JORDBRUKSOPPGJØRET: Bøndene presenterer seg en etter en for å protestere mot tilbudet fra regjeringen.

Bønder fra hele Norge samler seg utenfor Stortinget:
– Gi meg framtidstro slik at jeg kan si til mine barn at de kan bli bønder de også

Bønder fra hele landet kjørte traktor til Stortinget, for å vise sin misnøye med jordbruksoppgjøret. De ønsker å få nye generasjoner til å tro på landbruk igjen.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag sist uke kom staten med årets jordbruksoppgjør til bøndene. Tilbudet var på 962 millioner kroner, under halvparten av det de ba om.

Hva er jordbruksoppgjøret?

- Jordbruksoppgjøret er en årlig forhandling mellom Staten og to organisasjoner i jordbruket: Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- Det forhandler på vegne av alle bønder i Norge. I jordbruksavtalen presiseres det at bonden er en selvstendig næringsdrivende.

- Jordbruksavtalen bestemmer hvilken pris bonden skal få for råvaren sin, hvor store budsjettoverføringer skal gå til jordbruket, og ikke minst hvordan vi skal fordele disse pengene.

Kilde: NRK.no

Etter bruddet i jordbruksoppgjøret, satte bønder fra hele landet seg på traktoren for å protestere mot tilbudet fra regjeringa. De mener tilbudet ikke gir framtidstro og utviklingen næringa trenger.

I dag var de kommet til Oslo. Bøndene presenterte seg en etter en på podiet utenfor Stortinget. En melkebonde fra Rennebu nevnte at han tjener hundre kroner timen og jobber 4000 timer i året. En annen fra Setesdalen driver to gårdsverk og hadde en årslønn på 50 000 i 2020.

– Jeg kommer fra en gård som slekten min har drevet i 600 år. Det er vondt å vite at jeg er den siste, sier Jørund Kvaale Hansen.

I AKSJON: Nå har bønder fra hele landet kjørt traktorene sine til Oslo for å fortsette aksjonen utenfor Stortinget.

Kjørte langt

Jon Eirik Johansen fra Trøndelag har kjørt 1000 km for å komme foran Stortinget i dag. Han forteller at mange bønder har vist stolthet og støtte gjennom denne turen.

– Vi gir ikke opp før vi får en endring. Vi må få troen på at Stortinget vil gi oss en utvikling og ikke en avvikling. Dette er alvor. Stortinget har vedlagt krav som jeg må følge. Da må dere gi meg rammevilkår som gjør at jeg også kan tjene penger, om jeg skal følge disse kravene. Vis meg at Stortinget kan settes i arbeid. Gi meg utvikling, gi meg framtidstro slik at jeg kan si til mine barn at de kan bli bønder de også. Derfor er jeg her i dag, sier han.

BUNAD: Marit Salte ønsker å symbolisere hva landbruket betyr for Norge. Foto: Benedicte Wang.
AKSJONERER: Flere kom i dag utenfor Stortinget med ulike bannere for å støtte bøndene. Foto: Benedicte Wang.
Foto: Benedicte Wang.

Urolig for fremtiden

Norgesnytt pratet med Marit Salte. Hun og ektemannen Arthur Salte kjørte 60 mil fra Klepp i Rogaland for å demonstrere. Salte forklarer at hun og ektemannen jobber hele dagen, og at det å jobbe på gård er langt mer enn en 8-16 jobb. De får ingen helgetillegg eller fordeler for det ekstra arbeidet de gjør.

– Om landbruket dør ut, som det allerede har gjort i mange bygder, vil naturlandskapet gro igjen. Vi ønsker å komme på lik linje med andre yrkesgrupper. Lønna er altfor dårlig. Grunnen til at vi satte oss i traktoren, var for å markere og vise at nå er det nok, sier hun.

Salte har fem barn hjemme, som alle er usikre på om de vil fortsette familiedriften. De ser at inntektene ikke holder. På den positive siden, forteller hun at politikerne nå har sett hvor viktig det norske landbruket har vært det siste året.

– Vi trenger norsk mat mer enn noen gang, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS