Stengte ungdomshus: Fritidsklubben C@feen på Frogner har vært stengt under koronarestriksjonene.
Stengte ungdomshus: Fritidsklubben C@feen på Frogner har vært stengt under koronarestriksjonene.

Mindre oversikt over unges rusbruk under koronakrisen

Frogner bydel topper statistikken på bruk av rusmidler blant unge. Nå er kommuneansatte og politi i bydelen bekymret for hvordan koronakrisen påvirker ungdommene.

Publisert Sist oppdatert

Politibetjent Nils Tore Halleråker jobber med forebygging på Majorstua politistasjon og er bydelskontakt for Bydel Frogner. I følge deres statistikker har vært en nedgang i bruk av narkotika blant unge i denne perioden:

– Dette betyr ikke at ungdommen ikke bruker narkotika, for det gjør de, men det gjør det kanskje i større grad hjemme. De fleste ungdommene på Frogner har mye plass og boltre seg på, og de er ikke enkle å oppdage skriver Halleråker i en mail.

En faktor som kan påvirke nedgang i statistikken er, i følge Halleråker, mindre tilgang på narkotika i disse tider:

– Stengte grenser gjør rusmidler dyrere og ikke så lett tilgjengelig.

En negativ utvikling

I følge undersøkelsen Ung i Oslo fra 2018 topper Frogner statistikken på inntak og kontakt med rusmidler blant unge. SaLTo sin årsmelding for 2019 melder om at denne utviklingen ikke avtar, snarere tvert imot.

SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo) en organisasjon som jobber for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant unge i Oslo. De jobber på systemnivå og samarbeider med politi, NAV, ulike organisasjoner og skoler. Isabel Espinoza er koordinator for SaLTo i Bydel Frogner. Hun mener at det kan være mange faktorer som påvirker den høye russtatistikken blant unge på Frogner:

– Tilgjengeligheten er svært stor på Oslo Vest. Det er en pengesterk befolkning, og noen har en ganske liberal holdning til rus. De drikker for eksempel mer på Oslo Vest enn andre steder, og starter i en tidligere alder.

Hun tror koronapandemien kan gå ut over rusmisbruket til unge på Frogner:

– Det å være isolert over langt tid tærer på enkeltungdom, spesielt de som sliter fra før.

Et viktig arbeid blir gjort

På Frogner finnes det en rekke tilbud for å hindre at unge skal starte med rus, som for eksempel Ung Arena som tilbyr samtaler om blant annet rus og psykisk helse. Samt klubber som Rufus, C@feen, Hamna, Bygdøhus. Mange av de vanlige tjenestene har ikke vært åpne i denne perioden. I følge Espinoza har de ulike tjenestene gjort et arbeid for å følge opp de ungdommene som sliter, ved å være tilgjengelig på telefon og sosiale medier. Noen har også hatt feltarbeidere ute.

– Man ser jo at det er et stort behov og et viktig arbeid som gjøres.

Til tross for at bydelen gjør så godt de kan for å følge opp ungdom har det vært en utfordring å ikke ha fysiske møter, i følge Espinoza:

– Det kan være vanskelig å få ta i ungdommene når de selv ikke tar kontakt, sier Espinoza.

I en rapport over feltarbeidet i påsken utarbeidet av SaLTo region vest kommer det frem at det hovedsakelig har vært rolig på Frogner i påsken. Men teamene som var ute observerte flere ungdommer ute, særlig på kveldene når det var fint vær. Det ble rapportert noen tilfeller av unge hvor det mistenkes bruk av cannabis, eller som selv forteller at de ønsker å anskaffe dette.

Samarbeider om å påvirke ungdommen

Yaw Anane-Britwum (26) er utekontakt og jobber med oppsøkende arbeid i Bydel Frogner. Han har ikke lagt merke til økt bruk av rus blant unge i koronatid, men påpeker at det er vanskeligere å komme i kontakt med ungdommene slik som situasjonen er nå.

Utekontaktene har ikke at mulighet til å være like mye på skolene og ungdomsklubbene er stengt. Dette er en viktige arenaer for å bli kjent med ungdommene, i følge Anane-Britwum som har et nært samarbeid med C@feen. En ungdomsklubb på Frogner, et fritidstilbud som blant annet skal forebygge at unge starter med rus.

– Nå som klubbene er stengt må vi prøve å være der de er. Da må vi gjøre en jobb for å kartlegge hvor de pleier å holde til.

I tillegg til å oppsøke ungdommene fysisk, prøver utekontaktene å følge opp så godt de kan ved å holde kontakt med de ungdommene de kjenner fra før. De som vanligvis jobber på ungdomsklubbene er i disse tider med på feltarbeidet og bidrar med kjennskapen de har til unge i området.

Samarbeider: Utekontakt Yaw Anane-Britwum (26) og Pablo om jobber på ungdomsklubben C@feen jobber tett sammen for å nå ut til ungdommene.
Samarbeider: Utekontakt Yaw Anane-Britwum (26) og Pablo om jobber på ungdomsklubben C@feen jobber tett sammen for å nå ut til ungdommene.

Lediggang kan føre til misbruk

Ruskonsulent for bydel Frogner Aleksander Schmidt sier at det ikke er konkrete statistikker på hvordan koronaepidemien har påvirket rusforbruket til unge på Frogner:

– Men vi ser er at flere ungdommer som har hatt egne dagtilbud eller praksisplasser har mistet disse. De går kanskje mye alene og ikke har noe å gjøre på dagtid. Lediggang kan føre til misbruk.

Han påpeker at utekontaktene ikke har lagt merke til forverret rusproblematikk blant de unge i denne tiden, men at han er bekymret for at flere har hatt et større forbruk.

Powered by Labrador CMS