THORVALD MEYERS GATE // Grünerløkka, Oslo // Fotograf: 300073
THORVALD MEYERS GATE // Grünerløkka, Oslo // Fotograf: 300073

Trikkearbeid skaper uro

Oppgraderingen av blant andre Thorvald Meyers gate og Storgata på Grünerløkka er i full gang men det skaper utfordringer, støy og uro blant de boende og kjørende.

Publisert Sist oppdatert

Ferdig i 2021

Sommeren 2018 ble det bestemt at Thorvald Meyers gate og Storgata på Grünerløkka skulle bli oppgradert etter at bymiljøetaten hadde lagt frem en reguleringsplan som ble vedtatt av bystyret. Full byggestart var 25. Februar og arbeidet skal i utgangspunktet være ferdig i første kvartal i 2021.

Derfor oppgraderes gatene

I følge bymiljøetaten er det et stort vedlikeholdsetterslep og et uoversiktlig trafikkbilde med uheldige løsninger for trikk, fotgjengere, syklister, varelevering og handel i Thorvald Meyers gate.

Videre skriver bymiljøetaten at trikk og fotgjengere skal prioriteres. Gata, trikkeskinner, og deler av vann – og avløpsnettet skal fornyes. Midtre del av gata skal få et bredere fortau på østsiden og gjennomkjøring for bil og parkering fjernes.

I Storgata skal gamle vann og avløpsrør byttes ut, gata skal få bredere fortau, nye overflater, ny og bedre infrastruktur og det skal lages et gatetun nærme Domkirken.

Mye støy skaper uro

Flere har klaget på bråk og støy fra arbeidet på trikkelinjene i gata. En av dem er Erik Halvorsen (27) som har bodd på Grünerløkka i 3 år.

– Arbeiderne bråker ganske mye og de holder på til langt på natt, så det er litt slitsomt ja. Man får bare smøre seg med tålmodighet for det er jo et positivt formål at gata skal bli bedre og finere.

Holdeplassen på Olaf Ryes plass er midlertidig stengt

Halvorsen mener det er litt slitsomt med et spor og en trikk som må vente på klarsignal for å kjøre, da holdeplassen på Olaf Ryes plass er stengt i over 2 år.

– Der det er pågående arbeid tar det litt tid å kjøre forbi og det har blitt litt rotete å komme seg frem og forbi med trikken i disse områdene og jeg skulle gjerne sett at det hadde blitt satt opp buss for trikk.

Ifølge bymiljøetaten vil det ikke bli satt opp buss for trikk da man ikke har nok busser å tilby i forhold til hvor mange mennesker som reiser med kollektiv transport i området.

Arbeidet deles inn i faser i Thorvald Meyers gate

Arbeidet deles inn i faser, der man gjør seg ferdig med en fase før man begynner på neste fase. Arbeidet ble først startet i midtre del av Thorvald Meyers gate før man går videre til nederste del for opprusting og det hele avsluttes på øvre del av Thorvald Meyers gate.

Utfordringer for bilene

Det blir også redusert bilfremkommelighet i anleggsperioden og når gaten er ferdigstilt vil det ikke være rom for gjennomkjøring. Kun kjøring til eiendom og varelevering vil være tillat ifølge etaten.

Kostnadsforskjell

Bevilgningen som er forbeholdt Storgata lyder på 676 millioner kroner mens bystyret har gitt Thorvald Meyers gate 398 millioner kroner. Grunnen til kostnadsforskjellen skyldes at det skal utføres mye arbeid under bakken i Storgata og dermed blir det dyrere der kontra i Thorvald Meyers gate.

Powered by Labrador CMS