PUSSES OPP:

Mer plass til uteservering

Bydelsutvalget har bestemt at man kan søke om utvidet uteservering i Thorvald Meyers gate. Alle stemte for, utenom Rødt som ville ta hensyn til barnefamiliene.

Publisert Sist oppdatert

Med semi-permanente uteserveringer menes opparbeidede faste konstruksjoner som ikke ryddes ned etter uteserveringens stengetid. Diskusjonen har kommet i kjølvannet av oppussingen av Thorvald Meyers gate, som resulterer i bredere fortau. Samtlige partier med unntak av Rødt stemte for å la uteserveringene benytte seg av det utvidede arealet. Forslaget ble derfor vedtatt i bydelsutvalgsmøtet i februar.

Alene for barnefamiliene

ALENE:

Miriam Mardan forteller at grunnen til at Rødt stemte mot er sammensatt. Hun sier poenget med bredere fortau var bedre fremkommelighet for fotgjengerne. De ønsker ikke uteservinger der i stedet.

– Vi ønsker å ta hensyn til de som bor her. Barnefamilier som holder til på det sentrale Grünerløkka er ikke tjent med mer uteservering i gaten, mener Mardan.

Hun legger til at det ikke er lett å være eneste parti imot slike forslag, som det er populært å stemme for. Grünerløkka er ifølge Mardan et samlingspunkt som tiltrekker seg beboere fra andre bydeler.

– Etter at folk har besøkt utestedene her på Grünerløkka, sitter vi igjen med ryddejobben, mens de drar hjem igjen til sine rolige bydeler. Det er ikke rettferdig, sier Mardan.

Mardan hevder også at de mye besøkte utestedene bidrar til å presse opp leieprisene, slik at det går utover de lokale butikkene i samme gate.

– Ønsker Rødt en mer restriktiv politikk en den som er akkurat nå?

– Vi ønsker ikke å ta fra folk jobbene. Utestedene som eksisterer nå ønsker vi å la stå. Men nye skjenkesteder på det sentrale løkka ønsker vi ikke (Thv. Meyers gate, Markveien, Toftes gate). Skjenkesteder tett på bebyggelsen, ønsker vi heller ikke av hensyn til beboerne.

Det pågår en ny sak nå om utviding av Grüners gate. Rødt stemte også imot, men uten hell, da det var bred oppslutning blant i andre partiene. Ballen ligger nå hos Bymiljøetaten.

– Dere stemte imot av ordenshensyn?

– Ja, blant annet. Hvis den eneste måten å redde næringen er å helle mer alkohol over den, er det noe alvorlig galt. Vi tar hensyn til barna og familiene. Ja, det bor faktisk barnefamilier på Olaf Ryes Plass. Det er kjent at barn blir usikre av alkoholpåvirkede voksne. Jeg har også snakket barn og ungdom som er redde på grunn av akkurat dette, sier Mardan.

Ønsker mer liv i gatene

OPTIMISTISK:

Knut Tvedten fra Høyre var blant de som stemte for å tillate semi-permanente uteserveringer.

– Rødt sier at de stemte imot av hensyn til familiene som bor der, er dette noe dere tok med i vurderingene deres før dere stemte for?

– Det tok vi hensyn til. I dag er det uteserveringer på begge siden av gaten, i hele strekningen fra Olaf Ryes plass til Birkelunden. Fra både Bymiljøetaten og Oslo kommune sentralt har ønsket vært litt mer liv i gatene, sier Tvedten.

Tvedten sier imidlertid at uteservering ikke er den eneste måten å løse det på.

– Men når arealene står tomme, når det allerede er servering der så tenkte vi i likhet med resten av bydelsutvalget, unntatt Rødt, at utestedene også kan benytte seg av disse områdene.

Han legger til at det også må gjøres noen praktiske løsninger for å få dette til å funke. For eks. hvis noen skal flytte inn eller ut må det kunne legges til rette for det, så serveringen ikke kommer i veien.

Trenger større plass

– Hva er status nå under pandemien?

– I den siste protokollen har MDG nå fremmet midlertidig tiltak for uteservering. Grunnet avstandsreglene i disse koronatider, er det mange som ikke klarer å benytte seg av uteserveringsarealet sitt, forteller Tvedten.

Tvedten legger også til at som en prøveordning kan serveringssteder søke om å leie gateareal i Thorvald Meyers gate også når det ikke er direkte utenfor egen fasade.

Fortauene må være såpass brede at avstanden til fasade gjør at uteservering kan være på utsiden av gangpassasje.

– Selv om bydelsutvalget ikke har gjort det endelig, så betyr det at vi har sagt til administrasjonen at vi ønsker å være fleksible. De med uteservering kan få lov til å bruke større område, for å ta hensyn til den litt spesielle situasjoner vi er i nå, sier Tvedten.

Powered by Labrador CMS