De innsatte får arbeidstrening i Oslo fengsel i Åkebergveien. FOTO: Tuva Sæbø Egeland.

Får arbeidstrening i fengselet

Benny Butikk er en nettbutikk som drives av Oslo fengsel der de innsatte selv får være med å produsere forskjellige håndverk. – Vi jobber med tilbakeføring.

Publisert

- Vi trener opp alle på alle mulige måter for å komme tilbake i samfunnet. Da arbeider vi etter noe som heter normalitetsprinsippet, sier verksbetjent på snekkerverkstedet i Oslo fengsel, Nina Ottosen.

Normalitetsprinsippetgår ut på at alt skal være så likt som mulig på innsiden av fengselet, som det er på utsiden. Når de innsatte får seg jobb på verkstedet, møter de opp til avtalt arbeidstid. Alt fungerer som en vanlig arbeidsplass, der de får utdelt ulike oppgaver som må gjennomføres.

- Det er viktig at jobben fungerer som en vanlig arbeidsplass, så de ansatte kan ikke komme og gå som de vil, sier Ottosen.

Ønsker å jobbe

Ottosen presiserer de aller fleste er positive til å arbeide, men at det kan være utfordrende å skape motivasjon og lære opp de innsatte fra bunnen av.

- Det er ikke en veldig stor utfordring. Noen kommer inn og har nesten aldri arbeidet før, mens andre har jobbet svært mye, sier Ottosen.

Alle får opplæring basert på erfaring, der noen trenger litt grundigere gjennomgang enn andre. Ottosen forteller at de ansatte stort sett er blide og fornøyde, og at verkstedet er en plass de ønsker å være, og en gode.

De må selv søke om å få jobb, som betyr at de aller fleste er der for å lære. Når en innsatt blir løslatt, slutter de naturligvis i jobben. Da ansettes nye mennesker som igjen må opplæres.

Arbeidstrening

Arbeidet har positive effekter på de innsatte i ettertid. Verkstedet i Oslo fengsel er en godkjent lærebedrift med utdannede møbelsnekkere. De innsatte vil da få med seg poeng og timer hvis de skulle ønske å ta seg et fagbrev som møbelsnekker på videregående skole-nivå.

I tillegg, får de med seg papirer på erfaringen. Dette har stor innvirkning videre, dersom de vil fortsette med skole eller ut gå ut i arbeid. De innsatte lærer også andre viktige kvalifikasjoner gjennom arbeidstreningen, som for eksempel samarbeid.

Det er to verksted på fengselet som leverer varer til butikken, et snekkerverksted og et ideverksted som driver med tekstil og litt mindre småplukk. De innsatte kan komme med innspill og ideer til hva som skal lages, men det er som regel faste ting som produseres.

- Dette er jo en arbeidsplass, så det er lagt opp til hva vi skal lage, sier Ottosen.

Oslo fengsel har flere arbeidsplasser som gir de innsatte opplæring og trening på ulike fagfelt, og hvor alle får kompetansebevis. Opplæring skjer også i renhold, vaskeri, i et sykkelverksted og vedlikehold. Det er imidlertid kun ideverkstedet og snekkerverkstedet som leverer varer til butikken.

Vil unngå isolasjon

Kriminalomsorgen jobber for at innsatte skal komme seg ut i aktivitet og ut av cella. Dette er så de ikke skal bli helt isolert, men også for å få dem tilbake til en normal hverdag. Slik at når de løslates er det de samme reglene som gjelder. Derfor er normalprinsippet og arbeidstrening viktig for Oslo fengsel.

Powered by Labrador CMS