærområdene er positive til dette, og har ønsker om et bilfritt Grønland i nærmere fremtid. Det å fjerne biltrafikken og skaffe flere grøntområder på Tøyen/Grønland kan trekke flere folk til områdene.

- Det å ha et bilfritt område krever mye planlegging og oppfølgning, deler Mats Kvaløy Bjørbekk til OsloNytt.

Det er mye logistikk som må være under kontroll som for eksempel at biltrafikken ikke bare blir flyttet til andre gater der det bor folk, og hvordan næringslivet og bedrifter skal få gjort vareleveringer. Slike prøveperioder som ble gjort sommeren 2022, og evalueringer er med på å finne en bra måte som passer alle.

- Vi i arbeiderpartier er veldig opptatt å komme forbi sånne midlertidige forsøk, vi må ha permanente varige gode løsninger som alle kan få glede av, forteller Mats.

Påvirker jobbhverdagen

Frida Benedicte Harstad er ansatt i Oslo kommune og jobber på en bolig i bydel gamle Oslo. Hun er ofte i områdene rundt Grønland/tøyen og har lagt seg noen bemerkninger til trafikken i området.

- Det er mye biltrafikk som lager endel støy i områdene her, jeg kan se for meg at det heller ikke er så bra for miljøet.

Boligen Frida Benedicte jobber på ligger nært sentrum og har trafikken på nært hold. Hun stiller seg positivt til prøveprosjekter for å kutte ned på trafikken, og at det skal komme flere grøntområder i nærområdet. Turer i nærmordet er del av jobbhverdagen til Frida Benedicte, mindre biltrafikk og flere grøntområder kan ha en positiv effekt på jobbhverdagen hennes.

- Det hadde ikke bare vært positivt for meg, men jeg tenker at det har en større påvirkning på lokalbefolkningen. Jeg er bare glad det er prat om et bilfritt område til å begynne med.

Powered by Labrador CMS