Leder for ungdomsrådet: Lois Stormoen Tomac

Ungdomsrådet tar økonomiske valg

Fire ganger i vårhalvåret og tre ganger på høsten, møtes ungdomsrådet som består av femten stykker. Her tar de opp saker som engasjerer ungdommen på St. Hanshaugen.

Publisert

29. januar møttes ungdomsrådet i huset på haugen. Her kan ungdommer møtes for å sosialisere seg og drive med forskjellige aktiviteter. Ungdomsrådet starter alltid med en åpen halvtime der de kan ta opp det de ønsker, og der andre organisasjoner og bedrifter kan møte opp for å informere om prosjekter rettet mot ungdom.

Hva er et ungdomsråd?

Hver kommune og fylkeskommune i Norge har et krav om å ha ungdomsråd.

Kommuneloven paragraf 5 -12.

Unge fra 12 - 19 år.

Ungdomsrådet bidrar til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom.

 Ungdommen får bestemme

Lois Stormoen Tomac er leder for ungdomsrådet, hun er 15 år og har vært engasjert i fire år, da ble hun medlem igjennom elevrådet på skolen. 

- Jeg syntes det er interessant og føler jeg er med på å skape en forskjell for ungdom, forteller Tomac. 

I starten av hvert år får ungdomsrådet utdelt en sum penger fra Oslo kommune, som de deler ut til arrangementer og andre ungdomsrelaterte aktiviteter. I dette møtet hadde ungdomsrådet fått to søknader om støtte fra Kattateateret og Haugenfestivalen 2024. 

På møtet leser Lois opp søknadene en etter en, imens de andre ungdommene i rådet sier sine meninger. Haugenfestivalen spør om en del støtte for å arrangere festivalen, for å kunne la ungdom jobbe der. 

- Jeg syntes det er litt mye penger å gi ut så tidlig i starten av året, sier en av ungdommene i rådet. 

Flere er enige og begynner å diskutere hva som er en rimelig sum. Lois spør om alle kan si det de mener er rimelig også legger hun sammen antallet og deler for å finne snittsummen. Ungdommene fortsetter å diskutere og kommer etter hvert frem til en rimelig sum, etter å ha sett hva de har gitt tidligere år og hva Kattateateret spør om. 

Lærer mye av foreldre

Forbrukerøkonom Magne Gundersen jobber i sparebank 1 og har vært programleder i luksusfellen. Han er positiv til å la ungdom delta i økonomiske valg.

Undersøkelsen om privatøkonomi blant unge:

73% lærer av foreldre

25% lærer på skolen

- Det kan også være spennende for dem å ta del i det valget, sånn at det ikke bare er de voksne og politikerne som bestemmer hva pengene til ungdom går til, sier han. 

Syntes du skolen burde vært flinkere til å lære ungdom om økonomi? 

- Det er viktig at skolen tar tak i dette, men ungdom kan lære mye av foreldrene sine. For eksempel når man er på butikken, da kan foreldrene lære dem om prisforskjeller. Foreldrene burde også være åpne om økonomien, sånn at ungdommen får en forståelse av økonomi, sier han. 

Responsanalyse fra juni 2023

En del foreldre kan være redde for å snakke om økonomi med barna sine, for å ikke legge et unødvendig ansvar på dem. Men da har Gundersen et viktig budskap;

- Det er viktig å ikke legge et tungt ansvar på ungdommen, men å informere dem om at de kanskje ikke har råd til alt. Da får ungdom en bedre forståelse av økonomien til foreldrene, sier han. 

Gundersen gjorde en undersøkelse sommeren 2023 blant ungdom, om hvor de lærer mest om økonomi. Da svarte 73% at de lærer fra foreldrene, mens bare 25% sa de fikk god økonomisk opplæring på skolen.

Man kan ikke legge alt ansvaret på foreldrene, men for de fleste ungdom lærer dem mest av sine egne foreldre. 

Powered by Labrador CMS