Årets Unge Leder Jenter kull på kurs

Stiftelsen Vålerenga Samfunn har lenge hatt mange prosjekter for å inkludere folk i nærområdet. Nå har Bydel Gamle Oslo kommet på banen for å utvikle flere unge jenter til gode ledere og rollemodeller

Publisert
Prosjektleder i VIF Samfunn Julie Braathen

Julie Braathen har jobbet for Vålerenga Samfunn i fem år og har hatt ansvar for disse sosiale prosjektene. Mange av prosjektene retter seg mot folk med rusutfordringer, lavinntektsfamilier og folk utenfor arbeidslivet. 

Ønsker utvikling

Gatelaget, forbildeprosjektet og jobbsjansen er noen av prosjektene som stiftelsen har. Jobbsjansen er et arbeidstreningsprogram for folk som kanskje står utenfor arbeidslivet og ønsker hjelp til å komme seg ut på jobbmarkedet og få arbeidserfaring og kompetanse. 

Under Jobbsjansen inngår også prosjektet «Ung Leder Vålerenga» som har vært et byomfattende prosjekt der ungdommer får muligheten til å utvikle seg til gode ledere og rollemodeller som kan bidra til sine lokalmiljø. Nå har de også startet Ung Leder Jenter som hovedsakelig fokuserer på jenter i alderen 15 – 19år som er bosatt i Bydel Gamle Oslo

Som stiftelse så har VIF Samfunn samarbeidet med Bydel Gamle Oslo på ulike måter. På Ung Leder prosjektet er det en partnerskapsavtale som strekker seg over 4 år. Ung Leder samarbeider også med Sportsklubben Sterling som holder til på Tøyen. Mange av jentene i årets Ung Leder kull er derifra og kan gjennom Ung Leder prosjektet utvikle seg til gode ledere og bidra i klubben som trenere eller aktivitetsledere. 

 - Bydelen ser at de trenger å utdanne flere unge kvinnelige rollemodeller. Noe av det på bakgrunn av at de ønsker flere jenter inn i organisert idrett og som kan bidra som for eksempel aktivitetsledere

Det er ingen hemmelighet at det er flere gutter enn jenter som er aktive i organisert idrett. Forskingsdata sier at det er større sannsynlighet for at jenter slutter med idrett når de blir ungdommer og spesielt i overgangen fra ungdomskolen til videregående. Hele 60% av ungdommer som har vært aktive i idretten slutter før de er blitt 18 år. Ung Leder er en arena for unge jenter som ønsker å utvikle seg selv og samtidig få mange gode erfaringer og referanser. 

«Mye av programmet handler om å gjøre ungdommene tryggere og mer bevisste i rollen som forbilder og hvordan de skal samhandle med barna og andre mennesker»

Programmet går fra november 2023 til mai 2024 og gjennom denne perioden vil de få delta på flere kurs og aktiviteter. Kurset Sosial Kompetanse i lederrollen hjelper ungdommene med å forstå hvordan man kan være ett godt forbilde om man skal jobbe med barn og unge og de sosiale aspektene ved det. For eksempel hvordan man i trenerrollen skal bygge relasjoner, skape et inkluderende miljø og passe på at alle blir sett. 

Ung Leder Jenter bidrar til at de får verdifull arbeidserfaring og lærer å kjenne seg selv bedre

Ungdommene får også prøve seg som trenere for noen av barnelagene i klubben der de planlegger to økter som de skal gjennomføre. Disse øktene er veldig lærerikt for å få prøvd den teorien de har lært på de tidligere kursene i praksis. Ofte er det sånn at det er praksisen de lærer mye av når de får prøve seg i de ulike situasjonene som oppstår når en gjeng med 7-åringer skal spille fotball.

Ung Leder Jenter hjelper også jentene til å gå igjennom en prosess hvor de lærer å innfri de ulike forventingene som stilles til dem. Mange  ønsker å få seg jobb og her får de delta på ulike kurs som vil gi dem en stor verktøykasse senere i livet. Ett av kursene er et kommunikasjonskurs hvor de blir mer bevisst på hvordan man skal opptre og hva en eventuell arbeidstaker forventer av dem. Det å delta på et prosjekt som strekker seg over en lengre periode gjør at de har muligheten til å utvikle og ansvarlig gjøre seg selv som unge voksne. 

- I evalueringen er det mange som sier at «Mitt Valg» kurset får de til å reflektere over sin rolle og hva de vi. Det at de går på flere samlinger og  stilles krav til dem helt fra starten av tror jeg gjør at de lærer mer og også er med på utvikle dem 

 Vinn Vinn Situasjon

Prosjektansvarlig i VIF Samfunn Julie Braathen forteller at det at de får prøve ulike ting på ulike arenaer samtidig som de lærer hva som er forventet av dem som rollemodeller har en positiv effekt. Etter programmet er slutt har ungdommene mulighet til å bli en ressurs for lokalmiljøet, enten det er på idrettsbanen eller andre arenaer.

Vålerenga Samfunn har også andre prosjektet som er rettet mot lavinntektsfamilier, innvandrerfamilier og folk som har havnet utenfor samfunnet av forskjellige årsaker. Ung Leder ungdommene er med å hjelpe til på disse type arrangementene, men kan også være å se på andre eventer.

- Vi prøver å bruke så mange unge leder som mulig hos oss i Vålerenga Samfunn og det er en vinn-vinn situasjon. Vi har mange flinke ungdommer som kan bidra i våre prosjekter og det er verdifullt for dem med arbeidserfaring

Powered by Labrador CMS