Staten har sammen med Oslo kommune og Viken fylkeskommune garantert for driften av Ruter gjennom krisepakker og mellomfinansiering, så lenge det er restriksjoner på grunn av pandemi.
Staten har sammen med Oslo kommune og Viken fylkeskommune garantert for driften av Ruter gjennom krisepakker og mellomfinansiering, så lenge det er restriksjoner på grunn av pandemi.

Ruter har tapt én milliard kroner bare på de første fire månedene i 2021

Norgesnytt har fått kopi av dokumenter der byrådet i Oslo legger frem en sak om justering av kommunens årsbudsjett for 2021. Det viser store tap for Ruter. Byrådet ber nå staten om hjelp.

Publisert Sist oppdatert

Koronapandemien har ført til betydelige inntektstap og merkostnader i kollektivtransporten. Ruter har sendt sine eiere en analyse som konkluderer med at de har et behov for betydelig kompensasjon for å kunne opprettholde et forsvarlig kollektivtilbud.

Ruter forventer en langvarig effekt av pandemien og Oslo Byråd må håndtere en utfordrende oppgave i den situasjonen Ruter er.

– I 2020 hadde vi et bortfall i inntekten på i overkant av 2 milliarder kroner. I de tre første månedene av 2021 var bortfallet av inntekter på i underkant av 800 millioner, og dersom vi også inkluderer april, så er bortfallet av billettinntekter i overkant av 1 milliard kroner for årets fire første måneder, bekrefter pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

Kommer til å tape mer

Bare for perioden juli og august anslår Ruter å få et inntektstap på 420 millioner kroner. Byrådet foreslår derfor en avsetning på 420 millioner i kompensasjon, men legger til grunn at avsetningen blir kompensert av staten.

Ruter forventer at bortfall av billettinntekter vil vedvare så lenge innbyggerne ikke har etablert et stabilt reisemønster. Det er grunn til å tro at pandemien vil gi både midlertidige og varige endringer i reisemønster og preferanser for kollektivtransport. Det er knyttet usikkerhet til når innbyggerne har etablert et stabilt reisemønster igjen. Prosessen med å skaffe seg kunnskap og tilpasse rutetilbudet til en ny normal er en krevende prosess. Antageligvis vil man måtte bruke seks måneder bare for å sikre en forsvarlig gjennomføring. Ruter arbeider fortløpende med å sikre finansiering for å kunne opprettholde driften av kollektivtilbudet i pandemiperioden og i en overgang fra pandemi til ny normal.

– Målet vårt er å tilby et kollektivtilbud som svarer ut behovet til kundenes endrede vaner og reisebehov, sier Johansen.

Trenger flere millioner i kompensasjon

Ruter anslår at de vil trenge ytterligere 300 millioner i kompensasjon bare for å kompensere Oslo kommunes andel av mindreinntektene i juli og august perioden.

Byrådet mener dette er statens ansvar på lik linje med kompensasjon som ble gitt under selve pandemien. De foreslår derfor at det gjøres en avsetning på 300 millioner. Byrådet vil arbeide for at staten vil kompensere denne avsetningen før den kan bli brukt og at avsetningen kan overføres til 2022.

Powered by Labrador CMS