Dijana Sekulic er daglig leder ved Frivilligsentralen Tøyen.

To millioner til frivillighet

Gamle Oslo deler ut to millioner til tiltak som skal bedre bydelen. – Det er store ressurser i frivilligheten i Gamle Oslo, sier Kaja Vardøen.

Publisert

Det har i mange år foregått et Områdeløft på Grønland og Tøyen. Som en del av løftet distribuerer bydel Gamle Oslo to millioner kroner i Frivillighetsmidler og Nabolags- og aktivitetsmidler to ganger i året. Før 12. februar kan lokale frivillige lag, organisasjoner og privatpersoner med gode ideer for sitt lokalmiljø søke om støtte til sine tiltak. 

Økonomiske midler

Gamle Oslo har nærmere 60 000 innbyggere, og forsetter å vokse fort. Bydelen er mer utsatt for kriminalitet enn andre, derfor har Oslo kommune satt inn tiltak for å løfte bydelen. Områdeløftet Grønland og Tøyen har som mål å gjøre bydelen til et bedre sted å bo. Et av satsingsområdene som skal bedre Gamle Oslo er fokus på frivilligheten.

Derfor kan man vært år søke etter økonomiske midler hos bydel Gamle Oslo og Oslo kommune til å gjennomføre arrangementer og tiltak. Et av søketilbudene er Frivillighetsmidler og Nabolags- og aktivitetsmidler. Noen av organisasjonene som mottok frivillighetsmidler i fjor var Kvinner i bevegelse, Tøyen sportsklubb og Kirkens bymisjon.

Fristen for å søke midler er 12. februar. Det skal holdes informasjonsmøte den 01. februar ved Riverside fra kl. 17-19. Her kan interesserte søkere stille spørsmål og be om hjelp til søknaden sin. 

Frivilligsentralen Tøyen

Dijana Sekulic er daglig leder ved Frivilligsentralen Tøyen, men for fem år siden var hun selv en deltaker ved arrangementene. Da hun kom til Norge gikk hun på språkkafè, det hjalp henne med å lære norsk. Derfor vet hun hvor mye tilbudene Frivilligsentralen og lokale organisasjoner har betyr for beboerne på Tøyen.

Språkkafè er et populært tilbud som arrangeres hver uke ved Deichman Tøyen. Her møtes rundt 75 mennesker hver uke for å lære, prate og drikke kaffe sammen.

Som daglig leder er hun opptatt av at alle har noe de kan bidra med. På den måten kan lokalbefolkningen oppleve mestring og samhold. Når folk møtes, enten som frivillig eller deltaker, skapes det nye vennskap.

– Vi jobber med å fjerne barrierene mellom dem, slik at de kan forstå hverandre bedre. 

Lokale organisasjoner 

Kultur i Gamle Oslo (KIGO) er en av de lokale organisasjonene som operer i bydelen og har mottatt støtte fra Områdeløftet Grønland og Tøyen. De ble stiftet i 2015 av Kaja Vardøen og Sara Lydiksen, men har holdt forskjellige aktiviteter for barn og unge siden 2012. De gjennomfører ulike sosiale tilbud som kor og sanggrupper, kunstkurs, forestillinger og festivaler.

– Vi startet et kor som et frivillig initiativ, fordi vi ønsket at alle barna på skolen skulle få ta del i musikkgleden vi selv hadde og for at de skulle ha noe å drive med på fritiden. Vi, og mange andre, jobbet i mange år på frivillig basis før KIGO fikk midler til å ha en lønnet administrasjon, forteller Vardøen som er daglig leder.

– Det er store ressurser i frivilligheten i Gamle Oslo, og gjennom frivillighet kan mennesker bidra og møte andre mennesker.

Powered by Labrador CMS