SJEKKES NØYE: hver og en tavle må sjekkes en gang i uken under sommermånedene. FOTO: 300085
SJEKKES NØYE: hver og en tavle må sjekkes en gang i uken under sommermånedene.
FOTO: 300085

Bienes hjem på Etterstad

ETTERSTAD: Inn en sti ved kolonihagene på Etterstad finner man Kristine og hennes tre bikuber. Her ønskes alle velkommen, for å bli bedre kjent med våre venner biene.

Publisert

I mars 2018 lanserte Miljødirektoratet i samarbeid med Landbruks- og Matdepartementet en nasjonal pollinatorstrategi med et formål om å bedre pollinatorenes levekår i landet. Strategien har som hovedmål å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter for å opprettholde pollinering i matproduksjon og naturlige økosystemer. Strategien legger vekt på at man skal legge til rette for et variert landskap med et mangfold av naturtyper som gir pollinatorene gode leveområder med bålplasser og tilgang på mat.

BIJOBB: Lidenskapen for insekter førte til birøkter som bijobb for Kristine von Krogh. FOTO: 300085
BIJOBB: Lidenskapen for insekter førte til birøkter som bijobb for Kristine von Krogh.
FOTO: 300085

Til vanlig jobber Kristine von Krogh (40) som fiskeforsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, men hun har alltid hatt en lidenskap for insekter. Hun bestemte seg derfor for å ta birøkterkurs ved ByBi i Oslo.

Etter å ha gjennomført kurset hele to ganger, er birøkting nå blitt hennes bijobb. Hun tar godt vare på biene sine, og sjekker kubene en gang i uken, for å forsikre seg om at alt er som det skal. Under sommeren besøker hun kubene hyppigere, og tar ofte med nysgjerrige og interesserte gjester.

Årlig foredrag

Fakta

  • Vi har 207 arter villbier, og en art tambie, nemlig honningbien
  • Humle er en type bie, og vi har 35 humlearter i Norge
  • En tredel av biene er truet.
  • Tolv av dem fryktes utryddet.
  • 66 av bieartene er på rødlisten.
  • 30 prosent av maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av bier.

Von Krogh holdt sitt årlige foredrag den 2. mai på Huset i kolonihagene. Rundt 30 mennesker møtte opp for å lære mer om biene. Det var lett stemning, med rom for å stille spørsmål til von Krogh underveis. Målet med foredraget er å spre kunnskap om bier, og lære bort hvorfor de er så viktige for menneskers overlevelse.

— Mange mennesker er nok redde for biene, trolig fordi man forveksler de med veps. Men det skal mye til for at biene stikker, sier von Krogh.

Små gjerninger som kan hjelpe

Hun oppfordrer til at mennesker heller fokuserer på å ta vare på biene, og ikke være redde for dem. Dette er fordi menneskapte klimaendringer skaper store problemer for de pollinerende insektene, og det er også vi som må hjelpe dem.

— Det er flere småting man kan gjøre for å hjelpe, som å sette ut insektshotell, plante blomster, passe på å ikke forsøple, og rett og slett ta bedre vare på naturen, fortsetter von Krogh.

ETTERSTAD: Kristine viser stolt frem biene sine for gjester. FOTO: 300085
ETTERSTAD: Kristine viser stolt frem biene sine for gjester.
FOTO: 300085

Informerer

Birøktere som von Krogh velger å bevisst ta vare på biebestanden i Norge. De er med på å opprettholde fokus og informasjonsflyt for å gi mennesker muligheten til å ta mer bevisste valg rundt miljø og klima. Fra bikubene på Etterstad hentes honningen ut kun en gang i året, og gir cirka 30 kilo honning. Som gjest ved von Kroghs bikuber får man også smake på helt fersk honning.

Powered by Labrador CMS