Annelise Rosemary Bothner-By har ansvar for utstillingen på museet.

Kunstneres speil på pandemien

Utstillingen "PointCounterPoint" på Interkulturellt Museum utforsker Covid-19 sin påvirkning gjennom tekstilkunst. Verkene kaster lys på ulike opplevelser, konflikter og samfunnsendringer gjennom kunsteriske tolkninger av pandemien. 

Publisert

"PointCounterPoint" gir et dyptgående innblikk i hvordan Covid-19 har preget en mangfoldig gruppe mennesker. Initiativtakeren, Lisa Pacini, har samlet 13 kunstnere som gjennom sine verk utforsker de mange lagene av pandemiens påvirkning. Kunstnerne har skapt en kollektiv stemme som belyser ulike opplevelser av pandemien. Denne utstillingen blir et rom for å forstå, bearbeide og dele erfaringer i møte med en historisk og kollektiv utfordring.

Tekstilkunst

Bilde fra utstillingen

Utstillingen fokuserer på tekstilkunst. Tekstil er ikke bare et materiale, men også en viktig del av hverdagen vår. Fra klesplagg til sengetøy, tekstil står oss nært. Gjennom tekstilkunsten formidler kunstnerne følelser og opplevelser knyttet til pandemien. I en tid der mange fant trøst og kreativitet hjemme gir tekstilkunsten i "PointCounterPoint" et nært og felles ankerpunkt. Lisa Pacini mener at tekstilkunst er en fin måte å reflektere over pandemien. 

- Med tanke på alt som skjedde under pandemien, var det viktig å finne måter å være kreative på, forteller Pacini.

Åpent prosjekt

Pacini forteller at dette er et åpent prosjekt. Alle kunstnerne fikk dele sine egne opplevelser, og det legges vekt på at ingens historie skal heve seg over en annen. Prosjektet hadde ingen sentral styring, men utviklet seg naturlig. Det begynte med at initiativtaker, Pacini, tok med seg noen få kunstnere og derfra vokste det et fellesskap hvor andre kunstnere tok med seg flere. Utstillingen har derfor blitt en kollektiv innsats, drevet av deltakernes felles engasjement og vilje.

- Det var virkelig flott å jobbe med hele gjengen, sier Pacini. 

Personlige erfaringer

Covid-19 var en kollektiv hendelse, som rammet oss alle. Flere av kunstverkene reflekterer over personlige erfaringer knyttet til pandemien, samtidig som man kan kjenne seg igjen i mange av verkene. Annelise Rosemary Bothner-By, ansvarlig for utstillingen på museet, mener at kunstverkene gir en ny måte å reflektere over følelsesladde temaer rundt Covid-19. Kunst blir ikke bare sett, men følt, og åpner dører for dypere forståelse og samtaler om pandemiens påvirkning. 

- Corona rammet oss alle, derfor vil man kunne relatere og reflektere rundt de ulike verkene, sier Bothner-By. 

Viktig å ikke glemme

De fleste ønsker å glemme en slik kollektiv traume som pandemien, men utstillingen understreker viktigheten av å ikke glemme. Kunsten minner oss på å anerkjenne det som har skjedd, samtidig reflektere over det. Ved at kunstnerne deler sine refleksjoner og perspektiver, bidrar det til en kollektiv hukommelse som oppmuntrer til åpenhet og ettertanke omkring utfordringene vi har møtt.

- Vi må peke ut de tingene som var bra, og jobbe videre med de tingene som ikke var bra, avslutter Pacini. 

Powered by Labrador CMS