Overfylte søppelbøtter og tagging er et problem i det populære området halve året.

Nabo om populært område: - Hvor kult er det at 13-14-åringene ser dette?

Hærverk, forsøpling og røyking av hasj. Dette er synet som møter turgåere og ungdommer ved kaféen på toppen av Stensparken i vinterhalvåret.

Publisert

- Senest i går så jeg noen som røykte hasj der. Jeg synes ikke det er det beste for ungdomsgenerasjonen å se slike ting, sier Karin Oeding.

Sneiper ligger strødd overalt inne i paviljongen.

Det gjeldende området ligger et lite steinkast unna ungdomskulturhuset «Huset på Haugen», et samlingssted for ungdom i alderen 13-19 år. En viktig grunn for at Oeding sendte inn klagen.

Oeding er selv nabo av Stensparken, og går ofte turer med hunden gjennom parken. Hun har sendt inn klage til bydelen vedrørende hasjrøyking, forsøpling og hærverk ved kaféområdet helt på toppen av parken.

- Hvor kult er det at 13-14-åringene som går der (ungdomskulturhuset) kommer ut og ser dette? Det er så lite ideelt at det sitter folk og røyker der. Du kjenner lukten omtrent daglig om man går gjennom parken. Det er hasj altså, det er liksom ikke Marlboro.

Er det flere som deler din frustrasjon?

- Det er det jo. Jeg er sikker på at de fleste er enige om at det ser helt forjævlig ut. Men det blir med praten for de fleste. Det er ikke noe stort engasjement mot forsøplingen, hasjrøykingen og hærverket, opplyser Oeding til OsloNytt.

- Det er en dame som driver kafé der halve året, fra våren til høsten som er veldig populær. Den er også tagget ned og ser ut som der forsøkt brutt opp.

Blitt verre etter at hun sendte inn klage

Søppelet flyter over og hundebæsjposer ligger strødd.

Akkurat hvor lenge det har vært slik er Oeding usikker på. Hun informerer derimot om at forsøplingen og hærverket bare har blitt verre etter at hun sendte inn klage til bydelen, i starten av februar. Blant annet i form av knuste glass, tagging og folk som røyker hasj.

- Det står også en bokhylle med bøker der. Kanskje det er kaféeieren som har satt den ut, slik at folk kan lese bøker og hygge seg med det. Bøkene var revet i stykker og kastet utover.

Oeding uttrykker misnøye ved at det skjer i et ellers fint park- og turområde. Hun stiller seg også undrende til hvor ofte bydelen tømmer søppelkassene i parken.

- Det er en grunn til at jeg klaget. Jeg blir skikkelig irritert på det.

- Det er ikke plass til mer søppel i søppelkassene. Det resulterer i at fugler drar ut søppelet. Det ligger hundebæsjposer revet opp rundtomkring.

Oeding mener et lukket søppelsystem kunne bedret situasjonen betraktelig.

Oppgitt kaféeier

- Det er slitsomt. Du tenker «hva er vitsen?». Det er ikke vits å male over taggingen på vinteren, for det tar to dager så er det tilbake igjen.

Dette sier kaféeier Turid Brenden. Brenden har drevet Stensparken kafé de siste 15 årene, og har slått seg til ro med at paviljongen utenfor kafévognen hennes blir tagget ned.

Brenden holder åpent halve året, fra 1.mai til 1. oktober. På vinterhalvåret er hun likevel oppom kaféen én gang i uken. Da rydder hun, feier bort sneiper og annet søppel – uten å ta betalt. Eiendommen kaféen står på er det kommunen som eier. Hun mener kommunen bør ta ansvar.

    - Kommunen har jo vaktmestere som må ordne opp når jeg ikke er der. Jeg driver om sagt bare fra 1.mai til 1. oktober.

Må medregne litt

- Det er jo alltid litt ting som blir ødelagt. Men det må man regne med når vi har møbler stående ute, og det er folk i parken hele tiden.

Hærverk har ellers ikke vært et stort problem de årene hun har drevet, spesielt ikke på sommerstid.

- Det har jo vært innbrudd, det skjer jo. Men jeg har alarm, og er der oppe på tre minutter.

- Angående hasjrøykingen har det bare skjedd noen ganger i løpet av de årene jeg har drevet. Da ringer jeg bare politiet. Det oppfordrer jeg andre til å gjøre også.

Brenden har slått seg til ro med at dette er tingenes tilstand og umulig å unngå. Hun påpeker at det beste for parken er at folk faktisk bruker parken.

Likevel har hun et ønske om at patruljerende politi begynner å kjøre innom regelmessig, for å få slutt på hasjrøyking og hærverk.

- Bare at de kjører innom for å se. Det hadde vært flott om det skjedde.

Bydel St. Hanshaugen ved kommunikasjonsrådgiver Christine Thune svarer følgende på kritikken:

Det er leit når innbyggere forsøpler eller røyker hasj på ellers flotte friområder i bydelen, så dette har vi selvsagt tatt tak i. Vi har formidlet klagen til bydelens parkdrifter, som rydder opp og skal ha ekstra fokus på området rundt paviljongen og på Blåsen. De rydder og tømmer søppel i Stensparken to ganger i uken i vinterhalvåret, noe som vanligvis er nok. Når det gjelder røyking av hasj har vi kontaktet politiet om dette. Bydelens SALTO-koordinator, som samarbeider med Oslopolitiet om forebygging av rus og kriminalitet hos unge under 23 år er også koblet på. Vi håper dette vil forbedre forholdene, og følger med på dette videre. Vi oppfordrer for øvrig innbyggere til også å ringe politiet selv i slike saker, slik at de blir registrert.

Info om SALTO

SaLTo står for «Sammen lager vi et trygt Oslo» og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge opp til 23 år.

Andre tjenester som jobber forebyggende er også viktige og flere av de er med i SaLTo-samarbeidet. Det finnes en SaLTo-koordinator i alle bydeler, i Utdanningsetaten og Oslo sentrum (Uteseksjonen). SaLTo- koordinatorer skal legge til rette for samarbeidet mellom de ulike instansene i sitt område. SaLTo sentrum er SaLTo samarbeidet i Oslo sentrum.

Powered by Labrador CMS