INNHOLD: Christoffer Woien er daglig leder ved Blue Arms tattoo i Oslo. Han stiller høye krav til steriliseringsforholdene innad i studioet.
INNHOLD: Christoffer Woien er daglig leder ved Blue Arms tattoo i Oslo. Han stiller høye krav til steriliseringsforholdene innad i studioet.

Oslo kommune
er fraværende

Det er ingen formelle krav for å bli tatovør. Opplæring skjer internt, og bransjen selv har derfor et stort ansvar. På grunn av risiko for smitte, stilles det strenge krav til hygiene, og lokalene må godkjennes av bydelene. Etter godkjennelse føres tilsyn kun hvert tredje år.

Publisert Sist oppdatert
INNHOLD: Christoffer Woien har jobbet som tatovør i 12-år, og er en av tre kompiser som åpnet Blue Arms Tattoo i 2013. Lokalet har fått godkjennelse fra bydelsoverlegen hvert tredje år etter.
INNHOLD: Christoffer Woien har jobbet som tatovør i 12-år, og er en av tre kompiser som åpnet Blue Arms Tattoo i 2013. Lokalet har fått godkjennelse fra bydelsoverlegen hvert tredje år etter.

Tatovering er en luksusvare nordmenn ofte handler. Et resultat av dette er stadig flere studioer, særlig i Oslo. Dette igjen skaper fare for useriøse aktører. Konsekvensen av mangelfull hygiene, kunnskap rundt verktøyet som blir brukt, og blekk kan føre til økt risiko for smittefare. Kommunen skal i tillegg til å godkjenne nyetablerte studioer, drive tilsyn og kontroll for å sikre seg at kravene som er satt blir oppfylt. Kontrollene blir gjennomført hvert tredje år, og det er vanlig at kontrollene foregår uten besøk hos de etablerte studioene.

Christoffer Woien er daglig leder ved Blue Arms Tattoo. Han ser på lisensen fra kommunen som en ren formalitet, og opplever at mye av ansvaret hviler på bransjen.

– Vi er jo mer opptatt av vårt renommé. Gode tilbakemeldinger, og kunder som kommer tilbake er jo vår indikator på at vi gjør jobben riktig. sier Woien.

Gir ros til bransjen

Siv Iren Gjermstad er spesialkonsulent i folkehelse og miljørettet helsevern for bydel Gamle Oslo. Et av ansvarsområdene hennes er godkjenning. Gjermstad retter ros mot bransjen. Likevel utelukker hun ikke at det kunne vært positivt for bransjen og ha formelle kurs i smittebehandling. Vedtaket som omhandler folkehelseomsyn presiserer ikke hvordan man gjennomføre kontrollene og den ansvarlige fra hver bydel kan da selv bestemme fremgangsmåte og omfang. Gjermstad bekrefter at det ikke er uvanlig og kun ta i bruk rapportskjema, eller samtaler, fremfor stikkprøver. Hun mener at sikkerhetsrutinene er gode, og begrunner dette med at man opplever svært sjeldent at det er smittesaker i denne bransjen.

INNHOLD: Bør det stilles krav til smittekurs i bransjen?
INNHOLD: Bør det stilles krav til smittekurs i bransjen?

En bransje i vekst

De ser at de etablerte studioene, i en bransje i enorm vekst, spiller på lag med helsevesenet og tilsynsmyndighetene.

– De er jo flinke å melde fra om det er noen som åpner, eller driver et studio uten godkjennelse, sier Gjermstad.

Men påpeker at dette er utenfor kommunens mandat, og det er et spørsmål som må rettes mot Stortinget.

INNHOLD: Christian Horseng ved Blue Arms Tattoo har hatt kunder som Stig «Unge Ferrari» Hauge, i tillegg har han en kundebase som har holdt med han i flere år. Han poengterer også at de seriøse aktørene har gode rutiner, men at de ikke har fagkompetanse.
INNHOLD: Christian Horseng ved Blue Arms Tattoo har hatt kunder som Stig «Unge Ferrari» Hauge, i tillegg har han en kundebase som har holdt med han i flere år. Han poengterer også at de seriøse aktørene har gode rutiner, men at de ikke har fagkompetanse.
Powered by Labrador CMS