INITIATIVTAKER: Kristin Randulff-Nielsen er initiativtakeren til det nye samarbeidet på St. Hanshaugen.
INITIATIVTAKER: Kristin Randulff-Nielsen er initiativtakeren til det nye samarbeidet på St. Hanshaugen.

Borettslag er lei av folk som ruser seg

Nå har de inngått ett samarbeid med flere aktører i nærområdet, for å få en slutt på rusmiljøet ved den lokale idrettsplassen.

Publisert Sist oppdatert

På taket av St. Hanshaugen senter ligger idrettsanlegget Falck Ytters Plass. I flere år har denne plassen vært et møtested for unge i bydelens rusmiljø, men denne våren har problemet eskalert. Kristin Helene Randulff Nielsen er leder for styret i Ungergate borettslag, som ligger tett inntil Falck Ytters Plass. Hun er initiativtakeren bak et nytt samarbeid mellom borettslaget, bydelen, den lokale REMA 1000-butikken og politiet for å begrense den uønskede aktiviteten på området.

BORETTSLAG: Ungersgate borettslag har sett seg lei av folk som ruser seg på Falck Yttres plass.
BORETTSLAG: Ungersgate borettslag har sett seg lei av folk som ruser seg på Falck Yttres plass.

I ett dokument til kommunen skriver initiativtakeren at det nærmest daglig samles gjenger av ungdommer og unge voksne på tribunen ved bordtennisbordene.

– Jeg synes det var så tydelig aktivitet at det ikke var hensiktsmessig at det skulle pågå over enda lengre tid, sier Randulff Nielsen.

Det blir blant annet registrert alkoholkonsum, røyking av marihuana, videresalg, sniffing av kokain, støy, urinering, forsøpling og hærverk av møbler. I dokumentet til kommunen omtaler Randulff Nielsen dette som uheldig og lite positiv aktivitet.

Ønsker å skape ett trygt miljø

Lederen for styret i borettslaget forteller at Falck Ytters plass skal være en arena for gledesfylt aktivitet, og ikke en tilbudsplass for rus. Randulf Nielsen ønsker å skape ett bomiljø hvor foreldrene til de unge kan samarbeide om å skape trygge omgivelser for de som vokser opp i området.

– Det er en del barn som vokser opp i bygården vår og da tenker jeg at det er veldig synd om dette skal bli en introduksjonsplass for rus, sier Randulff Nielsen.

Hun legger til at et utsagn fra en ung gutt i borettslaget var avgjørende når det kom til initiativet om samarbeidet med bydelen. Gutten spiller fotball på Falck Ytters plass, og uttrykte at han ikke synes det er særlig behagelig å oppholde seg der lenger. Randulff Nielsen mener at når problematikken utrykkes såpass tydelig fra et barn som bor i området, er det mer enn nok for at noe burde gjøres.

– Problemet for borettslaget har i hovedsak vært at denne aktiviteten oppstår sent om kveldene denne våren. Dette fører også til unødige plager for beboere som ønsker sammenhengende nattesøvn, sier Randulff Nielsen.

Jobber tett med politiet

Samarbeidet mellom politiet, bydelen og borettslaget er fortsatt på et tidlig stadium, og innebærer dermed i hovedsak samtaler om hvilke praktiske tiltak som burde iverksettes. Randulff Nielsen vil presisere at hun ønsker tiltak som kan virke positivt for alle involverte, og ikke tiltak som kun baserer seg på å stoppe den ugunstige aktiviteten. Dersom området sperres av eller stenges vil miljøet kun forflytte seg, og unge som har havnet i dette miljøet vil ikke nødvendigvis få den hjelpen de trenger.

– Jeg tror det er viktig at vi tørr å være i direkte dialog med de som oppholder seg på plassen. Vi burde ikke bare peke finger, men kanskje heller spørre dem om hvordan det står til, sier Randulff Nielsen.

Hun legger til at borettslaget jobber tett med politiet, og at hun har mulighet til å sende informasjon direkte til bydelens forebyggende gruppe.

Butikktyveri

REMA 1000-butikken på St. Hanshaugen senter er også en del av samarbeidet for å stoppe den uønskede aktiviteten på Falck Ytters Plass. Bjørnar Rød er kjøpmann ved butikken, og han er glad for å ta del i samarbeidet.

– Den siste tiden har butikken vært plaget med mye svinn og tyveri, og det viser seg at noen av menneskene som henger på Falck Ytters Plass er ansvarlige for dette. Mye av tyveriet ser vi at kommer fra det samme miljøet som den uønskede aktiviteten, forteller Rød.

Rød har bekjentskap til mange fra borettslaget som initierte samarbeidet, da disse menneskene er kunder i butikken hans. Gjennom dem har han fått informasjon om at handlevogner med stjålne varer forsvinner fra butikken og blir fraktet til Falck Ytters Plass. Han drar også kjensel på flere av gjengangerne som oppholder seg i området.

Til tross for de økonomiske konsekvensene denne aktiviteten har for butikken, synes Rød det først og fremst er synd at plassen som er donert til idrett og ungdom i nærmiljøet, har blitt en møteplass for rusmiljøet.

– Dette er ikke et miljø vi ønsker at barna våre skal vokse opp med eller komme i kontakt med for tidlig. Vi vet at denne typen miljøer eksisterer over hele byen, men når det kommer så tett på borettslag med mange barn, blir det mer problematisk, sier Rød.

Rød har vært REMA-kjøpmann i ti år, og forteller med dette at rusproblematikken har eskalert kraftig de siste årene. Tidligere lå det et pensjonat på Alexander Kiellands Plass som var et tydelig møtested for unge i rusmiljøet. Pensjonatet ble ifølge Rød nedlagt for et par år siden, og i sammenheng med dette eskalerte problemet på Falck Ytters Plass.

– Et sånt miljø bytter gjerne bare adresse, og forsvinner ikke uten videre. Derfor mener jeg at dette samarbeidet må prioriteres, da aktiviteten har negativ påvirkningskraft på barna i området vårt, forteller Rød.

Rød har ikke merket noen endring på plassen eller i butikken etter at samarbeidet ble inngått, men han understreker at han har blitt mer oppmerksom på hvem som henger sammen i området. Ansatte i butikken har også fått beskjed om å være mer på vakt for å unngå at tyveriet eskalerer.

Vil følge opp problemet politisk

For politikerne i bydelen er ikke rusproblematikken kjent, og leder for Helse- og sosialkomiteen, Håkon Andreas Flydal, forteller at de heller ikke har hatt noen saker oppe politisk det siste halvåret angående problemet.

– Det siste halvåret har det ikke vært noen saker, men vi vet at det har vært et problem. Jeg er selv oppvokst i området, og vet det har vært ett problem der, sier Flydal.

UTVALGSLEDER: Håkon Anders Flydal ønsker å følge opp saken politisk.
UTVALGSLEDER: Håkon Anders Flydal ønsker å følge opp saken politisk.

Når det kommer til ruspolitikken i kommunen, og hvordan de ønsker å løse rusproblematikken i bydel St. Hanshaugen, forteller Flydal at de i vinter vedtok en folkehelseplan. Denne planen tar for seg alt innen folkehelse, også rus blant unge.

– Det er en handlingsplan for rus i folkehelseplanen som vi vedtok, og det er den vi tar utgangspunkt i, sier Flydal.

Flydal ønsker nå å følge opp saken på Falck Ytters plass, samtidig som administrasjonen i bydelen nå er i gang med å jobbe med initiativet. I tillegg legger han til at det er et godt initiativ, og påpeker at det er viktig at bydelen er trygg.

– Vi må få inn barnevern og skole, siden det er snakk om unge. Det er også gjennomgangen i planen som vi vedtok i vinter. Når det kanskje er snakk om unge mennesker, er det ikke nødvendigvis positivt å kun dra inn politiet for å jage dem vekk, men vi må hjelpe, sier Flydal.

Til slutt legger han også til at mye av kjernen i å forebygge dette, ligger hos skolen. Det er snakk om unge uten gode forbilder, og mange får ikke den støtten de trenger og blir ikke sett hjemme.

– Vi må også selvsagt ha barnevernstiltak der det blir for krevende for skolene å gripe inn, understreker Flydal.

Powered by Labrador CMS