ALABASTER STUDIO: Veiarbeidet har skapt tydelige tilgjengelighetsproblemer for kunder av interiørbutikken.

Fjerning av parkeringsplasser påvirker næringslivet i Ullevålsveien

Butikker rammes av inntektstap som følge av parkeringskutt i Ullevålsveien.

Publisert

Oslo har som mål å bli en mer sykkelvennlig by. Som en del av denne strategien har Bymiljøetaten fjernet 4221 parkeringsplasser i Oslo til fordel for sykkelveier. Dette er en del av en større plan for å skape et sammenhengende sykkelveinett i byen og redusere presset på byens transportsystemer. Hovedhensikten er å forbedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister og redusere sykling på fortauene.

I Ullevålsveien skal 100 parkeringsplasser fjernes. Dette har ført til betydelige utfordringer for bedrifter i området, deriblant interiørbutikken Alabaster Studio.

AMY THELWALL: Grunnlegger av Alabaster Studio.

Stor nedgang i kundetrafikken

Amy Thelwall, grunnlegger av Alabaster Studio uttrykker frustrasjon etter arbeidet som har foregått utenfor dørene i Ullevålsveien. 

- Det var jo ingen som verken handlet eller kom inn i butikken på flere uker, fordi det var helt stengt, forteller hun.

Arbeidet førte til store gjerder som dekket hele fremsiden av butikkens eiendom, i tillegg til at det ble satt opp skilt som dirigerte folk til å benytte fortauet på den motsatte siden. Disse forholdene førte til at kundetrafikken ble sterkt redusert, med få mennesker som besøkte butikken i løpet av flere uker.

Det var flere dager hvor det ikke ble utført arbeid, og i disse periodene var området helt blokkert.

- Det var ingen tilgjengelighet i perioden, for å si det sånn. 

Leveranseutfordringer 

MASKINER I ARBEID: Store maskiner dekker hele området.

Før arbeidet begynte, tok entreprenøren kontakt for å informere om arbeidsprosessen.
Han forsikret om at det ville være tilrettelegging for daglige leveranser. Imidlertid viste det seg å være langt fra tilfellet. De store leveringsbilene hadde vanskeligheter med å finne plass på grunn av de omfattende gjerdene som var satt opp, og måtte derfor plasseres lenger opp i gaten.

- De var veldig forbannet og sure, sier Thelwall.

Budene var frustrerte over den lange avstanden de måtte gå for levering av varer. For Thelwall blir det komplisert å låse butikken og gå langt bort for å hente varer. I tillegg har det oppstått bøter, da noen av budene fikk parkeringsbøter mens de leverte varer, noe som medfører ekstra kostnader for butikken. Dette oppleves som svært frustrerende for eieren.

- Dette synes jeg er veldig ergerlig. 

Konstant veiarbeid 

Thelwall sendte inn en e-post til Oslo Kommune og mottok en standardisert auto-reply i form av en PDF. Der fikk hun beskjed om at veiarbeid kan være en del av livet i sentrum, men selv påpeker hun at Ullevålsveien har vært preget av kontinuerlig veiarbeid gjennom flere år.

UTILGJENGELIG: Inngangen og området utenfor butikken er lite tilgjengelig for kunder og forbipasserende. Bymiljøetaten lovet noe annet.

-  Nå har jeg bodd på St. Hanshaugen i 9 år, og det er konstant veiarbeid i Ullevålsveien. 

Hun ser viktigheten av å veie både sykkelveienes behov og næringslivets interesser. Til tross for viktigheten av sykkelvennlige tiltak, understreker hun betydningen av å ivareta næringslivet og behovet for tilgjengelig parkering, gitt bilens vedvarende rolle i byens transport.

Mille Eidsaa, ansatt ved Alabaster Studio.

Overholdt avtale

Mille Eidsaa, ansatt ved Alabaster Studio ser ingen fordeler ved fjerningen av parkeringsplassene. 

MISVISENDE SKILT: Ingen tilgang for passerende.

-  Det er lite fordelaktig å fjerne så mange parkeringsplasser, ler hun.  

De ble informert om at arbeidet skulle være fullført etter påsken, noe entreprenørene overholdt. Det har vært flest målrettede kunder som har besøkt butikken, og ikke så mange tilfeldig forbipasserende, gitt at butikken har sett stengt ut.

ULLEVÅLSVEIEN: Asfalten er lagt, og sykkelfeltet nærmer seg ferdig.

Forbedre trafikksikkerhet

ARBEIDET FORTSETTER: Veiarbeidet strekker seg videre oppover Ullevålsveien.

I en e-post fra Bymiljøetaten til OsloNytt, skriver Jan Sverre Asmyr, sjefsingeniør i Bymiljøetaten at hensikten med strategien er å bidra til realisering av miljøvennlige transportløsninger, redusere press på byens transportsystem og gatearealer, skape mer byliv og bedre folkehelsen. 

Hovedtiltaket i sykkelstrategien er å bygge et sammenhengende sykkelveinett og i 2018 ble Plan for sykkelveinettet i Oslo vedtatt av Oslo bystyre. Planen legges til grunn for planleggingen av sykkeltiltak og inneholder forslag og anbefaling til sykkelveinett i Oslo.

Han understreker at Oslo Kommune regelmessig gjennomfører rehabilitering og oppbygging av ny infrastruktur som en del av byens samfunnsutvikling. Utgangspunktet er at slike tiltak er til fordel for naboer og andre brukere, selv om de kan medføre visse ulemper. 

-  Vi har imidlertid stor forståelse for at anleggsarbeid kan medføre ulemper. Vi forsøker å derfor å redusere disse ulempene så mye som praktisk mulig, forteller han.

Prosjektet for Ullevålsveien er designet med tanke på å forbedre bymiljøet og attraktiviteten i området. Det er satt klare krav til gjennomføringsplanen for å begrense ulempene for både naboer og næringsdrivende. 

I tillegg skal alle innganger være tilgjengelige gjennom anleggsperioden, sier Asmyr.

"Entreprenøren vår har en egen nabokontakt som skal være tilgjengelige dersom det er spesielle behov for tilrettelegging eller lignende. Entreprenøren og vi har også hatt dialog med butikkene og vi har sendt informasjon til butikkene i forkant av oppstart for ulike anleggsfaser."

Powered by Labrador CMS