Tilbake til normalen: Etter at tiltakene i hovedstaden ble hevet drastisk, minner stemningen i St Hanshaugen parken om tiden før pandemien.
Tilbake til normalen: Etter at tiltakene i hovedstaden ble hevet drastisk, minner stemningen i St Hanshaugen parken om tiden før pandemien.

Mot røde tall for St Hanshaugens årsbudsjett 2020: Corona- epidemien blant hovedårsakene

Etter nesten ti år med balansert budsjett, melder nå Christian Fjellstad (H) at det går mot røde tall som resultat av pandemien. Vi har snakket med Fjellstad for å få en betre oversikt over situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Kan ikke sammenlignes med tall for ti år tilbake

Da vi snakket sist over telefon, nevnte du at budsjettet i bydelen "går i rødt" dette året. Hvordan er situasjonen nå?

– Det jeg kan si er man gikk ut av forrige periode 2015-2019 med et solid overskudd/underforbruk, men man har siden 2019 raskt brukt opp dette overskuddet og økt forbruket. I 2020 gikk vi marginalt i overskudd, men det var koronakompensasjon og ubrukte prosjektmidler som reddet oss. Per i dag overgår driftskostnadene våre inntekter, og det skal holde hardt å gå i null i 2021.

– I kommunerevisjonen (nr17, 2009) står det blant annet at Bydel St Hanshaugen gikk mellom 6 og 7 millioner kroner over budsjettet fra 2005 til 2008. Hvordan arbeidet bydelsutvalget det kommende tiåret for å snu denne trenden?

– Det er uhyre vanskelig å bruke tall fra 2005-2009 for å snakke om bydelsøkonomien. Det har vært flere stortingsvalg og kommunevalg, skifte av regjeringer med ulike prioriteringer, to økonomiske verdenskriser og en pågående helsekrise. Det er dessuten ingen av de samme medlemmene som satt i bydelsutvalget på den tiden, så disse spørsmålene kan faktisk ikke besvares.

Flere røde tall: Barnevernstjenesten alene hadde et underskudd på over 6 millioner kroner.
Flere røde tall: Barnevernstjenesten alene hadde et underskudd på over 6 millioner kroner.

6 millioner i underskudd til Barnevernet

– I samme rapport, ble blant annet Bydelsutvalget i St Hanshaugen kritisert for budsjett formatet, etter at differansen mellom budsjettpremisset og tallbudsjettene lå på over 20 millioner for hjemmetjenesten i 2008. Har bydelsutvalget endret budsjett layout og strategier siden den tid?

Dette så vi i Høyre i fjor og vi foreslo å øke avsetningen av risikokapital, (dvs den delen av budsjett som settes til side for imøtekomme uventede kostnader). Dette gjorde blant annet ved å holde tilbake tre stillinger. Vi foreslo også at administrasjonen skulle utvikle et bedre måleapparat for å beregne hvor mye risikokapital det ville være fornuftig. Vi fikk støtte fra Venstre, men ble stemt ned av Rødt, SV, AP og MDG. Vi var spesielt opptatt av barneverntjenesten skulle sikres og nå i år ligger det an til at de går per tid estimerte 6 millioner i underskudd.

Ønsker lavere honnorarsatser

– Er det enkelte prosjekter av høy kostnad som dere har kjempet imot i bydelsutvalget?

– I det videre vil det være et budsjettmøte i juni hvor bydelen begynner arbeidet med å forberede budsjett 2022. Her må vi nok frem med sparekniven og trimme tilbudet vesentlig, eller risikerer vi kommunal overstyring. Sammen med administrasjonen må vi se på organisatoriske løsninger, samt kutte i tilgjengelige prosjektmidler. Om jeg skal nevne et prosjekt som Høyre ikke støtter er det avsetningen til byutviklingsmidler. Vi hjar også tidligere foreslått lavere honnorarsatser til møtende politikere.

Powered by Labrador CMS