Diskriminering av ansatte i Bydel gamle Oslo

En av fire ansatte i Bydel Gamle Oslo opplever diskriminering, viser Rambøll rapport.

Publisert Sist oppdatert
Lisbeth Å. Meidell, kommunikasjonsrådgiver i Bydel Gamle Oslo

Det er rådgivningsselskapet Rambøll Management Consulting som står bak rapporten «Mangfold, inkludering og diskriminering.» Lisbeth Å. Meidell er kommunikasjonsrådgiver for Bydel Gamle Oslo. Hun sier så vidt hun vet er det kun Gamle Oslo og Grünerløkka som har gjennomført en slik undersøkelse. Det faktum at Gamle Oslo gjør en slik undersøkelse i motsetning til de andre bydelene, viser at Gamle Oslo tar inkludering på største alvor

Aldersdiskriminering skårer høyest

Statistikk om diskriminering i Bydel Gamle Oslo

Rambøll rapporten viser at 49 % av ansatte i Bydel Gamle Oslo opplever aldersdiskriminering, videre står det at 46% opplever diskriminering på grunn av etnisitet. 45% oppgir å ha blitt diskriminert på grunn av kjønn. Lisbeth Å. Meidell sier at mest sannsynlig er det fordommer og mangel på kunnskap som fører til diskriminering. Hun sier videre at undersøkelsen går utpå diskriminering av hvordan ansatte er ovenfor hverandre, ledernes og innbyggernes holdninger til ansatte. 

Det betyr at ansatte som jobber i tjenester med mye innbyggerkontakt, opplever mest diskriminering av ansatte. I Rambøll rapporten står følgende at kun 42% som opplever diskriminering, får støtte på arbeidsplassen sin.

Unge ansatte vet ikke om varsling

37% av de ansatte i bydelen vet ikke hvor de kan varsle om opplevd diskriminering

37% av ansatte visste ikke at de kunne varsle om diskriminering, og de fleste av disse var i aldersgruppen 18-35 år. Lisbeth Å. Meidell sier at 54% av de ansatte vet om varslingsmulighetene sine, og at ansatte kan varsle sentralt hos Oslo kommune og til et lokalt varslingsmottak i Bydel Gamle Oslo. Hun sier videre at Bydel Gamle Oslo skal gjennomføre kommunikasjonstiltak for at flere ansatte skal kjenne til hvordan man skal varsle.

Lisbeth Å. Meidell sier videre at Bydel Gamle Oslo er veldig opptatt av mangfold og inkludering, og at de tar resultatet i Rambøll rapporten på stort alvor. Bydel Gamle Oslo jobber systematisk med tiltak rettet mot ledere, ansatte og innbyggere for å forebygge diskriminering av ansatte. Alle ledere i Oslo er pålagt å gjennomføre opplæring i inkludering og mangfoldledelse. Bydel Gamle Oslo forbereder seg på en ny spørreundersøkelse om diskriminering som skal gjennomføres i 2024.

Powered by Labrador CMS