Kolstadgata vil i 2024 aktiviseres me ulike arrangement og utstillinger

Områdeløft: Byutvikling med mennesker i fokus

Gjennom Områdeløft-initiativet har allerede flere parker og grøntarealer blomstret opp. I 2024 ønsker de å bygge videre på denne suksessen og skape enda flere møteplasser.

Publisert Sist oppdatert

 

Sørli lekeplass og Rudolf Nilsens plass er blant områdene som har blitt forbedret og revitalisert gjennom Områdeløft Grønland og Tøyen. I 2024 vil det bli flere forbedringer på flere områder på Grønland og Tøyen. 

Områdesatsninger landet rundt 

 Områdesatsninger er et tiltak utarbeidet av kommunal og distrikts departementet i byer og området der det er en større konsentrasjon av levekårsutfordringer. Områdesatsing og områdeløft er virkemidler utarbeidet for å gjøre det mulig å legge inn ekstra innsats og midler for å bedre nærmiljøet i levekårsutsatte områder. I dag har staten samarbeid med flere store byer, blant annet Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. I Oslo startet områdesatsingen i 2017 og er delt inn i tre regioner. Groruddalen, Oslo Sør og Oslo indre øst-satsingen. Utover det er det også 12 områdeløft i Oslo, ett av disse er plassert på Tøyen og Grønland. 

Har flere levekårsutfordringer enn andre områder

Områdeløft Grønland og Tøyen ble startet opp i 2017 og er en del av Indre Øst-satsingen. Grønland og Tøyen er områder i stadig utvikling og er noen av Norges mest urbane, mangfoldige og sammensatte bymiljøer. Bare på Grønland er det ca. 10 000 mennesker som bor, alle med ulik utdanning og bakgrunn. I følge stedsanalysen «På sporet av det nye Grønland» som ble gjennomført av Arbeidsforskninginstituttet på OsloMet i 2017 er en tredjedel av beboerens på flyttefot til enhver tid. Mye av områdepolitikken for Grønland og Tøyen er basert på at områdene har sterke levekårsutfordringer enn andre områder. 

Sammen dekker Grønland og Tøyen et stort geografisk område med mye park og blokkbebyggelse. Ett av fokusområdene de siste årene har vært å oppgradere uteområder og fellesområder og i 2023 ble hele 5 utearealer for barnehager ferdig oppgradert. Gartnerløkka og Enerløkka er to uteområder som skal bli forbedret gjennom områdeløft. Gartnerløkka før oppgraderingen ble beskrevet som «bortgjemt», «sliten», «mørk» og «litt skummel». Nå blir den fornyet og bygget om slik at parker skal bli et sted som alle kan utnytte. Noen av forbedringene er at den skal bli tilrettelagt for flere nabolagsarrangement, skape nye aktivitetsareal i skogen og en forbedret gangforbindelse gjennom parken. 

 Engasjerer lokalbefolkningen

En viktig del av Områdeløft er medvirkning fra lokalbefolkning og de som vil bruke arealene. I oppgraderingen av Enerløkka ble ungdom ansatt for å være med å gjøre parken til et grøntareal alle kunne bruke. Dette var første gang ungdommer ble ansatt i ett slikt prosjekt. Ungdommene jobbet i workshops med å finne ut av hva de som bodde rundt ønsket og hva de brukte parken til. Ungdommene var også med på å utføre diverse oppgaver med oppgraderingen.

Programleder for Områdeløft Grønland og Tøyen, Ida Ufoma Helgheim Ijeabuonwu om hva som ble tatt i betraktning når Enerløkka skulle oppgraderes

 – Vi hørte på beboerne i området og på de som bruker parken. Blant annet var det viktig for guttene at fotballbanen ble bedre, samtidig er parken omringet av blokker så for beboere var det viktig med tiltak som kan bidra til å dempe støy. For jentene var det viktig at det var gode sittegrupper og lekeapparater til de mindre barna

Navnet Enerløkka ble stemt frem av innbyggerne og skal etter planen bli oppgradert i løpet av 2024.

Kommunikasjonsrådgiver Marte Kvam Eide og Programleder Ida Ufoma Helgheim Ijeabuonwu

Barn og unge i fokus

UngJobb er et tiltak i Bydel Gamle Oslo der målet er å sysselsette flere ungdommer i alderen 13-23 år. I 2023 var det 700 ungdommer som fikk deltid eller feriejobb. I 2024 er målet å øke antallet fra 700 til 800. For at målet skal bli nådd må flere bedrifter fra næringslivet rekrutteres.

– Det er stort potensiale i samarbeidet med næringslivet for å gi flere ungdommer deltidsjobb. Vi opplever at bedriftene vil samarbeide, men det er også viktig at næringslivet blir mer bevisste på det samfunnsansvaret de har for å få flere unge i jobb.

Blant annet er noen ungdommer ansatt i ungdomsredaksjonen i Gamle Oslo Bydel for å jobbe med sosiale medier og driver både en Instagram bruker og en TikTok bruker hvor de intervjuer mennesker og viser frem bydelen. Riverside Ungdomshus har vært en del av konseptet på vei mot SuperGrønland.

UngJobb gjør rekrutteringsprosessen selv og sørger for at unge får en god start på arbeidslivet med jobber av kvalitet og tilbyr også diverse kurs. Jobber blir lyst ut på ulike sosiale medier og på Riverside Ungdomshus har det nå startet opp et jobbsenter. Her kan unge få hjelp til å søke på jobber, samtaler om utdanning og skolevalg og spørre om alt de lurer på om voksenlivet.

Kolstadgata utenfor Tøyen Skole med Aktivitetshuset K1 i bakgrunnen

 Med mange ulike aktiviteter og en fargerik park har bydelen siden 2020, med midler fra Områdeløft aktivisert Olafiagangen med uttesting av ulike aktiviteter for barn, ungdom og familier. På sommerhalvåret fylles Olafiagangen  opp med forskjellige aktiviteter som vil aktivisere barn, ungdom og familier. I 2023 var det ekstra fokus på ulike aktiviteter for ungdommer med aktivitet som blant annet minigolf, basketball og cornhole.

 - Det viktigste er at vi må vise at vi tar utfordringene på alvor

Kommunikasjonsrådgiver, Marte Kvam Eide er tydelig på at endringene som områdeløft gjør kan ta tid. 

 – Det viktigste for når vi gjennomfører prosjekter er at vi kan vise til fremdrift og at vi tar utfordringene på alvor. Prosjektene skal gjennom flere prosesser før det er synlig fremgang, derfor må vi være påpasselige med å gi oppdateringer for å vise at vi fortsatt jobber med det og at det ikke er glemt

I tillegg til parkoppgraderingene vil det i 2024 være aktivisering av Kolstadgata som ligger ved Tøyen Skole som er en av de skolene med minst skolegård i Oslo. Fokuset her vil være på å tilby ulike aktiviteter som vil tiltrekke seg både ungdommer og voksne, blant annet bålpanne og vafler, skrivekonkurranser og ulike kulturbidrag.  Growlab, Makers Hub som er frivillige i nabolaget og folk fra Fontenehuset, laget midlertidige møbler.

Tavle laget av Growlab, Makers Hub
Powered by Labrador CMS