Gazas journalister har blitt målskiver

Israel knebler mediene i Gaza, og forhindrer informasjonsflyten ved å drepe journalistene i området. Det er en taktisk ansvarsfraskrivelse som krever internasjonal oppmerksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er en kommentar, og gir uttrykk for personlige meninger. 

De siste månedene har verden vært vitne til de fryktelige scenene som utspiller seg på Gazastripen. Majoriteten av Gaza er totalt ødelagt, i det som forsvares som et forsøk på å utrydde Hamas. 

Over 20.000 mennesker er drept. Halvparten av dem er barn. 

Omtrent 100 journalister er drept siden oktober. 

Skremmende statistikk

Sammenlignet med tallene på hvor mange sivile liv som har gått tapt, høres kanskje ikke 100 drepte journalister så mye ut. Men la meg sette det i kontekst for deg: I 2022 ble 67 journalister drept på verdensbasis. Israel har altså klart å utslette rundt dobbelt så mange journalister, på halvparten så lang tid. 

Det er hårreisende. 

Israel anklages for å drive målrettet utryddelse av journalister. Disse krigshandlingene er ikke bare et angrep på de som har valgt å dedikere livet sitt til å rapportere sannheten i fare. Det er også et angrep på fred, demokrati og pressefrihet. 

Samfunnsvoktere i skuddlinjen

Journalistenes rolle i samfunnet er å være vaktbikkjer. Vi skal avdekke kritikkverdige forhold, og vi skal holde makthaverne ansvarlige. Imidlertid møtes Gazas journalister med bomber, missiler og kuler. 

Mange av oss fikk med oss når den palestinske journalisten Wael Al-Dahdouh måtte begrave Hamza, hans 27 år gamle sønn. Han var også var journalist.

Han ble drept sammen med to andre kollegaer i et missilangrep, under en biltur mellom Khan Younis og Rafah. 

Dette kan ikke tolereres i noe slags demokratisk samfunn. 

Strategisk angrep på pressefriheten

Enhver styresmakt som med viten og vilje går til angrep på journalister, utgjør en trussel for verdensfreden. Ved å kneble Gazas journalister, som har som mål å rapportere om grusomhetene i konflikten, undergraver Israel pressefriheten. 

Drapene på de 100 journalistene er en eneste stor langfinger til demokratiet. 

Pressefriheten er en av grunnsøylene i et demokratisk samfunn, og uten tilgang til nøyaktig informasjon blir det raskt utfordrende med bevisstgjøring rundt konsekvensene av krigføringen - eksempelvis pågående menneskerettighetsbrudd og humanitære kriser. 

Israelske angrep på pressefriheten burde ryste oss alle. Når journalister blir omgjort til vandrende målskiver for å utføre sitt samfunnsoppdrag, sender det en skremmende beskjed om at sannheten ikke er velkommen. En beskjed motstridende til demokratiske prinsipper. 

Overførbare internasjonale konsekvenser

Det er ikke bare Gazas journalister som er truet - dette truer pressefriheten globalt. 

Når en styresmakt angriper journalister med straffefrihet, setter det en farlig presedens som i verste fall blir stående som oppfordring til andre lyssky regimer og styresmakter. 

Utover den umiddelbare innvirkningen på fred og demokrati, truer Israels handlinger i Gaza også pressefriheten globalt. Journalister overalt må kunne rapportere uten frykt for represalier, uavhengig av hvor de er, eller hva de dekker. 

Beskytt pressen - ansvarliggjør israelske ledere

Det er opp til det internasjonale samfunnet å ta avstand fra disse angrepene og holde Israel ansvarlig for sine handlinger. Taushet i møte med en slik åpenbar mangel på respekt for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper er ikke et alternativ. 

Når det kommer til demokrati og pressefrihet er man nødt til å være kompromissløse. Journalistenes rettigheter i Gaza må respekteres, og israelske styresmakter må holdes ansvarlige.

Powered by Labrador CMS