Inngangen til Lovisenberg Diakonale barnehage.
Inngangen til Lovisenberg Diakonale barnehage.

Brudd på folkehelseloven i barnehage

Ifølge en tilsynsrapport gjort ved Lovisenberg Barnehage var det et avvik om brudd på helsevern.

Publisert

Even Tvedt i Nærsnes Kystbarnehage er opptatt av å opprettholde et godt inneklima der han jobber.

-Inneklima er viktig i et miljø der det er mange barn. Foreldre stoler på at vi i barnehagen ivaretar barna deres og det er viktig å huske på, forteller barnehagelærer Even Tvedt i Nærsnes Kystbarnehage. .

Lovisenberg Diakonale Barnehage er en barnehage som eies av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Barnehagen har blitt drevet i over 40 år. Barnehagen har fire avdelinger med over 69 barn og 17 ansatte. Hver avdeling har en barnehagelærer, pedagogisk leder, fagarbeider og assistent.

Tilsynsrapporten

Bydel St. Hanshaugen med miljørettet helsevern utførte et tilsyn ved Lovisenberg diakonale barnehage. Formålet med tilsynet var å undersøke om barnehagen har godt nok innemiljø for barna. Undersøkelsen viste et avvik. Tilsynet ga barnehagen et varsel som grunnes i folkehelseloven ledd 19.

Avvik § 19, første og andre ledd: «Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner».

Observasjoner som ligger til grunnlag for avviket

• For varmt om sommeren, gulvkaldt om vinteren, trekk fra vinduer og dører.

• Barnehagen har ikke utvendig solavskjerming.

• Barnehagen kartlegger ikke temperatur og fuktighet.

Har det blitt gjort noen endringer etter tilsynet, og er inneklimaet slik det skal være?

- Barnehagen har gitt sine svar til tilsynsmyndigheten, og tilsynet pågår fortsatt. Det er derfor ikke naturlig å svare på spørsmål underveis i denne prosessen, forteller Kristine Blikstad daglig leder i barnehagen.

Katrine Skaaland Sætremyr HR-direktør for Diakonissehuset Lovisenberg har ikke svart på henvendelsene fra OsloNytt.

– Tilsynsrapporten er fortsatt under innsyn og partene vil inngå en avtale om hva de må forbedre. Et brudd på folkehelseloven må sjekkes grundig når det kommer til et sted der det skal være trygt for barn, forteller barnehagelærer Even Tvedt.

Powered by Labrador CMS