GLOBAL DEMONSTRASJONSDAG:

Flagget heises for Palestina

Gamle Oslo bydelsutvalg godkjente nylig et vedtak om flagging for Palestina. 

Publisert Sist oppdatert

Vedtak for solidaritet

I FNs resolusjon 32/40 A og B fra 1977 ble Generalforsamlingen bedt om å sette av den 29. november hvert år som den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket. Dette ble gjort på grunn av bekymringen over mangel på en rettferdig løsning på saken, som fortsatte å forverre konflikten i Midtøsten og true den internasjonale freden og sikkerheten.

Den samme bekymringen som ble uttrykt tidligere, er like aktuell i dag. Med de stadige angrepene mot sivile og de gjentatte bruddene på folkeretten som pågår, blir det enda viktigere å markere solidaritetsdagen i år, og årene framover. Dette vil tjene som en bekreftelse på Bydel Gamle Oslos engasjement for å støtte en fredelig løsning på den israelsk-palestinske konflikten.

Umenneskelig

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har vedtatt et foretak om å heise det palestinske flagget, og samt vise det på offentlige skjermer under markeringen av FN sin internasjonale solidaritetsdag. Bydelen på østkanten i Oslo har en del innbyggere som påvirkes av denne konflikten. 

Leder i bydelsutvalget og representant for Sosialistisk Venstreparti Gyda Elisabeth Kjekshus (51) var møteleder og stemte for vedtaket. Det pågår et helt grusomt folkemord i midtøsten, og konflikten er svært sentral. 

-  I dagens situasjon er det helt naturlig å flagge på FN-dagen for Palestina for å vise solidaritet. I tillegg har bydelen mange innbyggere som er fra Palestina og andre som stiller sterkt solidariske med Palestina, så dette må vi få til, sier Kjekshus.

Vedtaket

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har besluttet å gi sin støtte til FNs resolusjon 32/40 A og B, som angår den internasjonale solidaritetsdagen med det palestinske folket. I tråd med dette, har bydelsutvalget bedt bydelsadministrasjonen om å markere den 29. november hvert år fra og med 2024. Dette skal gjøres ved å spre informasjon om dagen og vise det palestinske flagget på alle informasjonsskjermer som benyttes av bydelsadministrasjonen. 

Bydelsadministrasjonen skal sørge for at innbyggerne i Gamle Oslo er klar over bydelens solidaritet med det palestinske folket og dens støtte til en fredelig løsning på konflikten. For å organisere dette skal bydelsadministrasjonen samarbeide med anerkjente og relevante organisasjoner som Palestinakomiteen, Fellesutvalget for Palestina og Norsk Folkehjelp. 

Stemte imot

Resultatet angående vedtaket var ikke enstemmig i bydelsutvalget, noe det pleier å være. Vedtaket ble godkjent med tre stemmer imot. De som ikke stemte for dette vedtaket var representantene fra Høyre. 

Øyvind Berget, representant fra Høyre stemte imot vedtaket. Han har respekt og forståelse for vedtaket, men mener at slike flagginger skal falle på regjeringen. Det er en flagging som vil skje hvert år fra og med 2024. 

- Utenrikspolitikk er regjeringens ansvar, sier Berget. 

Ragnhild Berg Nilsen, representant fra Høyre stemte også imot vedtaket. Nilsen mener at slike saker burde ha et helhetlig regelverk. Dette er for å unngå at bydelsutvalget skal diskutere like saker gjentagende. 

- Burde være et regelverk for slike henvendelser, også kan bydelsutvalget diskutere de ekstraordinære sakene, sier Nilsen. 

Representantene fra Høyre er enig i at en solidaritetsmarkering for Palestina er et positivt vedtak for bydelen, men sier seg uenig i prosessen som innebæres for at slike vedtak blir godkjent. 

Powered by Labrador CMS