Rotter rundt avfallskonteinere

Økende skadedyrsproblem 

Skadedyr har blitt et økende problem i bygårder på bydel Grünerløkka. Nå krever beboerene at det blir tatt grep før problemet blir for stort

Publisert

Skadedyrsproblematikken har blitt et økende problem i bygårder i bydel Grünerløkka. Det har vært en økende trend med klager fra beboere som har sett seg lei av bygårdseieres evne til å ta grep. Det store antallet rotter som samler seg i bygårdene bidrar ikke bare til uhygeniske boforhold, men kan også utøve en helserisiko om problemet blir for stort. I en nylig klage sendt inn vedrørende et skadedyrsproblem i bygårder i bydel Grünerløkka refererer bydelsoverlege til «forskrift om skadedyrbekjempelse, Kapittel 2, plikt til skadedyrbekjempelse» Dette vil si at hvis problemet kan ha direkte eller indirekte påvirkning på beboernes helse eller er i strid med bestemmelser gitt i medhold til dette kapittelet kan bygårdseiere bli tvunget til å ta grep.

 Flere henvendelser

Spesialkonsulent og styreleder i Oslo kommune, bydel Grünerløkka Lasse Elden forteller at skadedyrbekjempelse har blitt et større problem den siste tiden. Han forteller at dette skyldes tilgang til mat og avfallskonteinere.

— Vi har mottatt noen henvendelser knyttet til enkelte områder/adresser. Erfaringene tyder på at skadedyr og rotter knytter seg til tilgang på mat, som ved avfallsbeholdere/-skur og plasser mat er tilgjengelig, enten fra åpne avfallsbeholdere eller sittegrupper for publikum.

Elden forteller videre at de har en fast prosess når det kommer til behandlingen av diverse klager rundt skadedyrbekjempelse.

— Ved mottak av klager sendes brev til gårdeier om partsuttalelse og det vises til plikter til å forebygge og å utrydde skadedyr. På bakgrunn av uttalelser vurderes videre saksgang. De tiltakene som er aktuelle og som ofte allerede er igangsatt er bekjempelse fra godkjent skadedyrbekjemper, som feller og fysiske tiltak. Slike tiltak kan være opprydding og bedre rutiner knyttet til avfallshåndtering. Bydelsoverlegen kan vurdere om det er grunnlag for å fatte vedtak om pålegg om retting.

 Klagen som er sendt inn gjelder bygårder rundt Sars gate, men Elden forteller at problemet gjelder flere områder i bydel Grünerløkka og at kommunen har mottatt flere klager fra andre områder.

Petter Sletne

— Vi har noen flere områder hvor vi har mottatt klager, som Schous plass og i Thorvald Meyers gate, mellom Nybrua og Schous plass.

 Redd for å gå ut

Petter Sletne (29) er student og har bodd i bydel Grünerløkka i to år. Han forteller at han ofte ser rotter i bakgården rundt søppelkassene og at dette er et problem som har vært over lenger tid. Sletne forteller at han ofte nøler litt når han skal gå ut med søpla, i frykt for at det befinner seg rotter der.

— Det frister jo aldri å gå ut med søpla, men det frister enda mindre når du vet at det kan befinne seg masse rotter der ute. Jeg syntes det er veldig ekkelt å tenke på.

Sletne har aldri selv klaget, men syntes det er bra at kommunen har blitt bekjent med problemet. Han håper dette kan bidra til at de riktige tiltakene blir gjort og at bedre rutiner blir iverksatt.

Powered by Labrador CMS