HOVEDKONTOR: Her i Holberg gate 1 holder FACT-ung avd. St.hanshaugen til.

Hjelper unge som «faller mellom alle stoler» med ny behandlingsmodell

Prosjektleder og psykolog, Markus Holmberg, mener denne behandlingsmetodikken er fremtiden for unge med alvorlig psykisk lidelser.

Publisert

I april 2020 ble landets første FACT-ung etablert i bydelene Grünerløkka og St.hanshaugen i samarbeid med Nic Waals Institutt. FACT-ung er et treårig pilotprosjekt og baserer seg på at et tverrfaglig team oppsøker folk hjemme eller et annet sted som brukeren velger seg. Det skyldes at en del av de unge som sliter psykisk ikke klarer å komme seg ut av huset sitt og nyttiggjøre seg hjelpen de har tilbud om.

ACT-modellen

Assertive community treatments (ACT) modellen startet I USA på 70-tallet. Metoden ble først tatt i bruk for å løse problemet med svingdørspasienter (pasienter som blir skrevet inn og ut flere ganger). Metoden kjennetegnes ved at behandlerne etablerer kontakt på pasientens premisser og behov ved hjelp av utstrakt tverrfaglighet. Målgruppe: - Moderat til alvorlig psykisk lidelse. – Kraftig funksjonsfall. – Kan ikke nyttiggjøre seg av andre tjenester, har behov for flere ulike tjenester. – 12-18 år.

Dette er FACT-team

FACT står for fleksibel aktiv oppsøkende behandling, og innebærer et paradigmeskift i psykisk helsevern: Istedenfor å leve store deler av livet på institusjon skal en åpen og oppsøkende tjeneste gjøre det mulig å leve et så normalt liv som mulig, selv om man har en psykisk lidelse.

Prosjektleder og psykolog for FACT-ung St.hanshaugen, Markus Holmberg, påstår dette er en behandlingsmetodikk Norge har trengt, og som vil vise til svært gode resultater.

Under etableringen av FACT-ung, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie at dette var fremtidens måte å jobbe på, og at han skulle satse på å gjøre det til en mer formell utredning.

Behandlingsmodellen er blitt brukt på voksne med god suksess. Holmberg mener nå FACT-metodikken også vil vise til gode resultater på ungdom. FACT-ung tilbyr et tverrfaglig team med psykolog, lege, sykepleier, barnevernspedagog og erfaringskonsulent, og skal få enda flere kompetanser inn mot høsten.

– Vi er arenafleksible. Vi skal være der hvor ungdommen er eller der hvor behovet ligger. Så vi kan følge de opp på kontoret her, følge de opp med aktiviteter, på skolen, hjemme eller hvor de måtte ønske å møte oss, forteller Holmberg.

Nic Waals og Oslo kommune er første i Norge med å jobbe med ungdom med denne metodikken, hvor det er tre år pilot.

Holmberg forteller at unge som har store psykiske utfordringer, vil også ha vansker med å greie å møte på et kontor til et fast tidspunkt, og at det er der FACT-ung har kapasitet, ressurser og fleksibilitet til å nå ut. – Vi prøver å fange opp de folkene som ingen før har klart å fange opp. Det er litt av det som er hensikten med FACT, å nå ut til de som faller «gjennom alle stoler».

Mange av pasientene som får hjelp fra FACT-ung, er pasienter som har opplevd at hjelpen de har fått tidligere ikke har hengt godt nok sammen. Evalueringen viser at teamene bidrar til kontinuitet i behandlingen og til bedre samarbeid mellom pasient, pårørende, kommuner og sykehus.

Teamleder og sykepleier, Silje Ringstad, forteller at det er en ekstremt stor fordel å jobbe i team, da har man et helt lager å støtte seg på, og det blir mindre utbrenthet. I tillegg til at ungdommen får mange å lene seg på. Det er gjerne ikke bare én type behandling pasienten trenger. Gjerne må man ha en kombinasjon av flere instanser. I stedet for å vente 6 uker på svar for å bli henvist til riktig plass, hvor gjerne mange pasienter faller av, tar det oss to minutter på et team-møte å koordinere, og finne den riktige instansen.

Sosionomstudent, Kristina Aurvåg, beskriver FACT-ung med tre ord: veldig viktig, på tide og kostnadseffektivt.

– Jeg er overrasket over at vi ikke har tilbudt en slik behandlingsmodell for ungdom tidligere. Det er kanskje de som trenger det mest, så det var virkelig på tide.

Helsedirektoratet jobber nå med å utvikle FACT-team for ungdom, og har satt i gang flere piloter.

Powered by Labrador CMS