BÆREKRAFTIG: Et bofellesskap under utvikling der idéen er et fellesskap hvor beboerne har et vegansk verdigrunnlag og at byggingen skal være mest mulig miljøvennlig. FOTO: SYNNE HELLEVANG
BÆREKRAFTIG: Et bofellesskap under utvikling der idéen er et fellesskap hvor beboerne har et vegansk verdigrunnlag og at byggingen skal være mest mulig miljøvennlig. FOTO: SYNNE HELLEVANG

Vil bygge veganlandsby

Både private og profesjonelle utbyggere jobber for en grønnere og mer sosial boligutvikling. Målet er at flere lever miljøvennlig i fellesskap.

Publisert Sist oppdatert

– Det enkleste er å leve helt alene og ikke ha kontakt med noen andre, men man blir ikke lykkelig av å leve på den måten, sier Jørund Falkenberg.

Falkenberg er en av initiativtakerne til prosjektet «Grønt nabofellesskap». Han ser for seg en gruppe beboere med et felles fokus på bærekraft, samarbeid og en delingskultur som skal redusere forbruk.

– Noen vil tenke at de ikke ønsker å leve så tett på andre fordi det kan bli mange konflikter. Det vil det bli, men å løse konflikter bidrar til en slags rikdom i seg selv, sier han.

Videre sier han at mange ser for seg studentkollektiv eller noe veldig alternativt når de hører begrepet bofellesskap. Bofellesskap kommer i mange forskjellige former og kan befinne seg både i byer og på landet.

Trygghet

– Jeg kjenner meg litt fremmedgjort i måten vi bor på i byen. Jeg har mennesker rundt meg, men lite kontakt med dem.

Falkenberg mener måten vi bor i byen på er kunstig, sett ut i fra et evolusjonært perspektiv der mennesker er avhengig av samarbeid for å overleve. Med dette prosjektet ønsker han å legge til rette for et rikere liv med fellesskap og trygge sosiale rammer, både for seg selv og barna sine. Han forklarer han at mye av motivasjonen også kommer av tanken på å kunne bidra til at det opprettes flere prosjekter.

NABO: Jørund mener begrepet bofellesskap blir for alternativt for noen, derfor valgte de navnet nabofellesskap for prosjektet sitt. FOTO: SYNNE HELLEVANG
NABO: Jørund mener begrepet bofellesskap blir for alternativt for noen, derfor valgte de navnet nabofellesskap for prosjektet sitt. FOTO: SYNNE HELLEVANG

– Fellesskap er bra for helsen

Gaining by Sharing er en modell for bofellesskap. I følge hjemmesiden skal modellen skape sosiale, miljømessige, økonomiske og arkitektoniske gevinster gjennom fellesskap og deling. Det første prosjektet deres, Vindmøllebakken, er for tiden under utvikling i Stavanger.

– Fordelene med vår modell er blant annet at den er med på å redusere Co2-avtrykket. Når man flytter sammen sparer man ressurser, sier daglig leder i Gaining by Sharing, Randi Augenstein

Hun mener at bofellesskap-modellen vil bli mer aktuell fremover ettersom byene fortsetter å vokse, det blir dyrere, og vi må bo tettere. Dette ser de ut ifra antall henvendelser fra både privatpersoner og profesjonelle utbyggere som viser interesse.

– Fellesskap er like viktig for helsen som å trene, konstaterer Augenstein

Hun forteller også at ensomhet blant mennesker i dag sies å være den nye store folkesykdommen, og peker på England som har opprettet en egen ministerpost for dette problemet.

– Eldre lever lengre enn før, og flere mennesker bor alene. Detter har ført til en endring i markedsbehovet. Vi mener at det å bo i fellesskap kan bidra til å møte dette behovet.

Powered by Labrador CMS