Byens beste hjemmetjeneste i 2017

Hjemmetjenesten Grünerløkka: En av Oslos beste

Nrk programmet “Brennpunkt: bak lukkede dører” har fått mye oppmerksomhet i media, og viser til dårlig behandling av mennesker i eldreomsorgen. Grünerløkka sosial- og helsekomite har satt programmet inn i et utviklingsprogram.

Publisert

NRK programmet avdekker kvalitetssvikt i hjemmetjenesten: ernæring, medikamenthåndtering og kommunikasjon mellom ansatte og bruker. Slik vil ikke bydel Grünerløkka ha det. Nå skal programmet brukes som en refleksjonsvideo slik at ansatte kan reflektere over egen praksis. Helge Flå Kvamsås sitter i helse- og sosialkomiteen.

– Det er viktig å sikre god og verdig alderdom, det er en målsetning vi må jobbe konstant for å nå, forteller Kvamsås.

Videre forteller hun at Bydel Grûnerløkka har en kompetent og dyktig eldreomsorgstjeneste, med mange varme hender.

– De gjør en jobb vi kan være stolt av!

Bydelen vil styrke og videreutvikle eldreomsorgen, og har prioritert midler til flere sykehjemsplasser.

Nedim Dizdarevic jobber for bydel grunerløkka og forklarer hvorfor de har valgt å legge inn NRK programmet inn i et utviklingsprogram.

– Vi kan aldri utelate at liknende situasjoner kan oppstå i vår tjeneste, derfor ønsker vi å lære av de kritiske situasjonene som har oppstått hos andre.

Bydelen har brukt funnene i reportasjen til læring og utvikling av tjenesten. Hver hjemmetjenesteavdeling fikk se utdrag fra reportasjen og det ble brukt som grunnlag for refleksjon knyttet til tema som kommunikasjon, nærvær, legemiddelhåndtering og ernæring.

– Det er kjent at refleksjon gir gode muligheter til forbedring.

Powered by Labrador CMS