ENGASJERT: Tidligere leder for ungdomsrådet i bydel Frogner, Signe Mehlum (19), er svært opptatt av at ungdommen i lokalmiljøet skal ha en stemme.
ENGASJERT: Tidligere leder for ungdomsrådet i bydel Frogner, Signe Mehlum (19), er svært opptatt av at ungdommen i lokalmiljøet skal ha en stemme.

Ungdom med hjerte for Frogner: – Det har alltid vært i meg

Tidligere leder for ungdomsrådet i bydel Frogner, Signe Mehlum (19), mener det er viktig at ungdommen har en tydelig stemme. Utekontakten deler ut kjærlighet på pinne for å bygge relasjoner.

Publisert

Over en lengre periode har bydel Frogner delt en rekke videoer på sin Facebook-side, av «vanlige» folk på Frogner som gjør en innsats for bydelen på en eller annen måte, i sin serie #medhjerteforFrogner.

Fredag 21. mai avsluttet de serien med å dele en filmsnutt av tidligere leder for ungdomsrådet i bydelen, Signe Mehlum (19).

Ungdomsrådet er et representativt organ for ungdommen i bydel Frogner, og skal komme med innspill til politikken i bydelen for bydelsutvalget.

MED HJERTE FOR FROGNER: Sigrid Mehlum har vært medlem av ungdomsrådet i fire år, og leder i ett. Nå tar hun en bachelor i informatikk ved Universitetet i Oslo, men håper på å vende tilbake til bydel Frogner når hun er ferdig.
MED HJERTE FOR FROGNER: Sigrid Mehlum har vært medlem av ungdomsrådet i fire år, og leder i ett. Nå tar hun en bachelor i informatikk ved Universitetet i Oslo, men håper på å vende tilbake til bydel Frogner når hun er ferdig.

Mehlum har vært medlem av ungdomsrådet i fire år, og hun har akkurat forlatt stillingen som leder. Etter ett år som leder, skal nå noen andre ta over stillingen, fordi Mehlum skal ta en bachelor i digital økonomi og ledelse, ved Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo.

Hun var én av tolv aktive medlemmer i ungdomsrådet. Gjennom rådet har hun tatt det første skrittet inn i politikken.

I videoen snakker 19-åringen om sitt brennende engasjement for ungdomspolitikken i bydel Frogner.

Viktig at de unge har en stemme

Mehlum er spesielt opptatt av å la unge stemmer bli hørt, og hun har jobbet aktivt mot bedring av ungdomsmiljøet i bydel Frogner.

– Det har vært veldig spennende. Jeg har vært med på masse kult, og engasjerer meg i et mangfold av saker, som blant annet klima og ruspolitikken, forteller Mehlum i videoen.

Hun forteller også om viktigheten rundt det å se på hvordan barn og unge har mulighet til å bidra og komme med innspill til hvordan de skal leve i sin hverdag. Da spesielt med tanke på ung medvirkning for hvordan unge skal ha en tydelig stemme, og at den skal nå igjennom.

Mehlum er også opptatt av gode kultur- og fritidstilbud for ungdom. Hun mener det er veldig viktig at ungdom har noe å drive med, som hobbyer som fremmer litt annen læring enn bare det man får på skolen.

Muligheten til å representere ungdommen

Den tidligere ungdomslederen begynte å engasjere seg i ungdomsråd gjennom elevrådet da hun gikk på Majorstuen skole.

– Det var egentlig litt tilfeldig at jeg ble dratt inn i et større engasjement, men det har alltid vært i meg. Jeg har alltid synes det har vært veldig interessant å kunne medvirke og ha en stemme, forteller hun i videoen.

Mehlum er født og oppvokst i bydel Ullern, rett ved siden av Frognerparken. Hun forteller til Norgesnytt at hun derfor har sterkest tilknytning til bydel Frogner.

Hun har alltid vært opptatt av politikk og lokalmiljøet sitt. I videoen forteller hun også at hun synes det har vært veldig fint å være ungdom og fortsatt kunne være med på å bidra til politikken som foregår.

Hun forteller også at hun opplever at det er litt begrenset antall kanaler hvor ungdom kan medvirke. Derfor synes hun at ungdomsrådet var en veldig fin vei inn i å få en større påvirkningskraft på det som skjedde rundt henne, og for å få muligheten til å representere andre ungdom som nødvendigvis ikke trengte å engasjere seg, men som fortsatt hadde meninger.

– Det er da mer synlig for oss som kjenner ungdommen, og som går på skole med dem i nærmiljøet, forteller hun i videoen.

Mye viktig å jobbe med

Mehlum tror det er mye viktig å jobbe med i bydelen fremover. Hun forteller at det blant annet finnes en del kriminelle miljøer som vokser opp, og utfordringer som bydelen kanskje ikke er så kjent med fra før, som har vokst bare siden hun selv gikk på Majorstuen skole.

– Jeg har jo en lillebror som forteller meg om nye problemer som oppstår, og som tydelig er en utfordring som må jobbes med i samarbeid med ungdomsarbeidere og gode utekontakter – som jeg også vet at Frogner bydel jobber med, forteller Mehlum i videoen.

I tillegg har Mehlum og resten av ungdomsrådet bidratt med å utforme et bedre rusopplegg som også kan forebygge den formen for kriminalitet.

I en samtale med Norgesnytt forteller Mehlum at da det ble utformet et nytt rusforebyggende undervisningsopplegg for ungdomsskolene i Frogner, var Frogner Ungdomsråd i dialog med bydelens ruskonsulent ung for å sikre at ungdommens stemme ble hørt i arbeidet.

– Våre innspill ble presentert for skolehelsetjenesten og ungdomstjenesten, og lå til grunn da opplegget ble utformet, forteller hun.

De satt opp følgende punkter som de viktigeste da et nytt rusforebyggende undervisningsopplegg skulle utformes:

· Fokus på å informere fremfor å skremme.

· Viktig å fysisk komme og prate med elevene.

· Gi informasjon som skiller mellom ulike former av rusmidler.

· Undervisningen må være realistisk, grundig og bred.

Deler ut kjærlighet

Utekontakten er en tjeneste i alle kommuner for alle barn og unge i alderen 12-23 år. De har også et stort fokus på å informere, fremfor å skremme.

Utekontakten er ute på gaten hver helg, og sørger for at ungdom som trenger hjelp, eller noen å snakke med, får det.

Erfaringskonsulent og utekontakt i bydel Frogner, Joachim Nymann (31), forteller at den største utfordringen med ungdomsmiljøene i bydel Frogner, er at bydelen er så sentrumsnær, så det er vanskelig å skille mellom hvem som hører til i bydelen.

En annen utfordring er at bydel Frogner er en stor bydel, geografisk sett.

– Vi kan ikke være over alt, det er dessverre sånn det er, sier Nymann.

Nymann er opptatt av å tilpasse seg ungdommen, og å ikke fremstå som en autoritær figur. Han forteller at de kan snakke med han og hans kollegaer om alt mellom himmel og jord.

– Vi er ikke politi eller barnevern. Vi er der ikke for å «avslutte festen», men heller for å se om det er noen som trenger hjelp, forteller han.

– Kanskje det er noen som har drukket for mye, og ønsker å bli fulgt hjem, eller ønsker at vi skal ta kontakt med foresatte.

ERFARINGSKONSULENT: Utekontakt Joachim Nymann mener det er viktig å være der for ungdommen.
ERFARINGSKONSULENT: Utekontakt Joachim Nymann mener det er viktig å være der for ungdommen.

Utekontakten har ofte med seg kjærligheter på pinne, hvor QR-koden til utekontakten står på etiketten. Om ungdommen scanner denne QR-koden med mobiltelefonen sin, vil de få opp bilde og telefonnummer til alle som jobber i tjenesten.

– Det at vi har den kjærligheten, bryter isen veldig lett med ungdommen. Da kan de eventuelt ta kontakt med oss senere, slik at vi får en dialog med dem, og kan bygge videre relasjoner.

Får vakttelefon-ordning

I dag er utekontakten kun ute i helgene, etter klokken 17.00. De besøker også forskjellige skoler hver mandag, for å bli kjent med ungdommene i bydelen.

– Hvordan løser dere det om ungdommen trenger dere utenfor arbeidstid?

– Vi skal få en vakttelefon-ordning, og jeg håper den er oppe og går veldig snart, svarer Nymann.

Med den nye ordningen kan ungdommen ringe et nummer og trykke seg frem til den tjenesten de ønsker. Men Nymann understreker at ungdommen også kan ta kontakt med utekontakten via Instagram, og at de da vil hjelpe de så godt de kan.

– Det er også viktig at alle innbyggere her i bydel Frogner vet at det ikke bare er ungdommen som kan ta kontakt med oss. Også foreldre og andre bekjente kan ta kontakt.

Powered by Labrador CMS