UFF KLESCONTAINER: Disse containerne er forbeholdt klær, men tiltrekker seg også avfall.

Klescontainer tiltrekker søppel

Utenfor Joker Dælenenggata står en klescontainer, postboks og flere avfallsbeholdere tett inntil hverandre. Nå er Bydel Grünerløkka lei all forsøplingen i området.

Publisert

Helsekonsulent for Bydel Grünerløkka, Lasse Elden, sier forsøpling rundt returpunkter, som blant annet klescontainere, er en gjentagende problemstilling.

– Dette kan skyldes usikkerhet rundt hvor avfallet skal eller at beholdere fra for eksempel husholdning legges her, sier han.

Elden og bydelsoverlege for Bydel Grünerløkka, Lars Erik Hansen, har anmodet Bymiljøetaten og Joker Dælenenggata om en partsuttalsese til klagen.

Kan få konsekvenser

Klagen skal gjelde flere forhold - både avfall fra næringen og avfall rundt containerne. Klagene kan gå til Renovasjons- og gjenvinningsetaten, UFF eller andre ansvarlige aktører for klescontainere, eller til Joker-butikken selv.

Elden har ikke informasjon om hvor ofte klescontainerne tømmes, men fastslår at Joker er ansvarlig for næringsavfallet utenfor butikken.

– Joker-butikken må dimensjonere kapasiteten og hentefrekvensen etter behov for sine avfallsbeholdere. Samt ha gode rutiner for avfallshåndtering, sier han.

Bydelen forteller at de vil følge opp henvendelsen og eventuelle nye hendelser, inntil forholdet rundt butikken er bedret eller avfallshåndteringen blir ansett som tilfredsstillende.

Konsekvenser kan være at ansvarlig part for forholdet kan få pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt etter bestemmelsene i folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. For avfall som er hensatt av ukjente forhold og husholdninger, vil det være ansvarlig for tømming av containere som må rydde opp.

Fornøyd med klescontainere

Etter innsyn i dokumenter om forsøplingen i Dælenenggata, anmoder bydelsoverlegen og helsekonsulenten en partsuttalelse til klagen fra Joker Dælenenggata. Butikken derimot, er fornøyd med klescontainerne utenfor og sier de har hatt en positiv effekt for omsetningen.

– Etter folk har kastet klærne sine kommer de innom butikken og handler, forteller butikksjef Fazal Ur Rehman med et smil om munnen.

Han mener UFFs klescontainere har forbedret forsøplingen som har foregått utenfor.

FORLATT TV: Denne står plassert bak avfallsbeholderne utenfor Joker Dælenenggata.

Avfallsbeholderne er det butikken som eier og har ansvar for. Både disse og området rundt blir godt brukt som søppelplass. Tidligere sto beholderne rett foran butikken, men på grunn av et økende problem med forsøpling var Joker nødt til å omplassere til baksiden.

Rehman forteller at de har faste rutiner for søppel på både sommeren og vinteren. Sommeren er mest utfordrende da varmen kan fremkalle vond lukt i avfallet. Da må de ansatte feie utenfor hver eneste dag og passe på at søppelet ligger i avfallsbeholderne. Det blir også gjennomført vasking utenfor butikken hver uke.

Om vinteren, og spesielt om det er snø på bakken, er feie- og vaskerutinene vanskeligere å opprettholde. Men det blir fremdeles gjennomført jevnlige sjekker etter søppel utenfor butikken og rundt UFFs klescontainer.

UFF er en organisasjon startet av frivillige i 1979 og står for U-landshjelp fra Folk til Folk. UFF satset for alvor på innsamling av klær på midten av 80-tallet og har sammen med Fretex og Røde Kors, et stort antall innsamlingscontainere plassert rundt i Norge. UFF samlet inn 20 millioner plagg utelukkende fra norske husholdninger i 2021. Over 14 millioner av disse plaggene gikk direkte til ombruk i Europa og Afrika.

Powered by Labrador CMS