Butikkansatt Kristina Hager

Grünerløkka i frykt: Kriminelle trender

Grünerløkka, kjent for pulserende liv, sliter med kriminalitet. Fra butikktyveri til ungdomsufordringer skaper bekymringen et behov for innsats fra ungdommene selv og det sosiale miljøet.

Publisert

Kristina Hager jobber som butikkansatt i klesbutikken Vila, som ligger i Thorvald Meyers gate midt på Grünerløkka. Hager forteller at det har vært opptil flere ganger de har opplevd tyveri. 

– Folk er ekstremt lure! Som oftest legger vi ikke en gang merke til at folk stjeler hos oss. Det er veldig ubehagelig og skremmende, forteller hun. 

Kristina Hager som viser hvordan de setter på alarm

Til tider da det har vært som verst, forteller Hager at de må passe ekstra på.

– Vi er som oftest alltid på vakt og passer ekstra på, spesielt på kveldene når det er mørkt. Det har definitivt satt en demper på tryggheten vår, sier hun. 

Hager mener bestemt at de prøver virkelig alt for å unngå tyveri.

– Hvis vi eller noen andre butikker opplever tyveri, er vi raske med å informere hverandre på hendelsen. Vi har alarm på alle klesplagg, og følger nøye med! Hvis vi føler oss utrygge, er sikkerhetsvakter heldigvis i nærheten, smiler hun mens hun forteller. 

Ung kriminalitet 

Ved hjelp av innsyn sin halvårsrapportering av ettårig prosjektmidler til unge som begår gjentatt kriminalitet. Nevnes det at i byrådets sak 52/22 ble det fordelt midler til utvalgte bydeler. I saken fremgikk det at det også ville avsettes midler i SaLTo-sekretariatet hvor øvrige bydeler med høy andel av unge som har begått gjentatt kriminalitet kan søke. 

SaLTo-koordinator i bydel Grünerløkka, Camilla Farstad mener at siden Grünerløkka har flere handlegater, har de en del forekomster av for eksempel butikktyveri. 

 – De siste årene har ca. ¼ av anmeldt ungdomskriminalitet i Oslo med gjerningsperson under 18 år vært kategorien naskeri/butikktyveri, sier hun. 

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for forebygging av rus og kriminalitet blant unge i alderen 13-23 år. 

Forebygging

Tall fra oslo politidistrikt. Oppsummeringen av bydelen Grunerløkka arbeid følge de tre innsatsområdene, kriminalitetsforebygging, rusforebygging og Informasjons- og kunnskapsdeling. Politiets statistikk sier noe om hva som er den registrerte kriminaliteten, ikke nødvendigvis den reelle. Tall fra en bydel er også små. For eksempel kan én situasjon der en gruppe ungdommer slåss, bli til flere anmeldelser. I oversikten over registreringer med bosted i Bydel Grünerløkka m en se bort fra tallene for 2018, pga feil i politiets database, som gjør tallene ukorrekte.

I handlingsplanen til SaLTo nevnes det at det er bekymring rundt enkelte konflikter og utrygghet som kan føre til vold og kriminalitet, og som sier noe som viktigheten av forebygging. I Undersøkelsen Ung i Oslo Bydel Grünerløkka fra 2021 svarer 6% (tilsvarer ca. 60 personer) av elever på ungdomskolen at de har hatt med kniv eller andre våpen på steder der det ikke er  lov. 

7% (tilsvarer 70 personer) svarer at de har blitt truet, angrepet eller ranet med gjenstander eller våpen av en anen ungdom. 6% svarer at de føler seg utrygge når de går ute om kvelden i sitt nærområde. 

Farstad nevner at ungdommene selv deltar i samarbeidet mot at fler og ønskelig alle skal føle seg trygge. 

 – Elevrådene på skolene og ungdomsstyrene på fritidsklubbene spurt til råds om prioriteringer og tiltak. Ungdommer er også med på å arrangere aktiviteter. Foreldre deltar i samarbeidet gjennom for eksempel nattravning, forteller hun. 

Hun nevner også at bydelen har samarbeid med idrettsklubber, borettslag, næringsliv mfl. om kartlegging av ungdomsmiljø og om forebyggende tiltak. 

I SaLTo sin handlingsplan for Grünerløkka nevnes det at størst kriminalbyggende effekt oppnås gjennom universell forebygging. SaLTo-arbeidet må ses i sammenheng med bydelens generelle forebyggende arbeid.

Powered by Labrador CMS