UNGE DANSERE: Det er mange unge dansere som føler kroppspress i danseyrket.

Mange unge dansere sliter med kroppspress

Kroppspress har vært et problem for unge i danseyrket. Det er trange ballettdrakter, speil og det konstante maset om å være tynn nok. Dette er det noen av studentene ved Høyskolen Kristiania avdeling Norges Dansehøyskole mener er grunnen til det store fokuset på kropp.

Publisert Sist oppdatert

Norges Dansehøyskole er en av skolene som er med i et forskningsprosjekt som heter psykens koreografi. Dette forskningsprosjektet er ifølge nettsiden til Mental Helse Ungdom et prosjekt som skal styrke kunnskapen til pedagoger og dansere rundt den mentale helsen og spiseforstyrrelser. Håpet er at dette kan hjelpe dansestudentene med hvordan de skal håndtere presset som danser.

Viktig med riktige forbilder

Mina Kristoffersen har danset så lenge hun kan huske og går nå førsteåret ved Norges Dansehøyskole. Det er en hendelse hun husker spesielt fra da hun var på en audition i sin egen hjemby som en ung danser.

– Jeg fikk beskjed om at jeg var en av de flinkeste på audition. Men jeg passet ikke i den rammen de ønsket av dansene, og derfor fikk jeg ikke plass, sier Kristoffersen.

Kristoffersen husker at det ikke var lett å ta imot denne beskjeden som ung. Hun ser nå hvordan det kan ødelegge selvbildet til barn hvis de får høre dette fra voksne som de ser på som forbilder.

STUDENTER: Tre av jentene som har opplevd kroppspress før de begynte på Norges Dansehøyskole.

– Det er veldig viktig at lærerne og pedagogene snakker godt om sine egne kropper fordi lærerne er store forbilder for barn og unge, sier Kristoffersen

Sofie Grødal Lerfall viste et stort talent som ung og fikk dermed mange muligheter som danser i en ung alder. Hun fikk tidlig beskjed om at hun hadde lykkes mer hvis hun var villig til å gå ned noen kilo.

– Jeg kommer fra en familie med bare dansere, og mamma har alltid vært flink til å gi meg selvtillit. Dette er noe som jeg tror har hjulpet meg veldig med selvbildet, og det har gjort at jeg ikke tar slike kommentarer til meg. Dette viser bare hvor viktig det er med sunne forbilder, sier Lerfall.

Marthe Nordgård går også i samme klasse som de andre. Hun sier at hun som ungdom hadde komplekser med kroppen sin, og hun har alltid slitt med kostymer og ballettøy.

– Jeg synes ballettøy er for trange og kjipe, sier Nordgård.

Nordgård fikk et problem med mat grunnet dette presset hun følte rundt å ha den rette vekten og spise riktig.

PEDAGOG: Katja Bjørneboe er pedagog i klassisk ballett. Hun er opptatt av at studentene føler seg komfortable i timene hennes.

– For meg var det redningen at jeg hadde noen jeg kunne snakke med som hadde erfaring innen mat, forteller Nordgård.

Viktig å kjenne sin egen kropp

Katja Bjørneboe er pedagog i klassisk ballett og ansvarlig for faget kropp og helse ved Norges Dansehøyskole Hun er veldig opptatt av at studentene jobber ut fra sine egne kropper. Ved Norges Dansehøyskole jobber de bevisst med at alle skal kjenne sine egne kropper slik at de blir mer selvsikre.

– Selv tror jeg at mye av dette presset som ungdommer føler på i dag, kommer fra sosiale medier, sier Bjørneboe.

Bjørneboe kan også fortelle at Norges Dansehøyskole er med i et forskningsprosjekt som heter psykens koreografi, hvor elevene får foredrag om spiseforstyrrelser og hvordan man skal takle presset rundt det. Dette mener hun er positivet å ha med i undervisningen.

Pedagogen fortetter at fokuset på kropp er mest utbredt i den klassiske balletten, hvor det kreves en spesiell kroppstype. Derfor er det viktig at man respekterer sin egen kropp og fysikk, legge hun til. Hun sier også at det er mer bevissthet rundt dette nå enn det har vært tidligere.

Powered by Labrador CMS