HUNDEPARKEN: Det er mindre støy for naboene rundt, men området forfaller og det er mindre liv i parken.

Mange berørte etter nedleggelsen av populært hundeområde

Den uventede stengingen har ført til betydelig frustrasjon, spesielt blant hundeeiere som er avhengige av slike områder for sine hunders trivsel.

Publisert

Kort fortalt

Bydelsutvalget i St. Hanshaugen har enstemmig vedtatt å stenge Stensparken hundepark på grunn av klager om støy fra naboer. Stensparken klager på vedtaket og mener det er gjort feil og manglende grunnlag. Foreningen påpeker at ulike brukergrupper, inkludert eldre, funksjonshemmede, og blinde/svaksynte, har blitt negativt påvirket av nedleggelsen.

Stensparken hundepark ble lagt ned for godt 1. april i 2020. I dag kan ikke hunder nyte fri løping i Oslo, da den kjente hundeparken er blitt nedlagt. 

Nedleggelsen har utløst frustrasjon blant hundeeiere, som ser parken som en uvurderlig ressurs for både hunder og mennesker. 

For mange hundeeiere var dette ikke bare et sted for hundenes frie lek, men også et sosialt fellesskap for både to- og firbente.

En viktig møteplass

En tilsynelatende vanlig dag på Bislett blir plutselig alt annet enn normal for Hilde Andersen, styremedlem i Stensparken Hundeforening. En uventet melding fra en hundeeier på St. Hanshaugen får hun nyheten om at hundeparken skal legges ned. Utenfor parken henger det et skilt, hengt opp av Bymiljøetaten, som gir beskjed om at parken kan brukes som et alternativ frem til 1. april. Denne beslutningen kom som en overraskelse, spesielt for forvalterne av hundeparken, som ikke var informert på forhånd.

- Dette er en viktig møteplass hvor hundene kan møtes og sosialiseres slik at de blir trygge og kan omgås med hverandre, sier Andersen. 

 Hundeparken var også et yndet sted for lokale beboere, som brukte det som et sosialt samlingspunkt for hyggelige samtaler og fellesskap.

Støyklager som hovedårsak

Ifølge vedtaket fra Bydelsutvalget var hovedårsaken til nedleggelsen klager om støy fra naboer. Imidlertid hevder hundeeiere og Stensparken Hundeforening at foreslåtte tiltak for å begrense støy aldri ble forsøkt. De etterlyser også dokumentasjon på støymålinger. 

Båndtvang

Det er båndtvang i perioden 1. april–20. august i hele Norge. I Oslo må man ha hunden i bånd både i Marka og i byen – inkludert i parker og på øyene i fjorden.

- Vi hadde et møte med bydelen, hvor foreningen foreslo begrensning av bruk, i utgangspunktet grunnet støy fra hunder. Dette ble aldri forsøkt og parken ble stengt uten at vi kunne gjøre noe tiltak for bruk av parken, påpeker Andersen.

Parkens betydning

Ida Tennøe Andersen har bodd i området i 17 år, og har vært daglig besøkende av parken. 

- Mitt utgangspunkt er litt spesielt da jeg er rullestolbruker. Jeg kan ikke komme til overalt i parken, og må ta lange omveier hvis min hund er fri og løper ned en skråning eller trapp, sier Tennøe. 

For Tennøe og andre hundeeiere er en slik park et ideelt sted. Trygge omgivelser hvor hundene kan leke seg fritt. Parken har også blitt brukt av svaksynte, samt både to- og firbente som er hørselshemmede. 

- For min del var den hundeparken et sted hvor både jeg og min tidligere hund, Mio, trivdes og var i trygge omgivelser, sier Tennøe. 

I dag har hun en ny unghund ved navn Mia. Ettersom den fysiske parken er forsvunnet, får Mia løpe fritt i Stensparken, men kun når det ikke er båndtvang i Oslo.

Kontrollerte forhold

Veterinær ved Empet Oslo, Alice Lund Brænden, hevder at ved rett bruk og under kontrollerte forhold, vil en hundepark være et svært viktig tilskudd i nærmiljøet for at hunden skal få mulighet til å sosialiseres i samspill med andre hunder.

Veterinær Alice Lund Brænden

- I hundeparker har hundeeiere mulighet til å la hunden sosialiseres i frihet (uten bånd) og utvikle sosiale ferdigheter i lek og samspill med andre hunder. Dette kan hjelpe hunden til å utvikle sitt sosiale språk, lek kan gi mye glede og kan virke stressreduserende, forklarer Brænden. 

Hun understreker også viktigheten av rett bruk og kontrollerte forhold for å sikre en positiv opplevelse i hundeparkene.

- Det er selvfølgelig viktig at lek og samspill i hundeparker tilrettelegges av den enkelte hundeeier, hundeparker kan også være et sted hvor hunden opplever stress og hvor den kan utvikle uønsket atferd, sier Brænden.

Hundeparker gir muligheten til å utfolde seg i fri lek uten bånd, som er det viktigste aspektet med hundeparkene. Mange kan ikke slippe hunden fri i skogen, av fare for at den vil jakte på ville dyr. Det er også båndtvang store deler av året, noe som gjør at det er få muligheter for hunder til å utfolde seg og kommunisere fritt med hverandre, uten å være bundet fast til eier.

- Når hunden er i bånd, begrenser vi hundens naturlige språk og muligheten til å kommunisere med andre hunder, forklarer Brænden.


Powered by Labrador CMS