Torger engasjerer seg for å få grønt gress og trær inn mellom høyblokkene i Nydalen. I bakgrunnen ser vi en del av området som skal bli park.
Torger engasjerer seg for å få grønt gress og trær inn mellom høyblokkene i Nydalen. I bakgrunnen ser vi en del av området som skal bli park.

Torger kjemper for stor park i Nydalen

Torger Kjeldstad er en av aktivistene i aksjonsgruppa «Ja til stor park i Nydalen», og vier mye av sin tid til å skape en samlingsplass for både store og små.

Publisert

Aksjonsgruppa har 5000 følgere på Facebook, og har jobbet for at parken skal bli en realitet i mange år. Men det var for 3 år siden at Kjeldstad og flere andre engasjerte fant ut at det var mer som skulle til.

- I mai 2019 gikk vi sammen og lagde en underskriftskampanje.

Aksjonsgruppa håper at mest mulig av denne tomta skal bli park.
Aksjonsgruppa håper at mest mulig av denne tomta skal bli park.

Underskriftskampanjen fikk nesten 3000 underskrifter. Den ble sendt inn til bystyret og ble behandlet. Dette førte til at byråden for byutvikling ga en ordre om at det i Nydalen skulle utredes en så stor park som mulig på tomten på Sandakerveien 113-119, mellom BI og Storo Storsenter.

Etter dette har det vært to år med flere titalls møter mellom plan- og bygningsetaten, bymiljøetaten og eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune og utbyggerne OBOS og Avantor. Rett før jul kom de til en enighet om en innstilling som gjorde at det som var kanskje 4-5 mål med grøntareal, ble til hele 13,5 mål. Dette var en stor seier for aksjonsgruppa, men arbeidet stopper ikke der.

- Vi blir ikke fornøyde, forslaget som ligger til grunn nå er ikke godt nok. Og ingenting kommer av seg selv.

- Folk må ha et sted å leve livene sine.

Nydalen er et av Oslos tettest bebygde områder.
Nydalen er et av Oslos tettest bebygde områder.

Kjeldstad er klar på at det først og fremst er for barna de ønsker parken.

- De må ha et sted å spille ball, gå på ski, og kjøre akebrett.

I tillegg trekker han frem studentene, som det er mange av i Nydalen. Både SIO og BI, blant andre aktører, har mange studentboliger her. Mange av dem, og mange andre beboere i Nydalen bor på liten plass, og trenger derfor gode uteområder, mener Kjeldstad.

- Folk har ikke noe sted å møtes på tvers av alder, sosiale lag og kulturell bakgrunn.

Han vil også at det er flere som skal ønske å bli gamle i Nydalen, og mener grøntareal er viktig for nettopp dette.

Arrangerte tegnekonkurranse

Et av bidragene i tegnekonkurransen. Tegnet av Henrik, 9 år.
Et av bidragene i tegnekonkurransen. Tegnet av Henrik, 9 år.

Aksjonsgruppa har arrangert en rekke eventer for å skape oppmerksomhet rundt sin hjertesak. Blant dem er et folkemøte like før valget hvor de inviterte representanter fra alle de politiske partiene. De arrangerte også et demonstrasjonstog fra Torshov opp til Nydalen, noe som fikk godt med medieoppmerksomhet.

I tillegg arrangerte de en tegnekonkurranse for barn, hvor barna selv kunne tegne sin drømmepark. Disse ble laminert og hengt rundt på tomta der parken skal ligge, det som i dag er en parkeringsplass. I disse tegningene har Kjeldsberg sett et gjennomgående ønske.

- Det barna ønsker seg er gress og trær. Det trenger ikke være mer avansert enn det.

Krever mye arbeid

Kjeldsberg har lagt mye arbeid i dette, og regner seg fram til et gjennomsnitt på 5-10 timer i uken gjennom 3 år.

- Jeg kunne sikkert ha fylt tre stillinger med denne jobben her. Det er mer enn nok arbeid å ta tak i.

Han gir seg ikke, og det blir nok verdt det når parken står klar, noe han håper og tror kan skje i løpet av 2023.

Han har også en klar filosofi på hvordan aksjonsgruppa ønsker å jobbe.

- Vi bestemte oss tidlig for at i stedet for å være imot alt, vil vi være med på ting. Vi vil være med å påvirke de prosessene som foregår. Og er det ingen som inviterer oss inn, tvinger vi oss inn.

Han mener at det er veldig positivt at aksjonsgruppa blir hørt, og forklarer at aksjonsgrupper og liknende typer medvirkning i politiske prosesser er en viktig «ventil» når demokratiet ikke fungerer som det skal. Men det har sin kostnad.

- Det krever mye arbeid og er ikke for hvem som helst. I Nydalen er det mange ressurssterke unge mennesker, og vi har blitt hørt. Det er ikke nødvendigvis tilfellet andre steder, og det kan være et demokratisk problem.

Powered by Labrador CMS