INNBYDENDE: Ingvild fyller opp med kaffe i begge koppene før hun fortsetter.

Ingvilds kamp mot isolasjonen

Dårlig tilbud på transport for eldre gjør at noen ikke kan gå fra hjemmet. Ingvild har vært inne hele vinteren.

Publisert

Ingvild Aargaard har levd et hektisk liv, og vil klare seg bra så lenge hun kan. Som utdannet sosionom har hun viet livet sitt til å støtte de som trenger det mest. Et liv fullt av energi og dedikasjon til arbeid ble brått endret da en skade satte stopp for Ingvilds karriere som 70 år gammel. Ingvild jobbet lenger enn pensjonsalderen, men hun hadde ikke noen mål om å slutte helt ennå. 

Skaden, som hun ikke vil fortelle om i detalj, kastet henne inn i år med fysisk og psykisk smerte hun aldri hadde forestilt seg. 

– Å plutselig finne seg selv begrenset på grunn av en skade, etter å ha vært så aktiv og selvstendig, har vært en enorm utfordring, sier Ingvild.

Fange i eget hjem

Vinteren 2023/2024 ble en prøvelse for Ingvild. En lengre vinter enn vanlig har holdt henne fanget i sitt eget hjem, ute av stand til å ta seg ut på grunn av farene med is og mangel på tilgjengelig kollektivtransport. 

– For meg har isolasjonen vært både fysisk og psykisk utfordrende, sier Ingvild. 

Den sprudlende Ingvild som det skinner om får et dystert blikk når hun snakker om det siste halvåret. Barna hennes kan handle for henne, men hun synes det er rart at man ikke får mer hjelp av kommunen siden samfunnet sier at man skal bo hjemme så lenge som mulig. 

Hun er i stand til å utføre husarbeid uten problemer. Men fraværet av sosial kontakt og fysisk aktivitet er ikke bra for en som har det vanskelig å komme seg ut av hjemmet. Ingvild tror at sosial kontakt og fysisk aktivitet er viktig for å bevare helsen og trivselen så lenge som mulig. 

HJEMMEARBEID: Farger og et koselig hjem hjelper Ingvild gjennom de isolerte dagene.
TAKKNEMLIG: Ingvild liker å se på naturriket utenfor vinduet hennes.

Rosa busser

Tilgang til trygg og pålitelig transport kunne ha gitt noen eldre bedre livskvalitet denne vinteren. Det er ikke like skremmende å bli kjørt fra dør til dør som det kan være å ta seg ned til trikkestoppet for å komme seg på en full trikk. 

Hadde rosa busser vært et tilbud denne vinteren som var, hadde Ingvild kanskje ikke vært isolert. 

– Det kan være farlig å gå ute hvis man sklir på isen eller ikke får hjelp i kollektivtrafikken, sier Ingvild. 

Tilbudet

Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter AS, forteller at prosjektet startet i 2017 i bydel Nordre Aker. Transporttilbudet i Oslo kommune måtte bli bedre og derfor var dette et bra alternativ. Det øker samfunnsdeltakelsen og skal gradvis innføres i forhåpentligvis alle bydeler. 

I et pulserende bymiljø som Oslo, hvor hver gate har sin egen historie, er transporten mer enn bare bevegelse fra A til B. For Myhren-Haugen er dette fremtiden for Ruters aldersvennlige transportprosjekt. 

Tilbudet blir finansiert av byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester på Oslo kommune. Det er til for dem som er 67 år og eldre, som ønsker transport fra dør til dør. Tilbudet finnes i bydelene Alna, Bjerke, Nordre Aker, Sagene, Ullern, Vestre Aker, Østensjø og Marka. 

Bedre livskvalitet

En studie fra 2020 utført av Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Byrådsavdelingen for eldre, viser de mulige helseeffektene av Ruter aldersvennlig transport. Den viser at de som benytter seg av tjenesten, er de som trenger det mest. Det er hovedsakelig eldre med fysiske begrensninger som ellers ville slitt med å benytte seg av det ordinære kollektivtilbudet. 

Dette bedrer livskvaliteten til de eldre og de får muligheten til å være mer selvstendige. Det reduserer også stress. “Evnene til å klare seg selv i hverdagen forbedres”, sier Myhren. Det blir enklere å klare seg selv i hverdagen. Ordinær kollektivtransport kan være slitsomt hvis man ikke får hjelp. Det kan også være sosialt å bruke tjenesten. 

FULL TRIKK: Mennesker som skal hjem fra jobb har ikke alltid lyst til å hjelpe eller ta hensyn til de eldre.

Siden “Rosa busser” kom i 2017, har over 343 537 turer blitt gjennomført. For Chathrine er dette beviset på at innsatsen har gjort forskjell. Hun smiler stolt over innsatsen deres. Målet er å gradvis innføre tjenesten i alle bydeler og fortsette å åpne dører for de eldre, slik at de kan leve sine liv lettere. 

Behovet er stort 

Sawsan Salim, seniorveileder på bydel St. Hanshaugen, har tidligere fått spørsmål om hvorfor bydelen ennå ikke har tilbudet “Rosa busser”. I 2023 var det sju bydeler som hadde tilbud om aldersvennlig transport/rosa busser. 

I byrådets budsjettforlik for 2024 er det bevilget midler til å innføre rosa busser også i bydelene Stovner og Grorud. Det vil si at det i år vil være 9 av 15 bydeler som får dette tilbudet. Hun håper og tror at også Bydel St. Hanshaugen skal få dette gode seniortilbudet. 

– Men som sentrumsbydel er det korte avstander og et stort utbud av kollektivtrafikk, så vi har ikke vært prioritert så langt, sier Salim. 

Salim opplever at det er mange som vil ha glede av å kunne få transport fra dør til dør til legetimer, sosiale møter og annet. Taxi er det ikke alle som har råd til. 

– Tilbudet er nok midt i blinken for mange der det er innført, det handler om å se behovet til de eldre, sier Salim. 

Å ikke få hjelp kan lede til at man ikke tør eller ikke har lyst å gå ut. Og det er ikke bra om mange eldre blir sittende inne uten mulighet til å være sosiale. Selv om vi har korte avstander og god kollektivtrafikk i bydelen vil et tilbud om rosa busser bli et viktig tilbud her også når det kommer.

Fremtidshåp

Dette beskriver Ingvild. Hun turte ikke å gå ut, måtte holde seg inne og fikk ikke muligheten til å være sosial. Hun synes ikke noen skal måtte bli isolert en vinter til. 

Etter å ha gledet seg til våren i noen måneder, mener Ingvild at vintrene ikke trenger å være så tøffe. Rosa bussene kunne gjort det lettere for mange eldre som ikke klarer seg ute helt selv. 

Nå som Ingvild vet at tilbudet skal komme, bare ikke helt ennå, er livslysten litt sterkere. Kanskje kan hun til og med glede seg til å møte flere mennesker de kommende årene.

FREMTIDSHÅP: Ingvild gleder seg til at de eldre i bydelen skal få hjelp med transport, slik at ingen skal trenge å være isolert.
Powered by Labrador CMS