Byggearbeidet holder på rett ved siden av den samiske barnehagen Cizás.

Byggeprosjekt kan legge ned byens eneste samiske barnehage – må kjempe for å bevare tilbudet

Et stort byggeprosjekt i bydel Grünerløkka lager problemer og mye usikkerhet for den samiske barnehagen Cizás. Nå må barnehagen kjempe for å opprettholde driften og bevare tilbudet.

Publisert

Den samiske barnehagen Cizás kom i 1986 og er Oslo, Østlandets og Sør-Norges eneste samiske barnehage. Barnehagen driftes av bydel Grünerløkka og er svært byomfattende med samiske barn fra hele Oslo og andre nabokommuner.

Barnehagen driver samisk språk- og kulturutvikling for barn med samisk bakgrunn, og er på ingen måte en ordinær barnehage i bydelen. Cizás står derfor som en grunnpilar i tilbudet til samiske barn og er en av Oslos viktigste samiske institusjoner.

Flyttes til ikke-samiske barnehager

Barnehagen er en del av samarbeidserklæringen mellom Oslo kommune og Sametinget hvor det bekreftes at barnehagen skal videreutvikles. Men de siste årene har den samiske barnehagen heller stått i kamp for å opprettholde seg selv og driften.

I september 2022 fikk Cizás plutselig beskjed om at bilveien opp til barnehagen stenges og at parkeringsmulighetene fjernes på grunn av byggearbeid i området. De fikk også beskjed om at parkeringsplassen som benyttes av ansatte og foreldre i barnehagen vil fjernes for godt.

Cizás i bydel Grünerløkka.

For å fortsette som Oslo og Østlandets eneste samiske barnehage er det vesentlig at adkomst og parkeringsmulighetene ivaretas. Å fjerne dette har allerede skapt problemer for ansatte og foreldre som bor langt unna barnehagen. Flere foreldre ser ikke andre muligheter enn å flytte barna sine til andre ikke-samiske barnehager i sitt nærmiljø.

Flere foreldre er bekymret

Endre Håkonsen er seksjonssjef i Bydel Grünerløkka og bekrefter at parkeringsplassen ved den samiske barnehagen vil bli fjernet. Han forteller også at adkomst opp til barnehagen vil være redusert.

– Foreldre i barnehagen har vært tydelige på at de er bekymret for hvordan det vil påvirke muligheten til å benytte seg av barnehagen, da flere er avhengig av bil for å kunne levere og hente, sier Håkonsen.

Han viser også til en spørreundersøkelse som ble gjennomført av foreldrenes representanter i Samarbeidsutvalget. Der kommer det frem at flere foreldre har et behov for å kunne kjøre til og fra barnehagen for å ville bruke den.

Håkonsen forteller at bydelen samarbeider med byrådsavdelingen for eiendom- og byfornyelse, samt byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap om å leie parkeringsplasser i nærheten.

– Det er forventet at avklaringer blir gjort i nærmeste fremtid, sier han.

Ønsker å videreutvikle barnehagetilbudet

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap.

Det har vært utfordrende for det norske samiske urfolket å stadig måtte kjempe for å sikre og bevare grunnleggende tilbud til språk og kulturutvikling. Uten en samisk barnehage kan samiske barn som vokser opp i Oslo risikere å miste den språklige utviklingen de trenger i en avgjørende fase av livet.

Sunniva Holmås Eidsvoll jobber i byrådet for oppvekst og kunnskap. Hun sier at Oslo kommune og Sametinget er enige om betydningen av et godt oppvekstmiljø for samiske barn i Oslo.

– Oslo har en voksende samisk befolkning og vi står bak samarbeidserklæringen hvor vi samarbeider om å videreutvikle barnehagetilbudet til barn med samisk bakgrunn bosatt i Oslo, forteller Holmås Eidsvoll.

Barnehagen Cizás er viktig for at barn med samisk bakgrunn i Oslo får oppfylt sine grunnleggende rettigheter. Det har derfor vært viktig at barnehagens nøkkelfunksjoner sikres.

– Byrådet er opptatt av å legge godt til rette for at de samene som bor i kommunen kan bevare og utvikle sitt språk og sin kultur, og dette er noe vi jobber aktivt med, sier Holmås Eidsvoll videre.

Hun vektlegger også at den samiske barnehagen Cizás er spesielt sentral i dette arbeidet. Den gir barn utenfor samiske kjerneområder en styrket identitet knyttet til samisk språk og kultur.

Powered by Labrador CMS