SOTAHJØRNET: Kiosken på Vålerenga vil bevares av beboerne i området, noe som setter stopper for byggeplanene til OBOS. FOTO: 300057
SOTAHJØRNET: Kiosken på Vålerenga vil bevares av beboerne i området, noe som setter stopper for byggeplanene til OBOS.
FOTO: 300057

Kiosk hindrer utbygging

Beboerne på Vålerenga vil bevare kiosken på Sotahjørnet, mens OBOS vil rive det.

Publisert

I krysset mellom Etterstadgata og Strømsveien ligger kiosken oppkalt etter Sotahjørnet. Det lille røde huset som er en viktig del av Vålerengas historie, står i veien for byggeplanene til OBOS. OBOS har lenge hatt planer om å bygge 50 leiligheter på eiendommen ved Etterstadveien på Vålerenga, noe som betyr at kiosken på Sotahjørnet enten må flyttes eller rives. Dette er Vålerengas beboere uenige i.

Vil bevare gamle bygg

– Vålerenga vel er positive til utbygging, så lenge det skjer i harmoni med det som står der fra før og at gamle bygg gjerne integreres i ny boligmasse, sier Marius Hole Stubberud ved Vålerenga vel. Han mener det er viktig å bevare gamle bygg, med tanke på byens historie og særegenhet.

Sota kafé var et samlingspunkt for VIF-supportere for flere tiår siden, og ble revet på slutten av 50-tallet. Kiosken på Sotahjørnet ble bygd av restmateriale fra området, og er i dag et viktig bygg for beboerne på Vålerenga. «Sotahjørnet» er et mye brukt begrep for VIF-tilherngerne.

Viktig del av byen

Vålerengas beboere setter stor pris på kiosken, og mener det er en viktig del av byen. Det har lenge vært uenigheter og konflikter rundt bygget, da OBOS så fort som mulig vil begynne utbygging av området. OBOS har planlagt utbyggingen i over 20 år.

UENIGHETER: Vålerenga vel vil bevare kiosken, mens OBOS vil rive eller flytt bygget. FOTO: 300057
UENIGHETER: Vålerenga vel vil bevare kiosken, mens OBOS vil rive eller flytt bygget.
FOTO: 300057

Området hvor kiosken ligger, vil OBOS bygge 50 leiligheter. Etter OBOS sine planer skal det bygges blokker, så fort kiosken blir borte. I byutviklingskomiteens møte tidligere i vår, ble det enstemmig vedtatt at kiosken på Sotahjørnet skal vernes, noe som setter kjepper i hjulene for OBOS.

– Sotahjørnet er foreslått bevart og det er vi positive til, sier Stubberud.

Til Nettavisen tidligere denne måneden, sier konserndirektøren i OBOS, Nils Morten Bøhler, at han ikke ser hensikten med å bevare kiosken. Han sier videre til Nettavisen at OBOS har planer om å begynne utbyggingen i 2020, men at saken først må videre til politisk behandling da kiosken i dag er vedtatt vernet av byutviklingskomiteen.

Negative til flytting

Beboerne på Vålerenga vil likevel kjempe for at kiosken bevares, til tross for OBOS sine planer om å flytte, eller i verste fall rive, den lille, men betydningsfulle kiosken på Sotahjørnet. Vålerenga vel er dog ikke positive til eventuell flytting av kiosken, mye på grunn av det sentimentale ved at den alltid har stått på samme plass. Stubberud forteller likevel at det må sees i sammenheng med videre planer for området på Vålerenga.

– Vi er i utgangspunktet ikke så fornøyde med flytting av bygg, men alt må ses i sammenheng med planen for utvikling av området, sier Marius Stubberud i Vålerenga vel. Han påpeker den historiske og sentimentale verdien av bygg som kiosken på Sotahjørnet.

– Det er viktig for oss å bevare gamle bygg på Vålerenga fordi det er med på å ivareta områdets egenart som en unik plass i Oslo, sier Stubberud avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS