Bydel Grünerløkka er topper statistikken med flest unge voksne.

Grünerløkka har flest unge voksne i Oslo. – Kan føre til et ustabilt bomiljø

Små leiligheter, bokollektiver og studentboliger gjør Grünerløkka til Oslos mest populære boligområde for den yngre delen av befolkningen. Men de færreste blir værende.

Publisert

Grünerløkka er den bydelen i Oslo som rommer flest unge voksne, i følge Oslo kommune. Her er en av tre i aldersspennet 18-31. En av dem er Nikolay Heradstveit (27), som i 2020 kjøpte en toromsleilighet i bydelen.

- Jeg kjøpte den med intensjon om at jeg kun skulle bo bo der i et par år, sier han.

Da Heradstveit kjøpte leiligheten var han nyutdannet, og mulighetene økonomisk var begrenset. Han er nå på utkikk etter ny bolig, og planlegger å flytte nærmere jobben på Tjuvholmen.

Nikolay Heradstveit har bodd tre år på Grünerløkka. Nå skal han flytte.

- Det har vært veldig ideelt å bo så sentralt. Men når økonomien endrer seg, så har man lyst til å bo litt romsligere. Men det var et perfekt førstegangskjøp, forteller Heradstveit.

Mindre stabilt

Tidligere forsker på boligutvikling i storbyene, Rolf Barlindhaug, mener det homogene aldersspennet i bydelen kan by på utfordringer. I følge Daelenga.no flytter 38% av innbyggerne i den vestre delen av bydelen i løpet av et år.

-Yngre mennesker flytter mye, ofte mellom ulike leieforhold, men også fra leie til eie. Dette skyldes at de er i en livsfase med overgang fra skole til arbeid, endring i sivilstatus og økonomi, forklarer Barlindhaug.

Han mener det store gjennomtrekket av unge mennesker på flyttefot gjør området lite personlig. Derfor kan det bli et mindre attraktivt område å etablere seg i.

- Slike forhold kan føre til bygårder med hyppig utskifting av beboere, med de uheldige virkninger dette kan ha for nærmiljø og samhold. Da kan det bli ustabile bomiljøer, sier Barlindhaug.

Ønsker ulike aldersgrupper

Forsker Marit Ekne Ruud i By- og regionforskningsinstituttet, skriver i en rapport (OsloMet) hvilke tiltak som forebygger sentrumsdød. Varierende aldersspenn er en faktor.

– Dersom det bor folk i ulike aldere og livsfaser i et område, bidrar dette til levende sentrum, skriver Ruud.

Hun stiller seg spørrende til om byens tilbud er gode nok for alle, og legger til at aldersvennlige attraksjoner er viktig.Powered by Labrador CMS